Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:280E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 280, 18. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 280E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
18. november 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2005 — 2006

 

Ponedeljek, 14. november 2005

2006/C 280E/1

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Izjava predsednika

Predložitev dokumentov

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Sestava Parlamenta

Sestava odborov in delegacij

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Peticije

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Socialna razsežnost globalizacije (razprava)

Prehod na digitalno oddajanje (razprava)

Skriti centri za pridržanje v Evropi (razprava)

Ureditev uvoza banan (razprava)

Direktiva o poklicnih pokojninah (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

11

 

Torek, 15. november 2005

2006/C 280E/2

ZAPISNIK

13

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Prerazporeditev sredstev

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Nordijska dimenzija (vložitev predloga resolucije)

Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča — 2004 (razprava)

Zakonodajni in delovni program za leto 2006

Sporočilo predsednika

Čas glasovanja

Program za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve IKT ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Javni radijski osebni klic ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Skupna ureditev trga za semena * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Skupna ureditev trga za hmelj * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Skupna ureditev trga za vino * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Financiranje dejavnosti prek EBRD v Mongoliji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Vizumi za zimske olimpijske in/ali paraolimpijske igre 2006 ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sistemi socialne varnosti ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Akcijski načrt Skupnosti za obnovitev staležev jegulj (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Socialna razsežnost globalizacije (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sestava Parlamenta

REACH ***I — Prilagoditev REACH-u ***I (razprava)

Evropska regulativna agencija (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

2005, Sveženj Širitev II (razprava)

Informiranje potnikov v zračnem prometu ***I (razprava)

Bohunice V1 * — Razgradnja jedrskih elektrarn (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

27

PRILOGA I

29

PRILOGA II

34

SPREJETA BESEDILA

41

P6_TA(2005)0417
Program za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve IKT ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 2256/2003/ES zaradi podaljšanja programa za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve informacijske in komunikacijske tehnologije v leto 2006 (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

PRILOGA I
ODLOČBA št. .../2005/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

41

PRILOGA II

45

P6_TA(2005)0418
Javni radijski osebni klic ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 90/544/EGS o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za usklajeno uvajanje vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v Skupnosti (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

PRILOGA
DIREKTIVA 2005/.../ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne o razveljavitvi Direktive 90/544/EGS o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za usklajeno uvajanje vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v Skupnosti

46

P6_TA(2005)0419
Skupna ureditev trga za semena *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za semena (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420
Skupna ureditev trga za hmelj *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za hmelj (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421
Skupna ureditev trga za vino *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422
Financiranje dejavnosti prek EBRD v Mongoliji *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o spremembi Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki omogoča banki financiranje dejavnosti v Mongoliji (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423
Vizumi za zimske olimpijske in/ali paraolimpijske igre 2006 ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

PRILOGA
UREDBA (ES) št. .../2005 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu

50

P6_TA(2005)0424
Sistemi socialne varnosti ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, ter Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 15. novembra 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, ter Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71

57

PRILOGA

58

P6_TA(2005)0425
Akcijski načrt Skupnosti za obnovitev staležev jegulj
Resolucija Evropskega parlamenta o oblikovanju akcijskega načrta Skupnosti za obnovitev staležev jegulj (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426
Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti
Resolucija Evropskega parlamenta o možnem kršenju države članice Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427
Socialna razsežnost globalizacije
Resolucija Evropskega parlamenta o socialni razsežnosti globalizacije (2005/2061(INI))

65

 

Sreda, 16. november 2005

2006/C 280E/3

ZAPISNIK

71

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Razmere v Iraku po referendumu o ustavi (razprava)

Podnebne spremembe — Boj proti globalnim podnebnim spremembam (razprava)

Čas glasovanja

Informiranje potnikov v zračnem prometu ***I (glasovanje)

Bohunice V1 * (glasovanje)

Nordijska dimenzija (glasovanje)

Prehod na digitalno radiodifuzijo (glasovanje)

Razgradnja jedrskih elektrarn (glasovanje)

Boj proti globalnim podnebnim spremembam (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Članstvo v političnih skupinah

Neformalno zasedanje Evropskega sveta (razprava)

Nedavne izjave Mahmouda Ahmadinejada, predsednika Irana (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Izjava predsednika

Standardi humanega lova ***I (razprava)

Izvoz orožja — Neširjenje orožja za množično uničevanje: vloga Evropskega parlamenta — Javna naročila za obrambo (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

80

PRILOGA I

82

PRILOGA II

89

SPREJETA BESEDILA

98

P6_TA(2005)0428
Informiranje potnikov v zračnem prometu ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, in o sporočanju varnostnih informacij držav članic (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 16. novembra 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES

98

PRILOGA
SKUPNA MERILA ZA OBRAVNAVO PREPOVEDI OPRAVLJANJA LETOV IZ VARNOSTNIH RAZLOGOV NA RAVNI SKUPNOSTI

107

P6_TA(2005)0429
Bohunice V1 *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o izvajanju Protokola št. 9 o jedrski elektrarni Bohunice V1 na Slovaškem, kakor je priložen Aktu o pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430
Severna dimenzija
Resolucija Evropskega parlamenta o prihodnosti severne dimenzije

113

P6_TA(2005)0431
Prehod na digitalno radiodifuzijo
Resolucija Evropskega parlamenta o pospeševanju prehoda z analogne na digitalno radiofuzijo

115

P6_TA(2005)0432
Razgradnja jedrskih elektrarn
Resolucija Evropskega parlamenta o uporabi finančnih sredstev, namenjenih za razgradnjo jedrskih elektrarn (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433
Boj proti globalnim podnebnim spremembam
Resolucija Evropskega parlamenta o uspešnem boju proti globalnim podnebnim spremembam (2005/2049(INI))

120

 

Četrtek, 17. november 2005

2006/C 280E/4

ZAPISNIK

128

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Zaščita poslanske imunitete

Čas glasovanja

REACH ***I (glasovanje)

Prilagoditev REACH-u ***I (glasovanje)

Standardi humanega lova ***I (glasovanje)

Izvoz orožja (glasovanje)

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 7/2005 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Orožje za množično uničevanje (glasovanje)

Javna naročila za obrambo (glasovanje)

Nedavne izjave Mahmouda Ahmadinejada, predsednika Irana (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sporočilo predsednika

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Razvojna strategija za Afriko (razprava)

Evropsko soglasje (razprava)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Dostop do pomoči Skupnosti Kašmirju (razprava)

Filipini (smrtna obsodba evropskega državljana Francisca Larrañage) (razprava)

Burma/ Mjanmar (razprava)

Čas glasovanja

Dostop do pomoči Skunosti Kašmirju (glasovanje)

Filipini (smrtna obsodba evropskega državljana Francisca Larrañage (glasovanje)

Burma/Mjanmar (glasovanje)

Razvojna strategija za Afriko (glasovanje)

Evropsko soglasje (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Časovni razpored za proračun

Dnevni red naslednjega delnega zasedanja

Predložitev skupnih stališč Sveta

Sestava odborov in delegacij

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Sklepi o določenih dokumentih

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

143

PRILOGA I

145

PRILOGA II

172

SPREJETA BESEDILA

302

P6_TA(2005)0434
REACH ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... [o obstojnih organskih onesnaževalih] (KOM(2003) 0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 17. novebra 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES

303

PRILOGA I
SPLOŠNE DOLOČBE ZA OCENJEVANJE SNOVI IN PRIPRAVO POROČIL O KEMIJSKI VARNOSTI

388

PRILOGA IA
NAVODILA ZA PRIPRAVO VARNOSTNIH LISTOV

398

PRILOGA IB
OCENJEVANJE KEMIJSKE VARNOSTI ZA PRIPRAVKE

408

PRILOGA IC
MERILA ZA SNOVI V POSTOPNEM UVAJANJU, REGISTRIRANE V KOLIČINAH OD 1 DO 10 TON NA LETO NA PROIZVAJACA ALI UVOZNIKA, ZA KATERE SE ZAHTEVAJO VSI PODATKI IZ PRILOGE V

409

PRILOGA II
OPROSTITVE OBVEZNE REGISTRACIJE V SKLADU S ČLENOM 4(1)(A)

410

PRILOGA III
OPROSTITEV OBVEZNE REGISTRACIJE V SKLADU S ČLENOM 4(1)(B)

415

PRILOGA IV

416

PRILOGA V
ZAHTEVE PO STANDARDNIH PODATKIH ZA SNOVI, PROIZVEDENE ALI UVOŽENE V KOLIČINI 1 TONE ALI VEČ

420

PRILOGA VI
DODATNE ZAHTEVE PO STANDARDNIH PODATKIH ZA SNOVI, PROIZVEDENE ALI UVOŽENE V KOLIČINI 10 TON ALI VEČ

424

PRILOGA VII
DODATNE ZAHTEVE PO STANDARDNIH PODATKIH ZA SNOVI, PROIZVEDENE ALI UVOŽENE V KOLIČINI 100 TON ALI VEČ

428

PRILOGA VIII
DODATNE ZAHTEVE PO STANDARDNIH PODATKIH ZA SNOVI, PROIZVEDENE ALI UVOŽENE V KOLIČINI 1000 TON ALI VEČ

432

PRILOGA IX
SPLOŠNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV STANDARDNEGA REŽIMA PRESKUŠANJA IZ PRILOG OD V DO VIII

435

PRILOGA X

438

PRILOGA XI
SPLOŠNE DOLOČBE ZA NADALJNJE UPORABNIKE GLEDE OCENJEVANJA SNOVI IN PRIPRAVE POROČIL O KEMIJSKI VARNOSTI

438

PRILOGE XII DO XVI

439

PRILOGA XVII
OBSTOJNA ORGANSKA ONESNAŽEVALA (POP)

439

P6_TA(2005)0435
Prilagoditev REACH-u ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS, da se jo prilagodi Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 17. novembra 2005 z namenom sprejetja Direktive 2006/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS, da se jo prilagodi Uredbi (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij

440

P6_TA(2005)0436
Izvoz orožja
Resolucija Evropskega parlamenta o šestem letnem poročilu Sveta v skladu z operativno določbo 8 Pravil Evropske unije o ravnanju pri izvozu orožja (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437
Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 3 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

PRILOGA
SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

451

P6_TA(2005)0438
Predlog spremembe proračuna št. 7/2005
Resolucija Evropskega parlamenta o Predlogu spremembe proračuna št. 7/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005 (Neurje v Severni Evropi) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439
Orožje za množično uničevanje
Resolucija Evropskega parlamenta o neširjenju orožja za množično uničevanje: vloga Evropskega parlamenta (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440
Javna naročila za obrambo
Resolucija Evropskega parlamenta o Zeleni knjigi o javnih naročilih za obrambo (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441
Zadnje izjave iranskega predsednika, Mahmouda Ahmadinedžada
Resolucija Evropskega parlamenta o Iranu

468

P6_TA(2005)0442
Dostop do humanitarne pomoči v Kašmirju
Resolucija Evropskega parlamenta o Kašmirju

469

P6_TA(2005)0443
Filipini (Obsodba na smrt Francisca Larrañage, državljana EU)
Resolucija Evropskega parlamenta o Filipinih

472

P6_TA(2005)0444
Burma/Mjanmar
Resolucija Evropskega parlamenta o Burmi

473

P6_TA(2005)0445
Razvojna strategija za Afriko
Resolucija Evropskega parlamenta o razvojni strategiji za Afriko (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446
„Evropsko soglasje“
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu za skupno izjavo Sveta, Evropskega parlamenta in Komisije o razvojni politiki Evropske unije — „Evropsko soglasje“ (2004/2261(INI))

484


SL

 

Top