EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:303E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 303, 13. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 303E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
13. december 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Evropski parlament

 

Ponedeljek, 3. julij 2006

2006/C 303E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Izjava predsednika

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sestava odborov in delegacij

Sestava Parlementa (opazovalci)

Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predložitev dokumentov

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Prerazporeditev sredstev

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Kriza družbe Equitable Life Assurance Society (razprava)

Nadaljnja konsolidacija na področju evropske industrije finančnih storitev – Razvoj združitev in prevzemov (M&A) na evropskih borzah (razprava)

Kabotaža in mednarodne prevozne storitve v prosti plovbi * (razprava)

Podatki o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev ***I (razprava)

Nedavni razvoj dogodkov in nadaljnje možnosti na področju prava družb (razprava)

Zmanjševanje vpliva letalstva na podnebne spremembe (razprava)

Uporaba določb Aarhuške konvencije v institucijah in organih ES ***III (razprava)

Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji ***III (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

13

 

Torek, 4. julij 2006

2006/C 303E/02

ZAPISNIK

15

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

70. obletnica državnega udara generala Franca v Španiji – (Izjave predsednika Evropskega parlamenta in predsednikov političnih skupin)

Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu *** – Ustanovitev Kohezijskega sklada *** – Evropski socialni sklad ***II – Evropski sklad za regionalni razvoj ***II – Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) ***II (razprava)

Čas glasovanja

Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom: Vpliv in posledice strukturne politike na kohezijo Evropske unije (člen 117 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva po posvetovanju z Odborom regij: Vpliv in posledice strukturne politike na kohezijo Evropske unije (člen 118 Poslovnika) (glasovanje)

Mednarodni organizirani kriminal: tihotapljenje migrantov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Mednarodni organizirani kriminal: trgovina z ljudmi * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Uporaba določb Aarhuške konvencije v institucijah in organih ES ***III (glasovanje)

Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji ***III (glasovanje)

Evropski socialni sklad ***II (glasovanje)

Evropski sklad za regionalni razvoj ***II (glasovanje)

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) ***II (glasovanje)

Vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***I (glasovanje)

Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu *** (glasovanje)

Ustanovitev Kohezijskega sklada *** (glasovanje)

Kabotaža in mednarodne prevozne storitve v prosti plovbi * (glasovanje)

Sistem virov lastnih sredstev ES * (glasovanje)

Kriza družbe Equitable Life Assurance Society (glasovanje)

Nadaljnja konsolidacija na področju evropske industrije finančnih storitev (glasovanje)

Nedavni razvoj dogodkov in nadaljnje možnosti na področju prava družb (glasovanje)

Zmanjševanje vpliva letalstva na podnebne spremembe (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Ekonomske in socialne posledice prestrukturiranja podjetij v Evropi (razprava)

Naložba za rast in zaposlovanje (razprava)

Celovitejši pristop k industrijski politiki (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Celovitejši pristop k industrijski politiki (nadaljevanje razprave)

Tehnični predpisi za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh ***II (razprava)

Uskladitev tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva ***II (razprava)

Pošiljke radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva * (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

31

PRILOGA I

33

PRILOGA II

43

SPREJETA BESEDILA

64

P6_TA(2006)0281
Mednarodni organizirani kriminal (tihotapljenje migrantov) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o spremenjenem predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (8174/2006 – KOM(2005)0503 – C6-0129/2006 – 2003/0196(CNS))

64

P6_TA(2006)0282
Mednarodni organizirani kriminal (trgovina z ljudmi) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o spremenjenem predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Protokola o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem žensk in otrok, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (8174/2006 – KOM(2005)0503 – C6-0130/2006 – 2003/0197(CNS))

64

P6_TA(2006)0283
Uporaba določb Aarhuške konvencije v institucijah in organih ES ***III
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (PE-CONS 3614/1/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242(COD))

65

P6_TA(2006)0284
Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji ***III
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (PE-CONS 3615/4/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD))

66

P6_TA(2006)0285
Evropski socialni sklad ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (9060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD))

67

P6_TA(2006)0286
Evropski sklad za regionalni razvoj ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (9059/4/2006 – C6-0187/2006 – 2004/0167(COD))

67

P6_TA(2006)0287
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem združenju za teritorialno sodelovanje (9062/2/2006 – C6-0189/2006 – 2004/0168(COD))

68

P6_TA(2006)0288
Vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (KOM(2005)0305 – C6-0232/2005 – 2005/0126(COD))

69

P6_TC1-COD(2005)0126
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 4. julija 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

69

PRILOGA
ZAPROSILO ZA VROČITEV PISANJ

75

P6_TA(2006)0289
Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (splošne določbe) ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (9077/2006 – C6-0192/2006 – 2004/0163(AVC))

100

PRILOGA
IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN KOMISIJE

101

P6_TA(2006)0290
Ustanovitev Kohezijskega sklada ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (9078/2006 – C6-0191/2006 – 2004/0166(AVC))

101

P6_TA(2006)0291
Kabotaža in mednarodne prevozne storitve v prosti plovbi *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4056/86 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom in spremembi Uredbe (ES) št. 1/2003 glede povečanja področja uporabe za vključitev kabotaže in mednarodnih prevoznih storitev v prosti plovbi (KOM(2005)0651 – C6-0046/2006 – 2005/0264(CNS))

102

P6_TA(2006)0292
Sistem virov lastnih sredstev ES *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (KOM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

106

P6_TA(2006)0293
Kriza družbe „Equitable Life Assurance Society“
Resolucija Evropskega parlamenta o krizi družbe „Equitable Life Assurance Society“ (2006/2026(INI))

108

P6_TA(2006)0294
Nadaljnja konsolidacija na področju evropske industrije finančnih storitev
Resolucija Evropskega parlamenta o nadaljnji konsolidaciji na področju industrije finančnih storitev (2006/2081(INI))

110

P6_TA(2006)0295
Nedavni razvoj dogodkov in nadaljnje možnosti na področju prava družb
Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnem razvoju dogodkov in nadaljnjih možnostih v zvezi s pravom družb (2006/2051(INI))

114

P6_TA(2006)0296
Zmanjševanje vpliva letalstva na podnebne spremembe
Resolucija Evropskega parlamenta o zmanjševanju vpliva letalstva na podnebne spremembe (2005/2249(INI))

119

 

Sreda, 5. julij 2006

2006/C 303E/03

ZAPISNIK

124

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predstavitev programa finskega predsedovanja (razprava)

Razmere v Palestini (razprava)

Čas glasovanja

Okrepitev čezmejnega policijskega sodelovanja ob mednarodnih dogodkih v Evropski uniji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Tehnični predpisi za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh ***II (glasovanje)

Uskladitev tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva ***II (glasovanje)

Pošiljke radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva * (glasovanje)

Naložba za rast in zaposlovanje (glasovanje)

Celovitejši pristop k industrijski politiki (glasovanje)

Dobrodošlica

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Varstvo in obnova verske dediščine v severnem delu Cipra (pisna izjava)

Mednarodne posvojitve v Romuniji (pisna izjava)

Domnevna uporaba evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije CIA (razprava)

Prestreganje podatkov iz bančnih nakazil sistema SWIFT s strani ameriških tajnih služb (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Vizumska politika do držav Zahodnega Balkana – Vizumske olajšave za države Zahodnega Balkana (razprava)

Določitev postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (Medinstitucionalni sporazum) – Določitev postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (razprava)

Vzajemno obveščanje na področjih azila in priseljevanja * – Vključevanje imigrantov v Evropsko unijo – Politika priseljevanja v Evropski uniji

AIDS – čas za ukrepanje (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

134

PRILOGA I

136

PRILOGA II

143

SPREJETA BESEDILA

155

P6_TA(2006)0297
Okrepitev čezmejnega policijskega sodelovanja ob mednarodnih dogodkih v Evropski uniji *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o pobudi Kraljevine Nizozemske z namenom sprejetja Sklepa Sveta o okrepitvi čezmejnega policijskega sodelovanja ob dogodkih, ki se jih udeleži veliko število ljudi iz več držav članic in na katerih je policijska dejavnost namenjena predvsem vzdrževanju javnega reda in miru ter javne varnosti, preprečevanju kaznivih dejanj in boju proti njim (6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS))

155

P6_TA(2006)0298
Tehnični predpisi za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, in razveljavitvi Direktive Sveta 82/714/EGS (13274/1/2005 – C6-0091/2006 – 1997/0335(COD))

157

P6_TC2-COD(1997)0335
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 5. julija 2006 z namenom sprejetja Direktive 2006/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, in razveljavitvi Direktive 82/714/EGS

158

PRILOGA I
SEZNAM CELINSKIH PLOVNIH POTI SKUPNOSTI, RAZVRŠČENIH V GEOGRAFSKE CONE 1, 2, 3 IN 4

168

PRILOGA II
MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PLOVILA NA CELINSKIH PLOVNIH POTEH CON 1, 2, 3 IN 4

189

PRILOGA III
PODROČJA MOŽNIH DODATNIH TEHNIČNIH ZAHTEV ZA PLOVILA, KI PLUJEJO PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH V CONAH 2 IN 1

353

PRILOGA IV
PODROČJA MOŽNIH NIŽJIH TEHNIČNIH ZAHTEV, KI VELJAJO ZA PLOVILA, KI PLUJEJO PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH V CONAH 3 IN 4

354

PRILOGA V
VZORCI SPRIČEVAL SKUPNOSTI ZA PLOVBO PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH

355

PRILOGA VI
VZOREC REGISTRA SPRIČEVAL SKUPNOSTI ZA PLOVBO PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH

372

PRILOGA VII
KLASIFIKACIJSKI ZAVODI

375

PRILOGA VIII
POSLOVNIK ZA OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV

377

PRILOGA IX
ZAHTEVE GLEDE SIGNALNIH LUČI, RADARSKE OPREME IN KAZALNIKOV STOPNJE OBRATOV

378

P6_TA(2006)0299
Uskladitev tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (13376/1/2005 – C6-0090/2006 – 2000/0069(COD))

437

P6_TC2-COD(2000)0069
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 5. julija 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva

438

PRILOGA

445

P6_TA(2006)0300
Pošiljke radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (KOM(2005)0673 – C6-0031/2006 – 2005/0272(CNS))

634

P6_TA(2006)0301
Več raziskav in inovacij – naložba za rast in zaposlovanje
Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju Lizbonskega programa Skupnosti: Več raziskav in inovacij – naložba za rast in zaposlovanje – skupni pristop (2006/2005(INI))

640

P6_TA(2006)0302
Celovitejši pristop k industrijski politiki
Resolucija Evropskega parlamenta o političnem okviru za krepitev proizvodnje EU – za celovitejši pristop k industrijski politiki (2006/2003(INI))

646

 

Četrtek, 6. julij 2006

2006/C 303E/04

ZAPISNIK

651

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Razvoj in migracija (razprava)

Pravična trgovina in razvoj (razprava)

Izidi zaključka aprilskih srečanj Svetovne trgovinske organizacije (STO) v Ženevi in obeti za prihodnost (razprava)

Čas glasovanja

Poenostavitev postopka za računanje DDV in za pomoč pri preprečevanju utaje in izogibanja davkom * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Partnerstvo EU in Karibov za rast, stabilnost in razvoj (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Zaščita evropskih zdravstvenih delavcev pred krvno prenosljivimi infekcijami, ki jih povzročajo injekcijske igle (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Evropski sosedski in partnerski instrument ***I (glasovanje)

Instrument za stabilnost ***I (glasovanje)

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) * (glasovanje)

Določitev postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (Medinstitucionalni sporazum)

Določitev postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil * (glasovanje)

Podatki o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev ***I (glasovanje)

Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun * (končno glasovanje)

Vzajemno obveščanje na področjih azila in priseljevanja * (glasovanje)

Spremembe Protokola o privilegijih in imunitetah (glasovanje)

Ekonomske in socialne posledice prestrukturiranja podjetij v Evropi (glasovanje)

Domnevna uporaba evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije CIA (glasovanje)

Prestreganje podatkov iz bančnih nakazil sistema SWIFT s strani ameriških tajnih služb (glasovanje)

Vključevanje imigrantov v Evropsko unijo (glasovanje)

Razvoj in migracija (glasovanje)

Pravična trgovina in razvoj (glasovanje)

AIDS – čas za ukrepanje (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predložitev skupnih stališč Sveta

Izidi zaključka aprilskih srečanj Svetovne trgovinske organizacije (STO) v Ženevi in obeti za prihodnost (nadaljevanje razprave)

Navedba države izvora na določenih izdelkih, uvoženih iz tretjih držav (označba izvora) (razprava)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Somalija

Mavretanija

Svoboda izražanja na internetu

Čas glasovanja

Somalija (glasovanje)

Mavretanija (glasovanje)

Svoboda izražanja na internetu (glasovanje)

Navedba države izvora na nekaterih izdelkih, uvoženih iz tretjih držav (označba izvora)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sestava odborov in delegacij

Zahteva za odpravo poslanske imunitete

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

669

PRILOGA I

671

PRILOGA II

690

SPREJETA BESEDILA

747

P6_TA(2006)0303
Poenostavitev postopka za računanje DDV in za pomoč pri preprečevanju utaje in izogibanja davkom *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za poenostavitev postopka za računanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju utaje in izogibanja davkom, ter o preklicu nekaterih odločb o dovoljenju odstopanj (KOM(2005)0089 – C6-0100/2005 – 2005/0019(CNS))

747

P6_TA(2006)0304
Partnerstvo EU in Karibov za rast, stabilnost in razvoj
Resolucija Evropskega parlamenta o partnerstvu EU in Karibov za rast, stabilnost in razvoj (2006/2123(INI))

750

P6_TA(2006)0305
Zdravstveni delavci in krvno prenosljive infekcije, ki jih povzročajo injekcijske igle
Resolucija Evropskega parlamenta s priporočili Komisiji o zaščiti evropskih zdravstvenih delavcev pred krvno prenosljivimi infekcijami, ki jih povzročajo injekcijske igle (2006/2015(INI))

754

PRILOGA K RESOLUCIJI
PODROBNA PRIPOROČILA GLEDE VSEBINE ZAHTEVANIH PREDLOGOV

756

P6_TA(2006)0306
Evropski sosedski in partnerski instrument ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o ustanovitvi evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta (KOM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

760

P6_TC1-COD(2004)0219
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2006 z namenom sprejetja Uredbe 2006/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o ustanovitvi evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta

761

PRILOGA
PARTNERSKE DRŽAVE IZ PRVEGA ČLENA

779

P6_TA(2006)0307
Instrument za stabilnost ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za stabilnost (KOM(2004)0630 – C6-0251/2004 – 2004/0223(COD))

780

P6_TC1-COD(2004)0223
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za stabilnost

781

PRILOGA
INSTRUMENT ZA STABILNOST

797

P6_TA(2006)0308
Instrument za predpristopno pomoč (IPA) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (KOM(2004)0627 – C6-0047/2005 – 2004/0222(CNS))

798

P6_TA(2006)0309
Določitev postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (Medinstitucionalni sporazum)
Sklep Evropskega parlamenta o sklenitvi Medintitucionalnega sporazuma v obliki skupne izjave glede osnutka Sklepa Sveta, ki spreminja Sklep 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (nov regulativni postopek s pregledom) (10125/2006 – C6-0208/2006 – 2006/2152(ACI))

806

P6_TA(2006)0310
Določitev postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o osnutku Sklepa Sveta, ki spreminja Sklep 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (10126/1/2006 – C6-0190/2006 – 2002/0298(CNS))

810

P6_TA(2006)0311
Podatki o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev (KOM(2005)0343 – C6-0246/2005 – 2005/0138(COD))

811

P6_TC1-COD(2005)0138
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2006 z namenom sprejetja Uredbe 2006/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev

811

P6_TA(2006)0312
Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

824

P6_TA(2006)0313
Vzajemno obveščanje na področjih azila in priseljevanja *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o vzpostavitvi postopka vzajemnega obveščanja glede ukrepov držav članic na področjih azila in priseljevanja (KOM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS))

825

P6_TA(2006)0314
Sprememba Protokola o privilegijih in imunitetah
Resolucija Evropskega parlamenta o spremembi Protokola o privilegijih in imunitetah

830

P6_TA(2006)0315
Gospodarske in socialne posledice prestrukturiranja podjetij v Evropi
Resolucija Evropskega parlamenta o ekonomskih in socialnih posledicah prestrukturiranja podjetij v Evropi

831

P6_TA(2006)0316
Domnevna uporaba evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije CIA
Resolucija Evropskega parlamenta o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA ob delnem zaključku delu začasnega odbora (2006/2027(INI))

833

P6_TA(2006)0317
Prestreganje podtkov iz bančnih nakazil sistema SWIFT s strani ameriških tajnih služb
Resolucija Evropskega parlamenta o prestreganju podatkov iz bančnih nakazil sistema SWIFT s strani ameriških tajnih služb

843

P6_TA(2006)0318
Vključevanje imigrantov v Evropsko unijo
Resolucija Evropskega parlamenta o strategijah in sredstvih za vključevanje državljanov tretjih držav v Evropsko unijo (2006/2056(INI))

845

P6_TA(2006)0319
Razvoj in migracija
Resolucija Evropskega parlamenta o razvoju in migraciji (2005/2244(INI))

852

P6_TA(2006)0320
Pravična trgovina in razvoj
Resolucija Evropskega parlamenta o pravični trgovini in razvoju (2005/2245(INI))

865

P6_TA(2006)0321
AIDS – čas za ukrepanje
Resolucija Evropskega parlamenta o HIV/AIDS: čas za ukrepanje

871

P6_TA(2006)0322
Somalija
Resolucija Evropskega parlamenta o Somaliji

874

P6_TA(2006)0323
Mavretanija
Resolucija Evropskega parlamenta o Mavretaniji

876

P6_TA(2006)0324
Svoboda izražanja na internetu
Resolucija Evropskega parlamenta o svobodi izražanja na internetu

879

P6_TA(2006)0325
Označba izvora
Resolucija Evropskega parlamenta o označbi izvora

881


 

2006/C 303E/05

s19


SL

 

Top