Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:292E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 292, 01. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 292E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
1. december 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2006 — 2007

 

Seje: 22. marec — 23. marec 2006

 

Sreda, 22. marec 2006

2006/C 292E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predložitev dokumentov

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Pravni poklici in splošni interes za delovanje pravnih sistemov (vloženi predlogi resolucij)

Sporočilo predsednika

Dobrodošlica

Dnevni red

Dobrodošlica

Letna politična strategija 2007 (razprava)

Zanesljivost preskrbe z energijo v Evropski uniji (razprava)

Merila za mirovne operacije Evropske unije, posebno v Demokratični republiki Kongo (razprava)

Revizija Cotonoujskega sporazuma in določitev sredstev za 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (razprava)

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj (razprava)

Evropske politične stranke (razprava)

Evropsko pogodbeno pravo in sprememba pravnega reda Skupnosti (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

8

 

Četrtek, 23. marec 2006

2006/C 292E/02

ZAPISNIK

10

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Dnevni red

Predložitev dokumentov

Politične razmere v Belorusiji po volitvah (razprava)

Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost (razprava)

Spodbujanje nasadov kulturnih rastlin za neprehrambene namene (razprava)

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Oskrba dobrodelnih združenj, ki so zadolžena za izvajanje evropskega programa pomoči v hrani najrevnejšim (pisna izjava)

Članstvo v političnih skupinah

Sestava Parlamenta

Čas glasovanja

Kolesa za osebne avtomobile in njihove priklopnike *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Odobritev nastavljivih sistemov sprednje osvetlitve za motorna vozila *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Protokol k Evro-sredozemskemu sporazumu z Državo Izrael po širitvi *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum ES-Danska o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum ES-Danska o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Program ukrepov skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007-2013) — z vidika varstva potrošnikov ***I (glasovanje)

Pravni poklici in splošni interes za delovanje pravnih sistemov (glasovanje)

Evropsko pogodbeno pravo in sprememba pravnega reda Skupnosti (glasovanje)

Zanesljivost preskrbe z energijo v Evropski uniji (glasovanje)

Merila za mirovne operacije Evropske unije, posebno v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)

Revizija Cotonoujskega sporazuma in določitev sredstev za 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)

Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj (glasovanje)

Evropske politične stranke (glasovanje)

Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost (glasovanje)

Spodbujanje nasadov kulturnih rastlin za neprehrambene namene (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sklepi o določenih dokumentih

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

20

PRILOGA

22

PRILOGA II

37

SPREJETA BESEDILA

92

P6_TA(2006)0102
Kolesa za osebne avtomobile in njihove priklopnike ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta predlogu Sklepa Sveta o stališču Evropske skupnosti glede osnutka predpisa Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o kolesih za osebne avtomobile in njihove priklopnike (KOM(2005)0453 — 14451/2005 — C6-0444/2005 — 2005/0181(AVC))

92

P6_TA(2006)0103
Odobritev nastavljivih sistemov sprednje osvetlitve za motorna vozila ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o stališču Evropske skupnosti glede osnutka predpisa Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o odobritvi nastavljivih sistemov sprednje osvetlitve (AFS) za motorna vozila (KOM(2005)0454 — 14454/2005 — C6-0445/2005 — 2005/0180(AVC))

92

P6_TA(2006)0104
Protokol k Evro-sredozemskemu sporazumu z Državo Izrael po širitvi ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evrosredozemskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, ob upoštevanju pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (6060/2006 — KOM(2004)0754 — C6-0077/2006 — 2004/0266(AVC))

93

P6_TA(2006)0105
Sporazum ES-Danska o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o razširitvi določb Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah na Dansko (KOM(2005)0145 — C6-0305/2005 -2005/0055 (CNS))

94

P6_TA(2006)0106
Sporazum ES-Danska o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o razširitvi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah na Dansko (KOM(2005)0146 — C6-0306/2005 — 2005/0056(CNS))

94

P6_TA(2006)0107
Program ukrepov Skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007-2013) — z vidika varstva potrošnikov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007-2013) — z vidika varstva potrošnikov (KOM(2005)0115 — C6-0225/2005 — 2005/0042B(COD))

95

P6_TC1-COD(2005)0042B
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. marca 2006 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007-2013)

96

PRILOGA I
UKREPI IN INSTRUMENTI IZ ČLENA 2

101

PRILOGA II
UPRAVIČENCI — MERILA ZA UPORABO ČLENA 3

104

P6_TA(2006)0108
Pravni poklici
Resolucija Evropskega parlamenta o pravnih poklicih in splošnem interesu na področju delovanja pravnih sistemov

105

P6_TA(2006)0109
Evropsko pogodbeno pravo in sprememba pravnega reda Skupnosti
Resolucija Evropskega parlamenta o evropskem pogodbenem pravu in spremembi pravnega reda Skupnosti: pot naprej (2005/2022(INI))

109

P6_TA(2006)0110
Zanesljivost oskrbe z energijo v Evropski uniji
Resolucija Evropskega parlamenta o zanesljivosti oskrbe z energijo v Evropski uniji

112

P6_TA(2006)0111
Merila za mirovne operacije EU, posebno v Demokratični republiki Kongo
Resolucija Evropskega parlamenta o merilih za mirovne operacije EU, posebno v Demokratični republiki Kongo

118

P6_TA(2006)0112
Revizija Cotonoujskega sporazuma in določitev sredstev za 10. Evropski razvojni sklad (ERS)
Resolucija Evropskega parlamenta o reviziji Cotonoujskega sporazuma in določitvi sredstev za 10. Evropski razvojni sklad (ERS)

119

P6_TA(2006)0113
Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj
Resolucija Evropskega parlamenta o vplivih sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj (2005/2162(INI))

121

P6_TA(2006)0114
Evropske politične stranke
Resolucija Evropskega parlamenta o evropskih političnih strankah (2005/2224(INI))

127

P6_TA(2006)0115
Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost
Resolucija Evropskega parlamenta o demografskih izzivih in medgeneracijski solidarnosti (2005/2147(INI))

131

P6_TA(2006)0116
Spodbujanje nasadov kulturnih rastlin za neprehrambene namene
Resolucija Evropskega parlamenta o spodbujanju nasadov kulturnih rastlin za neprehrambene namene (2004/2259(INI))

140


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Informacije, povezane s časom glasovanja

V kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

NI

Samostojni poslanci

SL

 

Top