Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:290E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 290, 29. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 290E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
29. november 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2005 — 2006

 

Seje: 13. februar — 16. februar 2006

 

Ponedeljek, 13. februar 2006

2006/C 290E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predložitev dokumentov

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Peticije

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Minimalna pravila za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa * (razprava)

Reforma državnih pomoči 2005-2009 (razprava)

Posledice globalizacije za notranji trg (razprava)

SOLVIT (razprava)

Zaplemba avtomobilov s strani grških oblasti (razprava)

Izpostavljenost delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov ***III (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

11

 

Torek, 14. februar 2006

2006/C 290E/02

ZAPISNIK

13

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Klavzula o človekovih pravicah in demokraciji v sporazumih EU (razprava)

Obmejni promet ***I (razprava)

Ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije (razprava)

Čas glasovanja

Protektirane gume *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Odobritev mehanskih elementov za spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Skupna ureditev trga za posušeno krmo * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Razveljavitev dveh uredb na področju monetarne politike * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Obmejni promet ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum o partnerstvu ES/Salomonovi otoki o ribolovu v obalnih vodah Salomonovih otokov* (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Zaplemba avtomobilov s strani grških oblasti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Izpostavljenost delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov ***III (glasovanje)

Minimalna pravila za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa * (glasovanje)

Reforma državnih pomoči 2005-2009 (glasovanje)

Posledice globalizacije za notranji trg (glasovanje)

Klavzula o človekovih pravicah in demokraciji v sporazumih EU (glasovanje)

Pregled nekaterih omejitev dostopa v skupni ribiški politiki (območje Shetland in območje morske plošče) (glasovanje)

Ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Popravki glasovanj s predhodnih sej

Storitve na notranjem trgu ***I (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Storitve na notranjem trgu ***I (nadaljevanje razprave)

Novi finančni instrument za razvoj v okviru ciljev tisočletja (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

25

PRILOGA

27

PRILOGA II

36

SPREJETA BESEDILA

70

P6_TA(2006)0045
Protektirane gume ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o spremembi sklepov 2001/507/ES in 2001/509/ES z namenom, da pravilnika št. 109 in št. 108 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o protektiranih gumah postaneta obvezna (KOM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

70

P6_TA(2006)0046
Odobritev mehanskih elementov za spenjanje ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Skupnosti k Pravilniku št. 55 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o enotnih določbah o odobritvi mehanskih elementov za spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil (KOM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC))

71

P6_TA(2006)0047
Skupna ureditev trga za posušeno krmo *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o popravku Uredbe (ES) št. 1786/2003 o skupni ureditvi trga za posušeno krmo (KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS))

71

P6_TA(2006)0048
Razveljavitev dveh uredb na področju monetarne politke *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3181/78 in Uredbe Sveta (EGS) št. 1736/79 na področju monetarne politike (KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS))

72

P6_TA(2006)0049
Obmejni promet ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic ter spremembi Schengenske konvencije in Skupnih konzularnih navodil (KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

73

P6_TC1-COD(2005)0006
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 14. februarja 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic ter spremembi Schengenske konvencije

73

P6_TA(2006)0050
Sporazum o ribolovu med ES in Salomonovimi otoki *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Salomonovimi otoki o ribolovu v obalnih vodah Salomonovih otokov (KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

82

P6_TA(2006)0051
Zaplemba avtomobilov s strani grških oblasti
Resolucija Evropskega parlamenta o zaplembi avtomobilov s strani grških oblasti (2005/2005(INI))

83

P6_TA(2006)0052
Izpostavljenost delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov ***III
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem besedilu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (optičnih sevanj) (19. posamezna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS), ki ga je odobril Spravni odbor (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

85

P6_TA(2006)0053
Minimalna pravila za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o določanju minimalnih pravil za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

86

P6_TA(2006)0054
Reforma državnih pomoči 2005-2009
Resolucija Evropskega parlamenta o reformi državnih pomoči 2005-2009 (2005/2165(INI))

97

P6_TA(2006)0055
Posledice globalizacije za notranji trg
Resolucija Evropskega parlamenta o posledicah globalizacije za notranji trg (2004/2225(INI))

104

P6_TA(2006)0056
Klavzula o človekovih pravicah in demokraciji v sporazumih EU
Resolucija Evropskega parlamenta o klavzuli o človekovih pravicah in demokraciji v sporazumih Evropske unije (2005/2057(INI))

107

P6_TA(2006)0057
Pregled nekaterih omejitev dostopa v skupni ribiški politiki (območje Shetland in območje morske plošče)
Resolucija Evropskega parlamenta o pregledu nekaterih omejitev dostopa v skupni ribiški politiki (območje Shetland in območje morske plošče) (2005/2190(INI))

113

P6_TA(2006)0058
Ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije
Resolucija Evropskega parlamenta s priporočili Komisiji o ogrevanju in hlajenju iz obnovljivih virov energije (2005/2122(INI))

115

PRILOGA
PODROBNA PRIPOROČILA K VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

116

 

Sreda, 15. februar 2006

2006/C 290E/03

ZAPISNIK

120

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Pravica do svobode izražanja in spoštovanje veroizpovedi (razprava)

Spor Irana z mednarodno skupnostjo (razprava)

Čas glasovanja

Licenca Skupnosti za kontrolorje zračnega prometa ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Spor Irana z mednarodno skupnostjo (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Slavnostna seja — Avstrija

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Prihodnost Bosne in Hercegovine (razprava)

Razmere v Belorusiji glede na predsedniške volitve 19. marca (razprava)

Boj proti rasizmu v nogometu (pisna izjava)

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Obvladovanje tveganj in krizno upravljanje v kmetijstvu (razprava)

Izvajanje gozdarske strategije Evropske unije (razprava)

Smernice za razvoj podeželja (2007-2013) * (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

128

PRILOGA

130

PRILOGA II

132

SPREJETA BESEDILA

145

P6_TA(2006)0059
Licenca za kontrolo zračnega prometa v Skupnosti***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o licencah za kontrolo zračnega prometa v Skupnosti (10724/2/2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD))

145

P6_TA(2006)0060
Soočenje Irana z mednarodno skupnostjo
Resolucija Evropskega parlamenta o soočenju Irana z mednarodno skupnostjo

145

 

Četrtek, 16. februar 2006

2006/C 290E/04

ZAPISNIK

149

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Dnevni red

Predložitev dokumentov

Prerazporeditev sredstev

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Čas glasovanja

Storitve na notranjem trgu ***I (glasovanje)

Smernice za razvoj podeželja (2007-2013) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Novi finančni instrument za razvoj v okviru ciljev tisočletja (glasovanje)

Pravica do svobode izražanja in spoštovanje veroizpovedi (glasovanje)

Prihodnost Bosne in Hercegovine (glasovanje)

Razmere v Belorusiji glede na predsedniške volitve 19. marca (glasovanje)

Obvladovanje tveganj in krizno upravljanje v kmetijstvu (glasovanje)

Izvajanje gozdarske strategije Evropske unije (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Statistični podatki o strukturi in dejavnostih tujih podružnic ***I (razprava)

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predložitev skupnih stališč Sveta

Strateška revizija Mednarodnega denarnega sklada (razprava)

Sestava odborov in delegacij

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Kulturna dediščina v Azerbajdžanu

Razmere v Šrilanki

Gvantanamo

Čas glasovanja

Kulturna dediščina v Azerbajdžanu (glasovanje)

Gvantanamo (glasovanje)

Popravki glasovanj

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

163

PRILOGA I

165

PRILOGA II

184

SPREJETA BESEDILA

343

P6_TA(2006)0061
Storitve na notranjem trgu ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (KOM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

343

P6_TC1-COD(2004)0001
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 16. februarja 2006 z namenom sprejetja Direktive 2006/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu

343

P6_TA(2006)0062
Smernice za razvoj podeželja *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (Programsko obdobje 2007-2013) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS))

379

P6_TA(2006)0063
Razvojni cilji novega tisočletja
Resolucija Evropskega parlamenta o novih finančnih instrumentih za razvoj v zvezi s cilji novega tisočletja

396

P6_TA(2006)0064
Pravica do svobode izražanja in spoštovanje verskega prepričanja
Resolucija Evropskega parlamenta o pravici do svobode izražanja in spoštovanju verskega prepričanja

399

P6_TA(2006)0065
Perspektiva Bosne in Hercegovine
Resolucija Evropskega parlamenta o perspektivi Bosne in Hercegovine

401

P6_TA(2006)0066
Belorusija
Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji pred predsedniškimi volitvami 19. marca 2006

404

P6_TA(2006)0067
Obvladovanje tveganj in krizno upravljanje v kmetijstvu
Resolucija Evropskega parlamenta o obvladovanju tveganj in kriznem upravljanju v kmetijstvu (2005/2053(INI))

407

P6_TA(2006)0068
Izvajanje gozdarske strategije Evropske unije
Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju gozdarske strategije Evropske unije (2005/2054(INI))

413

P6_TA(2006)0069
Kulturna dediščina v Azerbajdžan
Resolucija Evropskega parlamenta o kulturni dediščini Azerbajdžanu

421

P6_TA(2006)0070
Guantanamo
Resolucija Evropskega parlamenta o Guantanamu

423


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Informacije, povezane s časom glasovanja

V kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

NI

Samostojni poslanci

SL

 

Top