Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:045:TOC

Uradni list Evropske unije, C 45, 19. februar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 45

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
19. februar 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Sodišče

 

SODIŠČE

2005/C 045/1

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. decembra 2004 v zadevi C-463/01: Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji (Okolje — Prost pretok blaga — Embalaža in odpadna embalaža — Direktiva 94/62/ES — Izkoriščanje in trženje naravnih mineralnih vod — Direktiva 80/777/EGS — Obveznost konsignacije in vračanja embalaže za edino rabo zaradi svetovnega odstotka ponovno predelane emabalaže)

1

2005/C 045/2

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. decembra 2004 v zadevi 19/02 (predlog za sprejem predhodne odločbe Oberster Gerichtshof): Viktor Hlozek proti Roche Austria Gesellschaft mbH (Socialna politika — Moški in ženske — Enako plačilo — Plačilo — Pojem — Premostitveni dodatek („Überbrückungsgeld“), določen s sporazumom v podjetju — Socialni načrt zaradi prestrukturiranja podjetja — Dajatev, dodeljena delavcem, ki so dosegli določeno starost v trenutku njihove odpustitve — Dodelitev dajatve s starostjo, ki se razlikuje glede na spol odpuščenih delavcev — Upoštevanje zakonite starosti za upokojitev, določene z nacionalnim pravom, ki se razlikuje glede na spol)

1

2005/C 045/3

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. decembra 2004 v zadevi C-271/02: Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski (Neizpolnitev obveznosti države — Ribištvo — Ohranitev in upravljanje virov — Nadzorni ukrepi za ribiške dejavnosti)

2

2005/C 045/4

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. decembra 2004 v zadevi C-277/02 (predlog za sprejem predhodne odločbe Oberverwaltungsgericht): EU-Wood-Trading GmbH proti Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (Okolje — Odpadki — Uredba (EGS) št. 259/93 o pošiljkah odpadkov — Odpadki za predelavo — Ugovori — Pristojnost organa države odpreme — Predelava, ki ne spoštuje zahtev iz člena 4 Direktive 75/442/EGS ali nacionalnih predpisov — Pristojnost organa države odpreme za takšna ugovarjanja)

2

2005/C 045/5

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. decembra 2004 v zadevi C-309/02 (predlog za sprejem predhodne odločbe Verwaltungsgericht Stuttgart): Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. in S. Spitz KG proti Land Baden-Württemberg (Okolje — Prost pretok blaga — Embalaža in odpadna embalaža — Direktiva 94/62/ES — Obveznost konsignacije in vračanja za embalaže za enkratno uporabo glede na skupni odstotek embalaže, ki jo je mogoče ponovno uporabiti)

3

2005/C 045/6

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. decembra 2004 v zadevi C-434/02 (predlog za sprejem predhodne odločbe Verwaltungsgericht Minden): Arnold André GmbH & Co. KG proti Landrat des Kreises Herford (Direktiva 2001/37/ES — Izdelava, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov — Člen 8 — Prepoved dajanja tobačnih izdelkov za oralno uporabo v promet — Veljavnost)

4

2005/C 045/7

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. decembra 2004 v zadevi C-460/02: Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Zračni promet — Zemeljska oskrba — Direktiva 96/67/ES)

4

2005/C 045/8

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 16. decembra 2004 v zadevi C-24/03: Italijanska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti (EKUJS — Razglasitev delne ničnosti odločbe Komisije 2002/881/ES — Finančni popravki — Sektor sadja in zelenjave in javnega skladiščenja žit)

5

2005/C 045/9

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. decembra 2004 v zadevi C-36/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's bench Division (Administrative Court)): The Queen, na predlog Approved Prescription Services Ltd proti Licensing Authority (Zdravila — Dovoljenje za promet — Postopki za bistveno podobne proizvode)

5

2005/C 045/10

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. decembra 2004 v zadevi C-62/03: Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Odpadki — Direktivi 75/442/EGS in 91/156/EGS — Prenos)

5

2005/C 045/11

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. decembra 2004 v zadevi C-79/03: Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 79/409/EGS — Ohranjanje prosto živečih ptic — Lov z limanicami)

6

2005/C 045/12

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. decembra 2004 v zadevi C-123/03 P: Komisija Evropskih skupnosti proti Greencore Group plc (Predlog za razglasitev ničnosti dopisa Komisije — Zavrnitev plačila obresti na povrnjeni znesek — Pojem potrdilnega dejanja [nekega] prejšnjega dejanja — Plačilo [glavnice]glavnega zneska brez obresti — Pomanjkljiva narava prejšnje zavrnilne odločbe)

6

2005/C 045/13

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. decembra 2004 v zadevi C-177/03: Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 89/618/Euratom — Obveščanje prebivalstva v primeru radiološkega izrednega dogodka — Neizvršitev prenosa)

7

2005/C 045/14

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. decembra 2004 v zadevi C-210/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)): The Queen, na predlog Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd proti Secretary of State for Health (Direktiva 2001/37/ES — Izdelava, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov — Člen 8 — Prepoved dajanja tobačnih izdelkov za oralno uporabo v promet — Veljavnost — Razlaga členov 28 do 30 ES — Združljivost nacionalne zakonodaje, ki vsebuje enako prepoved)

7

2005/C 045/15

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2004 v zadevi C-272/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe Bundesfinanzhof): Haupzollamt Neubranddenburg proti Jensu Christianu Siigu (Carinski zakonik Skupnosti — Nastanek carinskega dolga — Začasni uvoz — Zamenjava vlečnega vozila polpriklopnika)

8

2005/C 045/16

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 16. decembra 2004 v zadevi C-293/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe Tribunal du travail de Bruxelles): Gregorio My proti Office national des pensions (ONP) (Uradniki — Prenos pokojninskih pravic — Člen 11 Priloge VIII Kadrovskih predpisov za uradnike — Predčasna pokojnina — Upoštevanje obdobij službovanja pri Evropskih skupnostih — Člen 10 ES)

8

2005/C 045/17

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. decembra 2004 v zadevi C-516/03: Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Ravnanje z odpadki — Odlagališče Campolungo (Ascoli Piceno) — Direktiva 75/442/EGS, spremenjena z Direktivo 91/156/EGS — Člena 4 in 8)

9

2005/C 045/18

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. decembra 2004 v zadevi C-520/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana): José Vicente Olaso Valero proti Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Socialna politika — Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca — Direktiva 80/987/EGS — Področje uporabe — Izraz „terjatve“ — Izraz „plačilo“ — Odškodnina, ki pripada v primeru nezakonite odpovedi)

9

2005/C 045/19

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. decembra 2004 v zadevi C-523/03: Komisija Evropskih skupnosti proti Biotrast SA (Arbitražna klavzula — Povračilo vnaprej plačanih zneskov — Obresti — Postopek z zamudno sodbo)

10

2005/C 045/20

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. decembra 2004 v zadevi C-528/03: Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Nizozemski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2002/35/ES — Pomorski promet — Varnost ribiških plovil)

10

2005/C 045/21

Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 9. decembra 2004 v zadevi C-88/04: Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2001/29/ES — Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

11

2005/C 045/22

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. decembra 2004 v zadevi C-172/04: Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Neizveden prenos — Direktiva 1999/31/ES — Ravnanje z odpadki — Odlaganje odpadkov — Inertni odpadki od zgradb in javnih del)

11

2005/C 045/23

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 14. oktobra 2004 v zadevi C-238/03 P: Maja Srl proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Finančna pomoč Skupnosti — Ukinitev pomoči, odobrene za posodobitev kmetijskega proizvodnega obrata)

12

2005/C 045/24

Zadeva C-459/04: Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski, vložena dne 29. oktobra 2004

12

2005/C 045/25

Zadeva C-489/04: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sklepa Verwaltungsgericht Sigmaringen z dne 28. septembra 2004 v upravni zadevi Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen, proti Land Baden-Württemberg

12

2005/C 045/26

Zadeva C-490/04: Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji, vložena dne 29. novembra 2004

13

2005/C 045/27

Zadeva C-491/04: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sklepa VAT and Duties Tribunals, Manchester Tribunal Centre (Velika Britanija) z dne 24. novembra 2004 v zadevi Dollond and Aitchison Ltd proti Commissioners of Customs and Excise

14

2005/C 045/28

Zadeva C-494/04: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sklepa Hoge Raad der Nederlanden z dne 26. novembra 2004 v zadevi Heintz van Landewyck SARL proti Staatssecretaris van Financiën

15

2005/C 045/29

Zadeva C-503/04: Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji, vložena dne 7. decembra 2004

15

2005/C 045/30

Zadeva C-507/04: Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji, vložena dne 8. decembra 2004

16

2005/C 045/31

Zadeva C-508/04: Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji, vložena dne 8. decembra 2004

17

2005/C 045/32

Zadeva C-511/04: Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki, vložena dne 14. decembra 2004

17

2005/C 045/33

Zadeva C-512/04 P: Pritožba Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (drugi senat) z dne 6. oktobra 2004 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) ob sodelovanju Kraft SA, T-356/02, vložena dne 15. decembra 2004 (Fax z dne 14. decembra 2004)

18

2005/C 045/34

Izbris zadeve C-410/02

18

2005/C 045/35

Izbris zadeve C-50/03

19

2005/C 045/36

Izbris zadeve C-95/03

19

2005/C 045/37

Izbris zadeve C-146/03

19

2005/C 045/38

Izbris zadeve C-194/03

19

2005/C 045/39

Izbris zadeve C-345/03

19

2005/C 045/40

Izbris zadeve C-35/04

19

2005/C 045/41

Izbris zadeve C-50/04

20

2005/C 045/42

Izbris zadeve C-106/04

20

2005/C 045/43

Izbris zadeve C-163/04

20

2005/C 045/44

Izbris zadeve C-238/04

20

2005/C 045/45

Izbris zadeve C-263/04

20

2005/C 045/46

Izbris zadeve C-382/04

20

 

SODIŠČE PRVE STOPNJE

2005/C 045/47

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. decembra 2004 v zadevi T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun UA proti Komisiji Evropskih skupnosti (Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Sladkor — Znesek dajatve, dolgovan za sladkor C, prodan na notranjem trgu — Carinsko pravo — Zahtevek za odpust — Klavzula pravičnosti, določena v členu 13 Uredbe (EGS) št. 1430/79 — Uvozne ali izvozne dajatve — Načeli enakosti in pravne varnosti — Pravičnost)

21

2005/C 045/48

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2004 v zadevi T-251/02 E proti Komisiji Evropskih skupnosti (Uradniki — Osebni prejemki — Izselitveni dodatek — Dnevnice — Nadomestilo za nastanitev — Povračilo potnih stroškov ob zaposlitvi in stroškov selitve — Kraj zaposlitve — Členi 4, 5, 7, 9 in 10 Priloge VII Kadrovskih predpisov — Ničnostna tožba — Odškodninska tožba)

21

2005/C 045/49

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. decembra 2004 v zadevi T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF), Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, Comité économique agricole régional „fruits et légumes de la région Bretagne“ (Cerafel) in Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) proti Komisiji Evropskih skupnosti, (Skupna trgovinska politika — Svetovna trgovinska organizacija (STO) — Uredba (ES) št. 3286/94 — Trgovinske ovire — Pripravljena gorčica — Zaključek postopka pregleda glede trgovinskih ovir — Interes Skupnosti)

22

2005/C 045/50

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. decembra 2004 v zadevi T-332/02, Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, Livio Danielis in Domenico D'Alessandro proti Komisiji Evropskih skupnosti, (Carinska unija — Skupnostna tranzitna operacija — Goljufija — Tihotapljenje cigaret — Odpust uvoznih dajatev — Uredba (EGS) št. 1430/79 — Člen 13: klavzula pravičnosti — Izrazposebna situacija“)

22

2005/C 045/51

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. novembra 2004 v zadevi T-376/02, O proti Komisiji Evropskih skupnosti, (Uradniki — Člen 78 Kadrovskih predpisov — Invalidska pokojnina — Invalidska komisija — Sestava — Poklicna bolezen)

23

2005/C 045/52

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2004 v zadevi T-8/03 El Corte Inglés, SA, proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) (Znamka Skupnosti — Figurativna znamka EMILIO PUCCI — Ugovor imetnika nacionalnih figurativnih znamk EMIDIO TUCCI — Delna zavrnitev registracije)

23

2005/C 045/53

Zadeva T-422/04: Tožba Luciana Lavagnoli proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 12. oktobra 2004

23

2005/C 045/54

Zadeva T-439/04: Tožba Eurohypo AG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), vložena dne 5. novembra 2004

24

2005/C 045/55

Zadeva T-452/04: Tožba Editions Odile Jacob SAS proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 8. novembra 2004

24

2005/C 045/56

Zadeva T-458/04: Tožba Au Lys de France proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 22. novembra 2004

25

2005/C 045/57

Zadeva T-459/04: Tožba Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 22. novembra 2004

25

2005/C 045/58

Zadeva T-473/04: Tožba Cristine Asturias Cuerno proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 6. decembra 2004

26

2005/C 045/59

Zadeva T-474/04: Tožba Pergan GmbH proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 10. decembra 2004

27

2005/C 045/60

Zadeva T-501/04: Tožba Bodegas Franco-Españolas S.A. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), vložena dne 23. decembra 2004

27


 

III   Obvestila

2005/C 045/61

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unije UL C 31, 5.2.2005

28


SL

 

Top