Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:255:TOC

Uradni list Evropske unije, C 255, 14. oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 255

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
14. oktober 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Evropski Ekonomsko-socialni odbor

 

416. plenarne zasedanje 6. in 7. aprila 2005

2005/C 255/1

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropskih industrijskih okrožjih in novih mrežah znanja

1

2005/C 255/2

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o turistični politiki za razširjeno Evropsko unijo

14

2005/C 255/3

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prednostnih nalogah enotnega trga 2005–2010

22

2005/C 255/4

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru — Okrepitev zaupanja v medpodjetniške elektronske trge COM(2004) 479 final

29

2005/C 255/5

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Predlogu za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta SVETA o devetindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (snovi, razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje — r/m/r) COM(2004) 638 final -2004/0209 (COD)

33

2005/C 255/6

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za nazivne količine predpakiranih proizvodov, o razveljavitvi Direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter o spremembi Direktive Sveta 76/211/EGS COM(2004) 708 final — 2004/0248 (COD)

36

2005/C 255/7

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o izvedbi podpornega programa evropskemu avdiovizualnemu sektorju (MEDIA 2007) COM(2004) 470 final — 2004/0151 (COD)

39

2005/C 255/8

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sektorju velikih trgovcev na drobno — trendi in vplivi na kmete in potrošnike

44

2005/C 255/9

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) COM(2004) 621 final — 2004/0218 COD

52

2005/C 255/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal ter o spremembi Direktive Sveta 91/689/EGS in Direktive Sveta 96/61/ES COM(2004) 634 final — 2004/0231(COD)

55

2005/C 255/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil in Direktive 94/35/ES o sladilih za uporabo v živilih COM(2004) 650 final — 2004/0237 COD

59

2005/C 255/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi civilne družbe pri preprečevanju dela na črno

61

2005/C 255/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o programu Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost — PROGRESS COM(2004) 488 final

67

2005/C 255/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za priporočilo Sveta in Evropskega parlamenta o nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu COM(2004) 642 final — 2004/0239 (COD)

72

2005/C 255/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) COM(2004) 496 final — 2004/0168 (COD)

76

2005/C 255/16

Mnenje Evropskega ekonomsko socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (COM(2004) 492 final. — 2004/0163 (AVC)

79

2005/C 255/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za uredbo Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada COM(2004) 494 final –2004/0166 (AVC)

88

2005/C 255/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj COM(2004) 495 final — 2004/0167 (COD)

91


SL

 

Top