EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:310:TOC

Uradni list Evropske unije, C 310, 16. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 310

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 47
16. december 2004


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

2004/C 310/1

Pogodba o Ustavi za Evropo

1

PREAMBULA

3

I. DEL

11

OPREDELITEV IN CILJI UNIJE

11

TEMELJNE PRAVICE IN DRŽAVLJANSTVO UNIJE

13

PRISTOJNOSTI UNIJE

14

INSTITUCIJE IN ORGANI UNIJE

18

INSTITUCIONALNI OKVIR

18

DRUGE INSTITUCIJE IN POSVETOVALNI ORGANI UNIJE

25

IZVAJANJE PRISTOJNOSTI UNIJE

26

SKUPNE DOLOČBE

26

POSEBNE DOLOČBE

29

OKREPLJENO SODELOVANJE

33

DEMOKRATIČNO ŽIVLJENJE UNIJE

34

FINANCE UNIJE

36

UNIJA IN NJENO NEPOSREDNO SOSEDSTVO

38

ČLANSTVO UNIJE

38

LISTINA UNIJE O TEMELJNIH PRAVICAH

41

PREAMBULA

41

DOSTOJANSTVO

42

SVOBOŠČINE

43

ENAKOST

46

SOLIDARNOST

47

PRAVICE DRŽAVLJANOV

50

SODNO VARSTVO

52

SPLOŠNE DOLOČBE O RAZLAGI IN UPORABI LISTINE

53

POLITIKE IN DELOVANJE UNIJE

55

SPLOŠNE DOLOČBE

55

NEDISKRIMINACIJA IN DRŽAVLJANSTVO

56

NOTRANJE POLITIKE IN UKREPI

58

NOTRANJI TRG

58

Vzpostavitev in delovanje notranjega trga

58

Prosti pretok oseb in storitev

59

Delavci

59

Svoboda ustanavljanja

61

Svoboda opravljanja storitev

63

Prosti pretok blaga

64

Carinska unija

64

Carinsko sodelovanje

65

Prepoved količinskih omejitev

65

Kapital in plačila

66

Pravila o konkurenci

68

Pravila za podjetja

68

Državne pomoči

71

Določbe o davkih

73

Skupne določbe

73

EKONOMSKA IN DENARNA POLITIKA

76

Ekonomska politika

76

Denarna politika

81

Institucionalne določbe

84

Posebne določbe za države članice, katerih valuta je euro

85

Prehodne določbe

86

POLITIKE NA DRUGIH PODROČJIH

91

Zaposlovanje

91

Socialna politika

93

Ekonomska, socialna in teritorialna povezanost

98

Kmetijstvo in ribištvo

99

Okolje

103

Varstvo potrošnikov

105

Promet

105

Vseevropska omrežja

108

Raziskave in tehnološki razvoj ter vesolje

109

Energetika

112

OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

113

Splošne določbe

113

Politika glede mejne kontrole, azila in priseljevanja

114

Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah

117

Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

118

Policijsko sodelovanje

121

PODROČJA, KJER UNIJA LAHKO SPREJME USKLAJEVALNE, DOPOLNILNE ALI PODPORNE UKREPE

123

Javno zdravje

123

Industrija

125

Kultura

125

Turizem

126

Izobraževanje, mladina, šport in poklicno usposabljanje

127

Civilna zaščita

128

Upravno sodelovanje

129

PRIDRUŽEVANJE ČEZMORSKIH DRŽAV IN OZEMELJ

129

ZUNANJEPOLITIČNO DELOVANJE UNIJE

131

SPLOŠNE DOLOČBE

131

SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

133

Skupne določbe

133

Skupna varnostna in obrambna politika

138

Finančne določbe

141

SKUPNA TRGOVINSKA POLITIKA

142

SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN HUMANITARNA POMOČ

143

Razvojno sodelovanje

143

Gospodarsko, finančno in tehnično sodelovanje s tretjimi državami

144

Humanitarna pomoč

145

OMEJEVALNI UKREPI

146

MEDNARODNI SPORAZUMI

146

ODNOSI UNIJE Z MEDNARODNIMI ORGANIZACIJAMI IN TRETJIMI DRŽAVAMI TER DELEGACIJE UNIJE

149

UPORABA SOLIDARNOSTNE KLAVZULE

149

DELOVANJE UNIJE

150

DOLOČBE O INSTITUCIJAH

150

Institucije

150

Evropski parlament

150

Evropski svet

153

Svet ministrov

153

Evropska komisija

154

Sodišče Evropske unije

156

Evropska centralna banka

164

Računsko sodišče

165

Posvetovalni organi Unije

167

Odbor regij

167

Ekonomsko-socialni odbor

168

Evropska investicijska banka

169

Skupne določbe za institucije, organe, urade in agencije Unije

170

FINANČNE DOLOČBE

173

Večletni finančni okvir

173

Letni proračun Unije

174

Izvrševanje proračuna in razrešnica

177

Skupne določbe

178

Boj proti goljufijam

179

OKREPLJENO SODELOVANJE

180

SKUPNE DOLOČBE

182

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

186

Protokoli in priloge

203

SKLEPNA LISTINA

401


SL

 

Top