Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:293E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 293, 02. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 293E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
2. december 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2006 — 2007

 

Seje: 3. april — 6. april 2006

 

Ponedeljek, 3. april 2006

2006/C 293E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Izjava predsednika

Razpored za leto 2007

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predložitev dokumentov

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Razmere v begunskih taboriščih na Malti (razprava)

Smernice za vseevropska energetska omrežja ***II (razprava)

Poročilo Komisije o politiki konkurence za leto 2004 (razprava)

Odprtje sej Sveta za javnost, kadar slednji nastopa v vlogi zakonodajalca — Dostop do besedil institucij — (razprava)

Oskrba dobrodelnih združenj, ki so zadolžena za izvajanje evropskega programa pomoči v hrani najrevnejšim — Sladkorna bolezen (pisne izjave)

Ocena pogajalskega kroga iz Dohe po ministrski konferenci STO v Hong kongu (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

12

 

Torek, 4. april 2006

2006/C 293E/02

ZAPISNIK

14

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Članstvo v političnih skupinah

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Razmere v begunskih taboriščih na Malti (vloženi predlogi resolucij)

Sklep o nujnem postopku

Smernice za politike zaposlovanja držav članic * — Širše smernice gospodarske politike za leto 2006 (razprava)

Prehodna ureditev za omejevanje prostega pretoka delavcev na trgih delovne sile v EU (razprava)

Čas glasovanja

Zahteva po posvetovanju z Odborom regij: Naravne nesreče (požari, suša in poplave) — Vidiki regionalnega razvoja (člen 118 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva za zaščito poslanske imunitete Witolda Tomczaka (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Smernice za vseevropska energetska omrežja ***II (glasovanje)

Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)

Poročilo Komisije o politiki konkurence za leto 2004 (glasovanje)

Odprtje sej Sveta za javnost, kadar slednji nastopa v vlogi zakonodajalca (glasovanje)

Dostop do besedil institucij (glasovanje)

Ocena pogajalskega kroga iz Dohe po ministrski konferenci STO v Hong kongu (glasovanje)

Širše smernice gospodarske politike za leto 2006 (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Spremenjeni predlog Direktive o storitvah na notranjem trgu in Sporočilo o Direktivi 96/71/ES (Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev) (razprava)

Spremljanje uporabe zakonodaje Skupnosti (2003 in 2004) — Boljša priprava zakonodaje: uporaba načela subsidiarnosti 2004 — Izvajanje, posledice in vpliv veljavne zakonodaje notranjega trga — Strategija poenostavitve okoljske zakonodaje (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Program Državljani za Evropo (2007-2013) ***I (razprava)

Evropska prestolnica kulture (2007-2019) ***I (razprava)

Fluorirani toplogredni plini ***III — Emisije iz klimatskih naprav v motornih vozilih ***III (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

26

PRILOGA

28

PRILOGA II

39

SPREJETA BESEDILA

113

P6_TA(2006)0117
Zahteva za zaščito poslanske imunitete Witolda Tomczaka
Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Witolda Tomczaka (2005/2129(IMM))

113

P6_TA(2006)0118
Smernice za vseevropska energetska omrežja ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja in o razveljavitvi Odločbe št. 96/391/ES in Odločbe št. 1229/2003/ES (10720/1/2005 — C6-0016/2006 — 2003/0297(COD))

114

P6_TC2-COD(2003)0297
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 4. aprila 2006 z namenom sprejetja Odločbe št. .../2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja in razveljavitvi Odločbe 96/391/ES in Odločbe št. 1229/2003/ES

115

PRILOGA I
VSEEVROPSKA ENERGETSKA OMREŽJA

124

PRILOGA II
VSEEVROPSKA ENERGETSKA OMREŽJA

127

PRILOGA III
VSEEVROPSKA ENERGETSKA OMREŽJA

131

P6_TA(2006)0119
Smernice za politike zaposlovanja držav članic *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (KOM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS))

140

P6_TA(2006)0120
Poročilo o politiki konkurence za leto 2004
Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu Komisije o politiki konkurence 2004 (2005/2209(INI))

143

P6_TA(2006)0121
Odprtje sej Sveta za javnost, kadar slednji nastopa v vlogi zakonodajalca
Resolucija Evropskega parlamenta o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic o osnutku priporočila Svetu Evropske unije v zvezi s pritožbo 2395/2003/GG glede odprtja sej Sveta za javnost, kadar slednji nastopa v vlogi zakonodajalca (2005/2243(INI))

146

P6_TA(2006)0122
Dostop do besedil institucij
Resolucija Evropskega parlamenta s priporočili Komisiji o dostopu do besedil institucij (2004/2125(INI))

151

PRILOGA
PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

153

P6_TA(2006)0123
Ministrska konferenca STO v Hongkongu
Resolucija Evropskega parlamenta o oceni pogajalskega kroga iz Dohe po ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije v Hongkongu (2005/2247(INI))

155

P6_TA(2006)0124
Širše smernice gospodarske politike za leto 2006
Resolucija Evropskega parlamenta o stanju evropskega gospodarstva — pripravljalno poročilo o širših smernicah ekonomske politike za leto 2006 (2006/2047(INI))

163

P6_TA(2006)0125
Evropski program pomoči v hrani najrevnejšim
Izjava Evropskega parlamenta o oskrbi dobrodelnih združenj, ki so zadolžena za izvajanje evropskega programa pomoči v hrani najrevnejšim

170

 

Sreda, 5. april 2006

2006/C 293E/03

ZAPISNIK

172

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Dobrodošlica

Stanje pogajanj o finančni prespektivi (razprava)

Izidi Evropskega sveta — Lizbonska strategija (razprava)

Čas glasovanja

Časovni razpored delnih zasedanj Evropskega parlamenta — 2007

Skupna uporaba uradnikov za zvezo, napotenih s strani organov pregona držav članic * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Fluorirani toplogredni plini ***III (glasovanje)

Emisije iz klimatskih naprav v motornih vozilih ***III (glasovanje)

Program Državljani za Evropo (2007-2013) ***I (glasovanje)

Evropska prestolnica kulture (2007-2019) ***I (glasovanje)

Prehodna ureditev za omejevanje prostega pretoka delavcev na trgih delovne sile v EU (glasovanje)

Slavnostna seja — Malta

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Razmere na Bližnjem Vzhodu po volitvah v Izraelu (razprava)

Volitve v Belorusiji (razprava)

Volitve v Ukrajini (razprava)

Ukrepi za povečanje varnosti v cestnem prometu (SAFETY) in varnostni ukrepi na področju prevoza, vključno z njihovim financiranjem (SECURITY) (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Svetovni dan zdravja (razprava)

Izredni ukrepi za podporo trgu (perutninarski sektor) * (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

181

PRILOGA

183

PRILOGA II

187

SPREJETA BESEDILA

206

P6_TA(2006)0126
Skupna uporaba uradnikov za zvezo, napotenih s strani organov pregona držav članic *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o pobudi Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sprejetje Sklepa Sveta o spremembah Sklepa 2003/170/PNZ o skupni uporabi uradnikov za zvezo, napotenih s strani organov pregona držav članic (10706/2005 — C6-0255/2005 — 2005/0808(CNS))

206

P6_TA(2006)0127
Program „Državljani za Evropo“ (2007-2013) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Državljani za Evropo“ za spodbujanje dejavnega evropskega državljanstva za obdobje 2007-2013 (KOM(2005)0116 — C6-0101/2005 — 2005/0041(COD))

210

P6_TC1-COD(2005)0041
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 5. aprila 2006 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Evropa za državljane“ za spodbujanje dejavnih evropskih vrednot, kot so določene v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, in dejavnega evropskega državljanstva za obdobje 2007-2013

211

PRILOGA

219

P6_TA(2006)0128
Evropska prestolnica kulture (2007-2019) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropska prestolnica kulture za leta 2007 do 2019 (KOM(2005)0209 — C6-0157/2005 — 2005/0102(COD))

222

P6_TC1-COD(2005)0102
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 5. aprila 2006 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropske prestolnice kulture za leta 2007 do 2019

223

PRILOGA
Vrstni red kroga upravičencev pri nominiranju za „Evropsko prestolnico kulture“Irska je bila upravičena, da predlaga Evropsko prestolnico kulture za leto 2005, Grčija pa za leto 2006.

229

P6_TA(2006)0129
Prehodna ureditev za omejevanje prostega pretoka delavcev na trgih delovne sile v EU
Resolucija Evropskega parlamenta o prehodni ureditvi za omejevanje prostega pretoka delavcev na trgih delovne sile v EU (2006/2036(INI))

230

 

Četrtek, 6. april 2006

2006/C 293E/04

ZAPISNIK

234

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Imuniteta poslanca

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2005 (razprava)

Učinkovitost pomoči in korupcija v državah v razvoju (razprava)

Čas glasovanja

Poenostavljen režim kontrole oseb na zunanjih mejah na podlagi enostranskega priznanja nekaterih dovoljenj za prebivanje, ki jih izdata Švica in Lihtenštajn ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poenostavljeni režim kontrole oseb na zunanjih mejah ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Izredni ukrepi za podporo trgu (perutninarski sektor) * (glasovanje)

Fluorirani toplogredni plini ***III (glasovanje)

Emisije iz klimatskih naprav v motornih vozilih ***III (glasovanje)

Posebno poročilo Evropskega varuha človekih pravic vsled pritožbe zoper evropske šole (glasovanje)

Razmere v begunskih taboriščih na Malti (glasovanje)

Volitve v Belorusiji (glasovanje)

Volitve v Ukrajini (glasovanje)

Svetovni dan zdravja (glasovanje)

Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2005 (glasovanje)

Učinkovitost pomoči in korupcija v državah v razvoju (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Dnevni red naslednjega delnega zasedanja

Razmere na jugovzhodu Turčije (razprava)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Darfur

Irak: asirska skupnost, razmere v zaporih

Egipt: zadeva Ayman Nour

Čas glasovanja

Darfur (glasovanje)

Irak: asirska skupnost, razmere v zaporih (glasovanje)

Egipt: zadeva Ayman Nour (glasovanje)

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Predložitev dokumentov

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

247

PRILOGA

249

PRILOGA II

258

SPREJETA BESEDILA

282

P6_TA(2006)0130
Poenostavljen režim kontrole oseb na zunanjih mejah na podlagi enostranskega priznanja nekaterih dovoljenj za prebivanje, ki jih izdata Švica in Lihtenštajn ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanjih mejah na podlagi enostranskega priznanja nekaterih dovoljenj za prebivanje, ki jih izdata Švica in Lihtenštajn, s strani držav članic za namen tranzita preko njihovih ozemelj (KOM(2005)0381 — C6-0254/2005 — 2005/0159(COD))

282

P6_TC1-COD(2005)0159
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. aprila 2006 z namenom sprejetja Odločbe št. .../2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanjih mejah na podlagi enostranskega priznanja nekaterih dovoljenj za prebivanje, ki jih izdata Švica in Lihtenštajn, s strani držav članic za namen tranzita preko njihovih ozemelj

282

PRILOGA
SEZNAM DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE IZ ČLENA 2, KI JIH IZDAJATA ŠVICARSKA KONFEDERACIJA IN LIHTENŠTAJN

285

P6_TA(2006)0131
Poenostavljeni režim kontrole oseb na zunanjih mejah po širitvi***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanjih mejah na podlagi enostranskega priznanja določenih dokumentov s strani Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške kot enakovrednih njihovim nacionalnim vizumom za namene tranzita prek njihovih ozemelj (KOM(2005)0381 — C6-0253/2005 -2005/0158(COD))

288

P6_TC1-COD(2005)0158
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. aprila 2006 z namenom sprejetja Odločbe št .../2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanjih mejah na podlagi enostranskega priznanja določenih listin s strani Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške kot enakovrednih njihovim nacionalnim vizumom za namene tranzita prek njihovih ozemelj

289

PRILOGA
Seznam listin, ki jih izdajo nove države članice

291

P6_TA(2006)0132
Izredni ukrepi za podporo trgu (perutninarski sektor) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi uredb (EGS) št. 2771/75 in (EGS) št. 2777/75 glede uporabe izrednih ukrepov za podporo trgu (KOM(2006)0153 — C6-0111/2006 — 2006/0055(CNS)

295

P6_TA(2006)0133
Fluorirani toplogredni plini ***III
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (PE-CONS 3604/2006 — C6-0065/2006 — 2003/0189A(COD))

297

P6_TA(2006)0134
Emisije iz klimatskih naprav v motornih vozilih ***III
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (PE-CONS 3605/2006 — C6-0066/2006 — 2003/0189B(COD))

298

P6_TA(2006)0135
Posebno poročilo Evropskega varuha človekih pravic v zvezi s pritožbo zoper evropske šole
Resolucija Evropskega parlamenta o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic v zvezi s pritožbo zoper evropske šole (pritožba št. 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))

299

P6_TA(2006)0136
Razmere v begunskih taboriščih na Malti
Resolucija Evropskega parlamenta o položaju beguncev na Malti

301

P6_TA(2006)0137
Volitve v Belorusiji
Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji po predsedniških volitvah dne 19. marca 2006

304

P6_TA(2006)0138
Volitve v Ukrajini
Resolucija Evropskega parlamenta o parlamentarnih volitvah v Ukrajini

307

P6_TA(2006)0139
Svetovni dan zdravja
Resolucija Evropskega parlamenta o svetovnem dnevu zdravja

308

P6_TA(2006)0140
Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2005
Resolucija Evropskega parlamenta o delu Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2005 (2005/2104 (INI))

311

P6_TA(2006)0141
Učinkovitost pomoči in korupcija v državah v razvoju
Resolucija Evropskega parlamenta o učinkovitosti pomoči in korupciji v državah v razvoju (2005/2141(INI))

316

P6_TA(2006)0142
Darfur
Resolucija Evropskega parlamenta o Darfurju

320

P6_TA(2006)0143
Irak: asirska skupnost, razmere v iraških zaporih
Resolucija Evropskega parlamenta o Iraku: asirska skupnost; razmere v iraških zaporih

322

P6_TA(2006)0144
Egipt: zadeva Ajman Nour
Resolucija Evropskega parlamenta o Egiptu: zadeva Ajman Nour

325


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Informacije, povezane s časom glasovanja

V kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

NI

Samostojni poslanci

SL

 

Top