Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:325:TOC

Uradni list Evropske unije, C 325, 22. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 325

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
22. december 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2005/C 325/1

Menjalni tečaji eura

1

2005/C 325/2

Obvestilo o prošnji v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES — Podaljšanje roka — Prošnja države članice

2

2005/C 325/3

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4028 — Flaga/Progas/JV) ( 1 )

3

2005/C 325/4

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4065 — BS Investimenti/MCC Sofipa/IP Cleaning) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

4

2005/C 325/5

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4075 — Providence/Carlyle/Com Hem) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

5

2005/C 325/6

Podatki glede pritožbe št. 2005/4347

6

2005/C 325/7

Obvestilo Komisije o pravilih za vpogled v spis Komisije v zadevah na podlagi členov 81 in 82 Pogodbe ES, členov 53, 54 in 57 Sporazuma EGP in Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 ( 1 )

7

2005/C 325/8

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES — Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

16

2005/C 325/9

Sporočilo Komisije — Ustrezne vrednosti pragov direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

17

2005/C 325/10

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki veljajo za uvoz sintetičnih rezanih vlaken iz poliestrov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Saudove Arabije, Belorusije, Avstralije, Indonezije, Tajske, Republike Koreje in Indije

20

2005/C 325/11

Sporočilo Komisije državam članicam o spremembi sporočila v skladu s členom 93(1) Pogodbe ES o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe glede kratkoročnega zavarovanja izvoznih kreditov

22

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

Nadzorni organ EFTA

2005/C 325/12

Seznam naravnih mineralnih vod na Islandiji in Norveškem v skladu s členom 1 Direktive Sveta 80/777/EGS z dne 15. julija 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod

24


 

III   Obvestila

 

Komisija

2005/C 325/13

Razpisi za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“— Tematska prioriteta/področje: Tehnologije informacijske družbe (TID) — Identifikacijska razpisa: FP6-2005-IST-6 — Identifikacijska razpisa: FP6-2002-IST-C

25

2005/C 325/14

Poziv za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTD v okviru specifičnih programov za raziskave, tehnološki razvoj in demonstracijo:„Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ — Prednostno tematsko področje: „Podpora politík a predvídanie vedeckých a technologických potrieb“ — Oznaka poziva: FP6-2005-SSP-5A

29

2005/C 325/15

Poziv za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTD v okviru specifičnih programov za raziskave, tehnološki razvoj in demonstracijo:„Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ — Prednostno tematsko področje: „Podpore politiki in predvidevanja znanstvenih in tehnoloških potreb“ — Oznaka poziva: FP6-2005-SSP-5B-Influenza

35

2005/C 325/16

Obvestilo o razpisu natečaja za znižanje uvozne dajatve za koruzo, uvoženo iz držav nečlanic

40


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top