EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:298:TOC

Uradni list Evropske unije, C 298, 08. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 298

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
8. december 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Svet

2006/C 298/1

Sklep Sveta z dne 7. novembra 2006 o stališču, ki naj ga zavzame Skupnost v okviru Mednarodnega sveta za tropski les o podaljšanju Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 1994

1

2006/C 298/2

Sklep Sveta z dne 28. novembra 2006 o zamenjavi nadomestnega člana upravnega odbora Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

2

2006/C 298/3

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o učinkovitosti in pravičnosti v izobraževanju in usposabljanju

3

2006/C 298/4

Sklep Sveta z dne 28. novembra 2006, o zamenjavi člana in nadomestnega člana upravnega odbora Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

7

2006/C 298/5

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o prihodnjih prednostnih nalogah za okrepljeno evropsko sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) (pregled Sklepov Sveta z dne 15. novembra 2004)

8

 

Komisija

2006/C 298/6

Menjalni tečaji eura

12

2006/C 298/7

Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES

13

2006/C 298/8

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja ( 1 )

14

2006/C 298/9

Obvestilo Komisije o veljavnih obrestnih merah za vračilo državne pomoči in o referenčnih/diskontnih merah za 25 držav članic, ki veljajo od 1.9.2006. — Objavljeno v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 ( UL L 140, 30.4.2004, str. 1 ) in obvestilom Komisije o metodi določanja referenčnih/diskontnih mer ( UL C 273, 9.9.1997, str. 3 ).

15

2006/C 298/10

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

16

2006/C 298/11

Obvestilo Komisije o imuniteti pred globami in znižanju glob v kartelnih zadevah ( 1 )

17

2006/C 298/12

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4390 — PHL/IBFF) ( 1 )

23


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top