Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:302:TOC

Uradni list Evropske unije, C 302, 07. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 302

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 47
7. december 2004


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

410. plenarno zasedanje, 30. junija in 1. julija 2004

2004/C 302/1

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o LeaderSHIP 2015 – Prihodnost evropskega ladjedelništva“ (KOM(2003) 717 končna verzija)

1

2004/C 302/2

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu za odločitev Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa 2000/819/EG o večletnem programu za podjetja in podjetniške pobude, zlasti za mala in srednje velika podjetja (MSP) (2001-2005)“ (KOM(2003) 758 končna verzija – 2003/0292 (COD))

8

2004/C 302/3

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu glede novega pravnega okvirja za plačila na notranjem trgu“ (KOM(2003) 718 končna verzija)

12

2004/C 302/4

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu Odločbe Sveta o posvetovalnem postopku in postopku priglašanja na področju kreditnega zavarovanja, poroštva in finančnih kreditov“ (KOM(2004) 159 končna verzija – 2004/0056 (CNS))

19

2004/C 302/5

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu Evropskega parlamenta in Sveta za uredbo o uresničevanju Mednarodnega kodeksa varnega upravljanja v Skupnosti“ (KOM(2003) 767 končna verzija – 2003/0291 (COD))

20

2004/C 302/6

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o povečanju zaščite pristanišč“ (KOM(2004) 76 končna verzija – 2004/0031 (COD))

23

2004/C 302/7

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na temo „Fuzijska energija“

27

2004/C 302/8

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Stanje napredka raziskovalnega programa GALILEO na začetku leta 2004“ (KOM(2004) 112 končna verzija)

35

2004/C 302/9

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdaji licenc prevoznikom v železniškem prometu (kodificirana različica)“ (KOM(2004) 232 končna verzija – 2004/0074 (COD))

38

2004/C 302/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki spreminja določila Uredbe (ES) št. 1228/2003 glede datuma izvajanja določenih predpisov za Slovenijo“ (KOM(2004) 309 končna verzija – 2004/0109 (COD))

39

2004/C 302/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Spremembah v industriji ter ekonomski, socialni in teritorialni koheziji“

41

2004/C 302/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Mednarodni konvenciji o migrantih“

49

2004/C 302/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Drugem stebru SKP: perspektive prilagajanja politike razvoja podeželskih območij (nadaljevanje po salzburški konferenci)“

53

2004/C 302/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Tretjem poročilu o ekonomski in socialni koheziji – novo partnerstvo za kohezijo: konvergenca, konkurenčnost in sodelovanje“ (KOM(2004) 107 končna verzija)

60

2004/C 302/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: Obdavčenje dividend za fizične osebe na notranjem trgu“ (KOM(2003) 810 končna verzija)

70

2004/C 302/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ter socialnim partnerjem na ravni Skupnosti v zvezi s ponovnim pregledom Direktive 93/104/ES o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa“ (KOM(2003) 843 končna verzija)

74

2004/C 302/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Odnosih med EU in Turčijo za Evropski svet decembra 2004“

80

2004/C 302/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Posodabljanje socialne zaščite za večje število in boljša delovna mesta – celovit pristop, ki prispeva k spodbujanju zaposlovanja (KOM(2003) 842 končna verzija)

86

2004/C 302/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Prihodnost tekstilne in oblačilne industrije v razširjeni Evropski uniji“ (KOM (2003) 649 končna verzija)

90

2004/C 302/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Evropskih metropolitanskih območjih: socialno-ekonomske posledice za prihodnost Evrope“

101


SL

 

Top