Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:133E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 133, 08. junij 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 133E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 49
8. junij 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2005 — 2006

 

Sreda, 22. junij 2005

2006/C 133 E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

1

Nadaljevanje zasedanja

1

Sprejetje zapisnika predhodne seje

1

Popravki glasovanj s predhodnih sej

1

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

2

Sklepi o določenih dokumentih

2

Sestava Parlamenta

2

Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

2

Sestava odborov in delegacij

2

Predložitev dokumentov

3

Prerazporeditev sredstev

7

Izjava Predsednika

7

Dnevni red

7

Zasedanje Evropskega sveta (Bruselj, 16. in 17. junij 2005) — Semester dejavnosti luksemburškega predsedstva (razprava)

7

Sprememba Sklepa z dne 4. junija 2003 o sprejetju Statuta poslancev Evropskega parlamenta (razprava)

8

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

9

Kodeks meja Skupnosti ***I (razprava)

9

Raziskave na področju varnosti (razprava)

9

Informacijska družba (razprava)

9

Afera Lloyd's (razprava)

10

Nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklajevanje gospodarskih politik **II (razprava)

10

Dnevni red naslednje seje

11

Zaključek seje

11

SEZNAM NAVZOČIH

12

 

Četrtek, 23. junij 2005

2006/C 133 E/02

ZAPISNIK

14

POTEK SEJE

14

Otvoritev seje

14

Dobrodošlica

14

Predložitev dokumentov

14

Program dejavnosti britanskega predsedstva (razprava)

15

Dobrodošlica

16

Program dejavnosti britanskega predsedstva (nadaljevanje razprave)

16

Čas glasovanja

16

Sprememba Sklepa z dne 4. junija 2003 o sprejetju Statuta poslancev Evropskega parlamenta (glasovanje)

16

Sestava Parlamenta

17

Predložitev skupnih stališč Sveta

17

Sprejetje zapisnika predhodne seje

17

Popravki glasovanj s predhodnih sej

17

Čas glasovanja (nadaljevanje)

17

Trženje in uporaba nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (r/m/r) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

17

Kodeks meja Skupnosti ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

18

Izvrševanje proračuna * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

18

Kakovost statističnih podatkov v zvezi s čezmernim primanjkljajem * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

18

Omejevalni ukrepi za nekatere osebe (Sudan) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

19

Omejevalni ukrepi za nekatere osebe (Kongo) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

19

Dopolnitve predloga spremembe proračuna 2/2005 (glasovanje)

19

Predlog spremembe proračuna 2/2005 (glasovanje)

19

Nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklajevanje gospodarskih politik **II (glasovanje)

20

Zaščita finančnih interesov Skupnosti ***I (glasovanje)

20

Dostop do zunanje pomoči Skupnosti ***I (glasovanje)

20

Grenlandska morska plošča * (glasovanje)

21

Zasedanje Evropskega sveta (Bruselj, 16. in 17. junij 2005) (glasovanje)

21

Afera Lloyd (glasovanje)

21

Raziskave na področju varnosti (glasovanje)

21

Informacijska družba (glasovanje)

22

Obrazložitve glasovanja

22

Popravki glasovanja

22

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

23

Datum naslednjih sej

23

Prekinitev zasedanja

23

SEZNAM NAVZOČIH

24

PRILOGA I

26

PRILOGA II

32

SPREJETA BESEDILA

48

P6_TA(2005)0245
Statut poslancev
Resolucija Evropskega parlamenta o spremembi Sklepa z dne 4. junija 2003 o sprejetju Statuta poslancev Evropskega parlamenta (2005/2124(INI))

48

PRILOGA
SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA O SPREJETJU STATUTA POSLANCEV EVROPSKEGA PARLAMENTA

49

P6_TA(2005)0246
Trženje in uporaba nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (r/m/r) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o devetindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (snovi, razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje — r/m/r) (KOM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247
Zakonik meja Skupnosti ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (KOM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

57

P6_TC1-COD(2004)0127
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. junija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

57

PRILOGA I
Dokazila za preverjanje izpolnjevanja pogojev za vstop

77

PRILOGA II
VNOS INFORMACIJ

78

PRILOGA III
VZORCI OZNAK, KI OZNAčUJEJO STEZE NA MEJNIH PREHODIH

78

PRILOGA IV
ŽIGOSANJE

79

PRILOGA V

80

PRILOGA VI
POSEBNA PRAVILA ZA RAZLIČNE VRSTE MEJA IN RAZLIČNE VRSTE PREVOZNIH SREDSTEV, KI SE UPORABLJAJO PRI PREHODU ZUNANJIH MEJA DRŽAV ČLANIC

83

PRILOGA VII
POSEBNA PRAVILA ZA DOLOČENE KATEGORIJE OSEB

88

PRILOGA VIII

91

P6_TA(2005)0248
Izvrševanje proračuna *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 382/2001 v zvezi s prenehanjem njene veljavnosti in nekaterimi določbami, povezanimi z izvrševanjem proračuna (KOM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249
Kakovost statističnih podatkov v zvezi s čezmernim primanjkljajem *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 3605/93 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (KOM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250
Omejevalni ukrepi za nekatere osebe (Sudan) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov za nekatere osebe, ki ovirajo mirovni proces in kršijo mednarodno pravo v konfliktu v regiji Darfur v Sudanu (KOM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251
Omejevalni ukrepi za nekatere osebe (Kongo) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (KOM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

99

P6_TA(2005)0252
Sprememba proračuna št. 2/2005 (dopolnitve)
Dopolnitve predloga spremembe proračuna št. 2/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005 — prilagoditev plač (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

102

P6_TA(2005)0253
Sprememba proračuna št. 2/2005
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu spremembe proračuna št. 2/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005 (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

103

P6_TA(2005)0254
Nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklajevanje gospodarskih politik **II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255
Zaščita finančnih interesov Skupnosti ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medsebojni upravni pomoči za zaščito finančnih interesov Skupnosti pred goljufijami in drugimi oblikami nezakonitega ravnanja (KOM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. junija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o medsebojni upravni pomoči za zaščito finančnih interesov Skupnosti pred goljufijami in drugimi oblikami nezakonitega ravnanja

105

P6_TA(2005)0256
Dostop do zunanje pomoči Skupnosti ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. junija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti

116

PRILOGA I

121

PRILOGA II
SEZNAM DRžAV PREJEMNIC POMOčI DAC — STANJE NA 1. JANUAR 2003

130

PRILOGA III
SEZNAM ČLANIC OECD/DAC

130

PRILOGA IV
IZVLEČKI IZPRIPOROČILA OECD/DAC O SPROŠČANJU URADNE RAZVOJNE POMOČI NAJMANJ RAZVITIM DRŽAVAM, KI GA JE PRIPRAVIL ODBOR ZA RAZVOJNO POMOČ ORGANIZACIJE ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD/DAC) MARCA 2001

131

P6_TA(2005)0257
Grenlandska morska plošča *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi obnovitvenega načrta za grenlandsko morsko ploščo v okviru Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (KOM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258
Zadeva Lloyd's
Resolucija Evropskega parlamenta o peticijah Lloyd's Names

134

P6_TA(2005)0259
Raziskave na področju varnosti
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o raziskavah na področju varnosti — naslednji koraki (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260
Informacijska družba
Resolucija Evropskega parlamenta o informacijski družbi (2004/2204(INI))

140


SL

 

Top