EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:040:TOC

Uradni list Evropske unije, C 40, 17. februar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 40

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
17. februar 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2005/C 040/1

Menjalni tečaji eura

1

2005/C 040/2

Informacije o sodiščih in pravnih sredstvih v skladu s členom 68 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000

2

2005/C 040/3

Sporočilo francoske Vlade glede Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/22/ES z dne 30. maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov (Obvestilo o vlogi za izključno dovoljenje za iskanje tekočih in plinastih ogljikovodikov, imenovano dovoljenje „Permis de Foix“)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3561 – DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Obvestilo o veljavnih protisubvencijskih in protidampinških ukrepih za uvoz polietilentereftalatske (PET) folije s poreklom iz Indije v Skupnost: sprememba imena družbe, za katero veljajo individualne izravnalne in protidampinške stopnje dajatev

8

 

Evropska centralna banka

2005/C 040/6

Mnenje Evropske centralne banke z dne 4. februarja 2005 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja, vključno z namenom financiranja terorizma (KOM(2004) 448 končno) (CON/2005/2)

9

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

Sodišče EFTA

2005/C 040/7

Zahteva za svetovalno mnenje Sodišča EFTA s strani Sodišča Frostating lagmannsrett, z odločbo tega sodišča z dne 23. aprila 2004 v primeru Fokus Bank ASA proti Staten proti Skattedirektoratet (Primer E-1/04)

14

2005/C 040/8

Zahteva za svetovalno mnenje Sodišča EFTA s strani Sodišča Gulating lagmannsrett, z odločbo tega sodišča z dne 3. maja 2004 v primeru Reidar Rasmussen m.fl. proti Total E&P Norge AS (Primer E-2/04)

15

2005/C 040/9

Zahteva za svetovalno mnenje Sodišča EFTA s strani Sodišča Gulating lagmannsrett, z odločbo tega sodišča z dne 28. maja 2004 v primeru Tsomakas Athanasios m.fl. proti Staten proti Rikstrygdeverket (Primer E-3/04)

16

2005/C 040/10

Tožba Nadzornega organa EFTA proti Kneževini Lihtenštajn, vložena dne 8. novembra 2004 (Zadeva E-8/04)

17

2005/C 040/11

Tožba Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland proti Nadzornemu organu EFTA, vložena dne 23. novembra 2004 (Zadeva E-9/04)

18

 

Stalni odbor EFTA

2005/C 040/12

Nacionalni referenčni laboratorij, imenovan s strani Norveške, v skladu z Odločbo Sveta 1999/313/ES o referenčnih laboratorijih, za spremljanje bakteriološke in virusne okuženosti školjk

19

 

Nadzori organ EFTA

2005/C 040/13

43. sprememba Smernic državne pomoči — Odločitev Nadzornega organa EFTE o predlogu ustreznih ukrepov

20

2005/C 040/14

EMAS — Seznam lokacij na Norveškem, registriranih po Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo v skladu z Uredbo (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001

21


 

III   Obvestila

 

Komisija

2005/C 040/15

IRL-Dublin: Opravljanje rednih zračnih prevozov — Javni razpis Irske v skladu s členom 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 o opravljanju rednih zračnih prevozov med Kerryjem in Dublinom, Irska ( 1 )

24

2005/C 040/16

IRL-Dublin: Opravljanje rednih zračnih prevozov — Javni razpis Irske v skladu s Členom 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 o opravljanju rednih zračnih prevozov med Galwayem in Dublinom, Irska ( 1 )

26

2005/C 040/17

IRL-Dublin: Opravljanje rednih zračnih prevozov — Javni razpis Irske v skladu s Členom 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 o opravljanju rednih zračnih prevozov na dveh notranjih letalskih progah: Donegal-Dublin in Sligo-Dublin ( 1 )

28

2005/C 040/18

IRL-Dublin: Opravljanje rednih zračnih prevozov — Javni razpis Irske v skladu s členom 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 o opravljanju rednih zračnih prevozov na dveh progah: Knock-Dublin in Derry-Dublin ( 1 )

30


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top