Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:065:TOC

Uradni list Evropske unije, C 65, 17. marec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 65

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
17. marec 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Evropski Ekonomsko-socialni odbor

 

422. plenarno zasedanje z dne 14. in 15. decembra 2005

2006/C 065/1

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Akcijskem načrtu državnih pomoči – Manjša in bolje usmerjena državna pomoč: časovni načrt za reformo državnih pomoči 2005–2009 KOM(2005) 107 končno – (SEC(2005) 795)

1

2006/C 065/2

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) in o predlogu sklepa Sveta o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in usposabljanje (2007–2011) KOM(2005) 119 končno/2 - 2005/0043 (COD) - 2005/0044 (CNS)

9

2006/C 065/3

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007-2013) KOM(2005) 121 končno — 2005/0050 (COD)

22

2006/C 065/4

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) KOM(2005) 237 končno — 2005/0104 (COD)

27

2006/C 065/5

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 69/169/EGS o začasnih količinskih omejitvah uvoza piva na Finsko KOM(2005) 427 končno — 2005/0175 (CNS).

29

2006/C 065/6

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o varnosti različnih vrst prevoza

30

2006/C 065/7

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava KOM(2005) 117 končno — 2005/0045 (CNS)

38

2006/C 065/8

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izboljšanju mehanizma civilne zaščite Skupnosti KOM(2005) 137 končno

41

2006/C 065/9

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o skupnih podjetjih v ribiškem sektorju — sedanji položaj in izgledi za prihodnost

46

2006/C 065/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda KOM(2005) 402 končno — 2005/0171 CNS

50

2006/C 065/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi tehnoloških parkov pri spremembah v industriji novih držav članic EU

51

2006/C 065/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Prestrukturiranje in zaposlovanje — Predvidevanje in spremljanje prestrukturiranja za razvoj delovnih mest: vloga Evropske unije KOM(2005) 120 končno

58

2006/C 065/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Sveta o vzpostavitvi posebnega programa Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom za obdobje 2007–2013 Splošni program Varnost in varstvo svoboščin KOM(2005) 124 končno — 2005/0034 (CNS)

63

2006/C 065/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu enakih možnosti za vse (2007) — pravični družbi naproti KOM(2005) 225 končno — 2005/0107 (COD)

70

2006/C 065/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Kako vključiti socialne vidike v pogajanja o sporazumu o gospodarskem partnerstvu

73

2006/C 065/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Sporočilu Komisije — dokument o posvetovanju o državnih pomočeh za inovacije KOM(2005) 436 končno

86

2006/C 065/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij — prispevek Komisije k obdobju razmisleka in za vnaprej: Načrt D za demokracijo, dialog in debato KOM(2005) 494 končno

92

2006/C 065/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o poti do evropske družbe znanja — prispevek organizirane civilne družbe k lizbonski strategiji

94

2006/C 065/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za poenostavitev postopka za računanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju utaje in izogibanja davkom, ter o preklicu nekaterih odločb o dovoljenju odstopanj KOM(2005) 89 končno — 2005/0019 (CNS)

103

2006/C 065/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o obnovljivih virih energije

105

2006/C 065/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi Hipotekarni krediti v EU KOM(2005) 327 končno

113

2006/C 065/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu „Haaški program: Deset prednostnih nalog za naslednjih pet let — Partnerstvo za evropsko prenovo na področju svobode, varnosti in pravice“KOM(2005) 184 končno

120

2006/C 065/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o

predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 40/94 glede mandata predsednika Urada za harmonizacijo na notranjem trgu

predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 glede mandata predsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte

predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2007/2004 glede mandata izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2062/94 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede mandata direktorja

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost glede mandata izvršnega direktorja

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1592/2002 glede mandata izvršnega direktorja in direktorjev Evropske agencije za varnost v letalstvu

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet glede mandata izvršnega direktorja

predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1035/97 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije glede mandata direktorja

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi evropske agencije za okolje in evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja glede mandata izvršnega direktorja

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede mandata direktorja

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer glede mandata direktorja in namestnika direktorja

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 1360/90 o ustanovitvi Evropske ustanove za usposabljanje glede mandata direktorja

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 302/93 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti glede mandata direktorja

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 glede mandata izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost hrane

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 851/2004 o vzpostavitvi Evropskega centra za preprečevanje in nadziranje bolezni glede mandata direktorja

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2002 glede mandata izvršnega direktorja Evropske agencije za zdravila KOM((2005) 190 končno– 2005/0077(CNS) — 2005/0078(CNS) — 2005/0089(CNS) — 2005/0085(COD) — 2005/0086(COD) — 2005/0087(COD) — 2005/0088(COD) — 2005/0080(CNS) — 2005/0072(COD) — 2005/0073(COD) — 2005/0074(COD) — 2005/0075(COD) — 2005/0076(COD) — 2005/0081(COD) — 2005/0082(COD) — 2005/0083(COD)

131

2006/C 065/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o politiki finančnih storitev (2005-2010) KOM(2005) 177 končno

134

2006/C 065/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o higienskih predpisih in obrtnih predelovalnih obratih

141


SL

 

Top