Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:033E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 33, 09. februar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 33E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
9. februar 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2005 — 2006

 

Ponedeljek, 11. april 2005

2006/C 033E/1

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Dobrodošlica

Počastitev spomina

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Sestava odborov

Predložitev dokumentov

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Peticije

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Časovni razpored zasedanj 2006

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Dosežen napredek v letu 2004 pri vzpostavljanju območja svobode, varnosti in pravice (OSVP) — Hramba osebnih podatkov (razprava)

Postopkovne pravice v kazenskih postopkih * (razprava)

Evropska policijska akademija (CEPOL) * (razprava)

Socialna zakonodaja v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu ***II — Usklajevanje socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom ***II (razprava)

Pomorski prevoz na kratkih razdaljah (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

17

 

Torek, 12. april 2005

2006/C 033E/2

ZAPISNIK

18

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Sestava Parlamenta

Dnevni red in rok za vložitev predlogov sprememb

Predložitev dokumentov

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Razrešnica 2003: Oddelek III splošnega proračuna — Razrešnica 2003: Oddelek I splošnega proračuna — Razrešnica 2003: Oddelki II, IV, V, VI, VII in VIII splošnega proračuna — Razrešnica 2003: Decentralizirane agencije — Razrešnica 2003: 6., 7., 8. in 9. Evropski razvojni sklad (razprava)

Razvojni cilji tisočletja (RCT) (razprava)

Boj proti malariji (razprava)

Čas glasovanja

Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta

Državna pomoč v regionalne namene (člen 131 Poslovnika) (Glasovanje)

Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot (NUTS) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Imenovanje Europola za osrednji urad za boj proti ponarejanju eura * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Evropska policijska akademija (CEPOL) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Pomorski prevoz na kratkih razdaljah (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Postopek sprejema raziskovalcev iz tretjih držav — posebni postopek — poenostavitev sprejema — enotni vizumi ***I (glasovanje)

Nevarne snovi (člen 81 Poslovnika) (glasovanje)

Postopkovne pravice v kazenskih postopkih * (glasovanje)

Razrešnica 2003: Oddelek III splošnega proračuna (glasovanje)

Razrešnica 2003: Oddelek I splošnega proračuna (glasovanje)

Razrešnica 2003: Oddelki II, IV, V, VI, VII in VIII splošnega proračuna (glasovanje)

Razrešnica 2003: Decentralizirane agencije (glasovanje)

Razrešnica 2003: 6., 7., 8. in 9. Evropski razvojni sklad (glasovanje)

Razvojni cilji tisočletja (RCT) (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Prošnja Republike Bolgarije za pristop k EU *** — Prošnja Republike Bolgarije za članstvo v EU — Prošnja Romunije za članstvo v Evropski uniji *** — Prošnja Republike Romunije za članstvo v Uniji — Finančne posledice pristopa Bolgarije in Romunije (razprava)

Integrirani paket splošnih smernic ekonomske politike in smernic za zaposlovanje (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Svetovna grožnja epidemije gripe (razprava)

Letna strateška politika Komisije (2006) (razprava)

Izzivi regionalne politike — Izzivi regionalne politike glede na finančni okvir (2007-2013) (razprava)

Ekološka zasnova za proizvode, ki rabijo energijo ***II (razprava)

Delež žvepla v gorivih za plovila ***II (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

40

PRILOGA I

42

PRILOGA II

53

SPREJETA BESEDILA

132

P6_TA(2005)0083
Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot (NUTS) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (KOM(2004)0592 — C6-0118/2004 — 2004/0202(COD))

132

P6_TA(2005)0084
Imenovanje Europola za osrednji urad za boj proti ponarejanju eura *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o pobudi Zvezne republike Nemčije, Kraljevine Španije, Republike Francije, Republike Italije ter Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska z namenom sprejetja Sklepa Sveta o zaščiti eura pred ponarejanjem z imenovanjem Europola za osrednji urad boja proti ponarejanju eura (14811/2004 — C6-0221/2004 — 2004/0817(CNS))

132

P6_TA(2005)0085
Evropska policijska akademija (CEPOL) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) kot organa Evropske unije (KOM(2004)0623 — C6-0203/2004 — 2004/0215(CNS))

136

P6_TA(2005)0086
Pomorski prevoz na kratkih razdaljah
Resolucija Evropskega parlamenta o pomorskem prevozu na kratkih razdaljah (2004/2161(INI))

142

P6_TA(2005)0087
Postopek sprejema raziskovalcev iz tretjih držav *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o posebnem postopku za sprejem državljanov tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja (KOM(2004)0178 — C6-0011/2004 — 2004/0061(CNS))

146

P6_TA(2005)0088
Postopek sprejema raziskovalcev iz tretjih držav *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu priporočila Sveta o poenostavitvi sprejema državljanov tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja v Evropski skupnosti (KOM(2004)0178 — C6-0012/2004 — 2004/0062(CNS))

152

P6_TA(2005)0089
Postopek sprejema raziskovalcev iz tretjih držav ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi izdaje enotnih vizumov za kratkoročno bivanje s strani držav članic za raziskovalce iz tretjih držav, ki za namene znanstvenega raziskovanja potujejo po Evropski uniji (KOM(2004)0178 — C6-0013/2004 — 2004/0063(COD))

154

P6_TC1-COD(2004)0063
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 12. aprila 2005 z namenom sprejetja Priporočila 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Evropske skupnosti z namenom izvajati znanstvene raziskave

154

P6_TA(2005)0090
Nevarne snovi
Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku Odločbe Komisije o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, da bi jo prilagodila tehničnemu napredku (CMT-2005-151 in CMT-2005-642)

157

P6_TA(2005)0091
Postopkovne pravice v kazenskih postopkih *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Okvirnega sklepa Sveta o nekaterih postopkovnih pravicah v kazenskih postopkih na celotnem območju Evropske unije (KOM(2004)0328 — C6-0071/2004 — 2004/0113(CNS))

159

P6_TA(2005)0092
Razrešnica 2003: Oddelek III splošnega proračuna

169

169

170

171

P6_TA(2005)0093
Razrešnica 2003: Oddelek I splošnega proračuna

191

191

192

P6_TA(2005)0094
Razrešnica 2003: Oddelek II splošnega proračuna

203

203

204

P6_TA(2005)0095
Razrešnica 2003: Oddelek IV splošnega proračuna

205

205

206

P6_TA(2005)0096
Razrešnica 2003: Oddelek V splošnega proračuna

208

208

209

P6_TA(2005)0097
Razrešnica 2003: Oddelek VI splošnega proračuna

212

212

213

P6_TA(2005)0098
Razrešnica 2003: Oddelek VII splošnega proračuna

215

215

215

P6_TA(2005)0099
Razrešnica 2003: Oddelek VIII splošnega proračuna

218

218

219

P6_TA(2005)0100
Razrešnica 2003: Evropska agencija za obnovo

220

220

221

P6_TA(2005)0101
Razrešnica 2003: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

227

227

228

P6_TA(2005)0102
Razrešnica 2003: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

233

233

234

P6_TA(2005)0103
Razrešnica 2003: Evropska agencija za okolje

239

239

240

P6_TA(2005)0104
Razrešnica 2003: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

245

245

246

P6_TA(2005)0105
Razrešnica 2003: Evropske agencije za ocenjevanje zdravil

251

251

252

P6_TA(2005)0106
Razrešnica 2003: Prevajalski center za organe Evropske unije

257

257

258

P6_TA(2005)0107
Razrešnica 2003: Eurojust

263

263

264

P6_TA(2005)0108
Razrešnica 2003: Evropska fundacija za usposabljanje

268

268

269

P6_TA(2005)0109
Razrešnica 2003: Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti

274

274

275

P6_TA(2005)0110
Razrešnica 2003: Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije

280

280

281

P6_TA(2005)0111
Razrešnica 2003: Evropska agencija za varnost hrane

286

286

287

P6_TA(2005)0112
Razrešnica 2003: Evropska agencija za pomorsko varnost

292

292

293

P6_TA(2005)0113
Razrešnica 2003: Evropska agencija za varnost v letalstvu

297

297

298

P6_TA(2005)0114
Razrešnica 2003: 6., 7., 8. in 9. Evropski razvojni sklad

303

303

304

305

P6_TA(2005)0115
Razvojni cilji tisočletja (RCT)
Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi Evropske unije pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja (RCT) (2004/2252(INI))

311

 

Sreda, 13. april 2005

2006/C 033E/3

ZAPISNIK

320

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Zasedanje Evropskega sveta (Bruselj, 22. in 23. marec 2005) (razprava)

Čas glasovanja

Koledar 2006 (glasovanje)

Finančne posledice pristopa Romunije in Bolgarije (glasovanje)

Prošnja Republike Bolgarije za članstvo v Evropski uniji (glasovanje)

Prošnja Republike Bolgarije za članstvo v Evropski uniji *** (glasovanje)

Prošnja Romunije za članstvo v Evropski uniji (glasovanje)

Prošnja Romunije za članstvo v Evropski uniji *** (glasovanje)

Socialna zakonodaja v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu ***II (glasovanje)

Usklajevanje socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom ***II (glasovanje)

Ekološka zasnova za proizvode, ki rabijo energijo ***II (glasovanje)

Delež žvepla v gorivih za plovila ***II (glasovanje)

Omejitve trženja in uporabe toluena in triklorobenzena ***I (glasovanje)

Letna strateška politika Komisije (2006) (glasovanje)

Zasedanje Evropskega sveta (Bruselj, 22. in 23. marec 2005) (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Regionalna integracija na zahodnem Balkanu (razprava)

Skupna zunanja in varnostna politika (2003) — Evropska varnostna strategija (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Odpuščanje v Alstomu (razprava)

Davčni in okoljski dumping (razprava)

Diskriminacija delavcev in podjetij iz novih držav članic na notranjem trgu EU (razprava)

Ponovna uporabnost, recikliranje in predelava motornih vozil ***I (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

332

PRILOGA I

334

PRILOGA II

346

SPREJETA BESEDILA

403

P6_TA(2005)0116
Finančne posledice pristopa Bolgarije in Romunije
Resolucija Evropskega parlamenta o finančnih posledicah, povezanih s pristopom Bolgarije in Romunije (2005/2031(INI))

403

PRILOGA I
SKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

403

PRILOGA II
FINANČNI PAKET, KI GA JE V ZVEZI S PRISTOPOM BOLGARIJE IN ROMUNIJE PREDLAGALA KOMISIJA 22. MARCA 2004

404

P6_TA(2005)0117
Prošnja Republike Bolgarije za članstvo v Evropski uniji
Resolucija Evropskega parlamenta o prošnji Republike Bolgarije za članstvo v Evropski Uniji (2005/2029(INI))

404

P6_TA(2005)0118
Prošnja Republike Bolgarije za članstvo v Evropski uniji ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o prošnji Republike Bolgarije za članstvo v Evropski uniji (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC))

409

P6_TA(2005)0119
Prošnja Romunije za članstvo v Evropski uniji
Resolucija Evropskega parlamenta o prošnji Romunije za članstvo v Evropski uniji (2005/2028(INI))

410

P6_TA(2005)0120
Prošnja Romunije za članstvo v Evropski uniji ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o prošnji Romunije za članstvo v Evropski uniji (AA1/2/2005 — C6-0086/2005 — 2005/0902(AVC))

414

P6_TA(2005)0121
Socialna zakonodaja v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje Uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85 glede socialnih predpisov za dejavnosti v cestnem prometu (11336/1/2004 — C6-0249/2004 — 2003/0255(COD))

415

P6_TC2-COD(2003)0255
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto drugi obravnavi dne 13. aprila 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje Uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu

415

PRILOGA I

423

PRILOGA II

424

P6_TA(2005)0122
Usklajevanje socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi Uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 (11337/2/2004 — C6-0250/2004 — 2001/0241(COD))

424

P6_TC2-COD(2001)0241
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto drugi obravnavi dne 13. aprila 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje Uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu

425

P6_TA(2005)0123
Ekološka zasnova za proizvode, ki rabijo energijo ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS in Direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11414/1/2004 — C6-0246/2004 — 2003/0172(COD))

442

P6_TC2-COD(2003)0172
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 13. aprila 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirja za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter Direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta

443

PRILOGA I
METODA ZA DOLOČITEV SPLOŠNIH ZAHTEV ZA OKOLJSKO PRIMERNO ZASNOVO

459

PRILOGA II
METODA ZA DOLOČITEV POSEBNIH ZAHTEV ZA OKOLJSKO PRIMERNO ZASNOVO

462

PRILOGA III
OZNAKA CE

463

PRILOGA IV
NOTRANJI NADZOR SNOVANJA

463

PRILOGA V
SISTEM UPRAVLJANJA ZA OCENJEVANJE SKLADNOSTI

464

PRILOGA VI
IZJAVA O SKLADNOSTI

466

PRILOGA VII
VSEBINA IZVEDBENIH UKREPOV

466

PRILOGA VIII

467

P6_TA(2005)0124
Delež žvepla v gorivih za plovila ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES glede deleža žvepla v gorivih za plovila (12891/2/2004 — C6-0248/2004 — 2002/0259(COD))

468

P6_TC2-COD(2002)0259
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto drugi obravnavi dne 13. aprila 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES glede deleža žvepla v gorivih za plovila

469

PRILOGA
GRŠKA PLOVILA

479

P6_TA(2005)0125
Omejitve trženja in uporabe toluena in triklorobenzena ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejitvah trženja in uporabe toluena in triklorobenzena (osemindvajseta sprememba Direktive Sveta 76/769/EGS) (KOM(2004)0320 — C6-0030/2004 — 2004/0111(COD))

480

P6_TC1-COD(2004)0111
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 13. aprila 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z omejitvami trženja in uporabe toluena in triklorobenzena (osemindvajseta sprememba Direktive Sveta 76/769/EGS)

480

PRILOGA

482

P6_TA(2005)0126
Letno strateško načrtovanje Komisije za leto 2006
Resolucija Evropskega parlamenta o proračunu za leto 2006: Poročilo Komisije o letnem strateškem načrtovanju (LSN) (2004/2270(BUD))

482

P6_TA(2005)0127
Zasedanje Evropskega sveta (Bruselj, 22. in 23. marec 2005)
Resolucija Evropskega parlamenta o izidu zasedanja Evropskega sveta v Bruslju 22. in 23. marca 2005

487

 

Četrtek, 14. april 2005

2006/C 033E/4

ZAPISNIK

492

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Uporaba nedovoljenih poživil v športu (razprava)

Kulturna raznolikost (razprava)

Ukrepi za obnovitev staležev južnega osliča in škampa * — Ukrepi za obnovitev staleža morskega lista * (razprava)

Dnevni red naslednjega delnega zasedanja

Predložitev skupnih stališč Sveta

Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Dobrodošlica

Čas glasovanja

Ukrepi za obnovitev staleža morskega lista * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Ponovna uporabnost, recikliranje in predelava motornih vozil ***I (glasovanje)

Ukrepi za obnovitev staležev južnega osliča in škampa * (glasovanje)

Regionalna integracija na zahodnem Balkanu (glasovanje)

Skupna zunanja in varnostna politika (2003) (glasovanje)

Evropska varnostna strategija (glasovanje)

Uporaba nedovoljenih poživil v športu (glasovanje)

Kulturna raznolikost (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Prerazporeditev sredstev

Suša na Portugalskem (razprava)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Bagladeš

Humanitarna pomoč beguncem iz Zahodne Sahare

Lampedusa

Čas glasovanja

Bagladeš (glasovanje)

Humanitarna pomoč beguncem iz Zahodne Sahare (glasovanje)

Lampedusa (glasovanje)

Suša na Portugalskem (glasovanje)

Popravki glasovanja

Sestava medparlamentanih delegacij

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

505

PRILOGA I

507

PRILOGA II

516

SPREJETA BESEDILA

540

P6_TA(2005)0128
Ukrepi za obnovitev staleža morskega lista *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o ukrepih za obnovitev staleža morskega lista v zahodnem delu Rokavskega preliva in Biskajskem zalivu (KOM(2003)0819 — C5-0047/2004 — 2003/0327(CNS))

540

P6_TA(2005)0129
Ponovna uporabnost, recikliranje in predelava motornih vozil ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede njihove ponovne uporabnosti, recikliranja in predelave ter spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (KOM(2004)0162 — C5-0126/2004 — 2004/0053(COD))

545

P6_TC1-COD(2004)0053
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 14. aprila 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na njihovo ponovno uporabnost, možnost recikliranja in predelave ter spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS

545

PRILOGA
SEZNAM PRILOG

551

PRILOGA I
ZAHTEVE

551

PRILOGA II
OPISNI LIST ZA ES-HOMOLOGACIJO VOZIL

553

PRILOGA III
VZOREC CERTIFIKATA O ES-HOMOLOGACIJI

555

PRILOGA IV
PREDHODNA OCENA

556

Dodatek 1 k Prilogi IV
VZOREC POTRDILA O SKLADNOSTI

556

PRILOGA V
SESTAVNI DELI, KI NISO ZA PONOVNO UPORABNOST

557

PRILOGA VI
SPREMEMBA DIREKTIVE 70/156/EGS

557

P6_TA(2005)0130
Ukrepi za obnovitev staležev južnega osliča in škampa *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o ukrepih za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in na zahodu Pirenejskega polotoka ter spremembi Uredbe (ES) št. 850/98 (KOM(2003)0818 — C5-0042/2004 — 2003/0318(CNS))

558

P6_TA(2005)0131
Regionalna integracija na zahodnem Balkanu
Resolucija Evropskega parlamenta o regionalni integraciji na zahodnem Balkanu

565

P6_TA(2005)0132
Skupna zunanja in varnostna politika (2003)
Resolucija Evropskega parlamenta o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in osnovnih odločitvah SZVP, vključno s finančnimi posledicami za splošni proračun Evropskih skupnosti — 2003 (8412/2004 — 2004/2172(INI))

573

P6_TA(2005)0133
Evropska varnostna strategija
Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju Evropske varnostne strategije (2004/2167(INI))

580

P6_TA(2005)0134
Uporaba nedovoljenih poživil v športu
Resolucija Evropskega parlamenta o boju proti uporabi nedovoljenih poživil v športu

590

P6_TA(2005)0135
Kulturna raznolikost
Resolucija Evropskega parlamenta o pripravi konvencije o zaščiti raznolikosti kulturne vsebine in umetniškega izražanja

591

P6_TA(2005)0136
Bangladeš
Resolucija Evropskega parlamenta o Bangladešu

594

P6_TA(2005)0137
Humanitarna pomoč beguncem iz Zahodne Sahare
Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarni pomoči beguncem iz Zahodne Sahare

596

P6_TA(2005)0138
Lampedusa
Resolucija Evropskega parlamenta o Lampedusi

598

P6_TA(2005)0139
Suša na Portugalskem
Resolucija Evropskega parlamenta o suši na Portugalskem

599


SL

 

Top