EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:258:TOC

Uradni list Evropske unije, C 258, 26. oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 258

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
26. oktober 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2006/C 258/1

Menjalni tečaji eura

1

2006/C 258/2

Povzetek podatkov, ki ga predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

2

2006/C 258/3

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

8

2006/C 258/4

Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

13

2006/C 258/5

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja ( 1 )

17

2006/C 258/6

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne 12. decembra 2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči na področju zaposlovanja ( 1 )

21

2006/C 258/7

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta 88/378/EGS z dne 3. maja 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z varnostjo igrač ( 1 )

23

2006/C 258/8

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4314 — Johnson & Johnson/Pfizer Consumer Healthcare) ( 1 )

25

2006/C 258/9

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4405 — Walter Frey Holding/Mitsubishi Motors Europe) ( 1 )

26

2006/C 258/10

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4294 — Arcelor/SNCFL/CFL Cargo) ( 1 )

26

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

Sodišče EFTA

2006/C 258/11

Tožba Nadzornega organa Efte proti Kraljevini Norveški, vložena dne 31. julija 2006(Zadeva E-2/06)

27

 

Nadzorni organ EFTA

2006/C 258/12

Poziv k predložitvi pripomb v skladu s členom 1(2) dela I Protokola 3 k Sporazumu o Nadzornem organu in Sodišču o novo predlagani shemi na Norveškem o finančni pomoči za neplačano delo v dejavnostih raziskav in razvoja, „Shema za neplačano delo za R-R“

28

2006/C 258/13

Poziv k predložitvi pripomb v skladu s členom 1(2) dela I Protokola 3 k Sporazumu o Nadzornem organu in Sodišču o državni pomoči, ki jo je dodelil norveški raziskovalni svet v zvezi s programsko opremo turborouter

42


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top