EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:241:TOC

Uradni list Evropske unije, C 241, 28. september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 241

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 47
28. september 2004


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Evropski Ekonomsko-socialni odbor
409. plenarno zasedanje, 2. in3. junija 2004

2004/C 241/1

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o veljavnem pravu za izvenpogodbena dolžniška razmerja (RIM II“) (KOM(2003) 427 končna verzija – 2003/0168 (COD))

1

2004/C 241/2

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Močnejša farmacevtska industrija s sedežem v Evropi v korist bolnika – Poziv k ukrepanju (KOM(2003) 383 končna verzija)

7

2004/C 241/3

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa Sveta št. 1999/784/ES o sodelovanju Skupnosti pri Evropski opazovalnici za avdiovizualne zadeve“ (KOM(2003) 763 končna verzija – 2003/0293 (COD))

15

2004/C 241/4

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska energetska omrežja, in o razveljavitvi Odločb št. 96/391/ES in št. 1229/2003/ES“ (KOM(2003) 742 končna verzija - 2003/0297 (COD))

17

2004/C 241/5

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi skupnih pravil za nekatere cestne prevoze blaga (kodirana različica)“ (KOM(2004) 47 končna verzija – 2004/0017 (COD))

19

2004/C 241/6

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži“ (KOM(2004) 127 končna verzija - 2004/0045 (COD))

20

2004/C 241/7

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti pri predpristopnih ukrepih za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju“ (KOM(2004) 163 končna verzija - 2004/0054 CNS)

21

2004/C 241/8

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o živilih za posebno prehrano (kodifikacija)“ (KOM(2004) 290 končna verzija - 2004/0090 (COD))

23

2004/C 241/9

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o določitvi smernic za drugi krog pobude Skupnosti EQUAL glede transnacionalnega sodelovanja za spodbujanje novih metod boja zoper vse oblike diskriminacije in neenakosti v zvezi s trgom dela - Prost pretok dobrih idej (KOM(2003) 840 končna verzija)

24

2004/C 241/10

Mnenje Evropskega ekonomsko–socialnega odbora o „Predlogu za odločitev Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2005-2010“ (KOM(2004) 102 končna verzija - 2004/0032 (CNS))

27

2004/C 241/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do zemeljskega plina iz prenosnih omrežij“ (KOM(2003) 741 končna verzija - 2003/0302 (COD))

31

2004/C 241/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Regionalnem povezovanju in trajnostnem razvoju

34

2004/C 241/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu Direktive Sveta za izvrševanje načela enakega obravnavanja žensk in moških pri dostopu in dobavi blaga in storitev“ (KOM (2003) 657 končna verzija – 2003/0265 (CNS))

41

2004/C 241/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentuKrepitev tehnologij za trajnostni razvoj: akcijski načrt Evropske unije za ekološke tehnologije (KOM(2004) 38 končna verzija)

44

2004/C 241/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o čezatlantskem dialogu: kako izboljšati čezatlantske odnose

49

2004/C 241/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o zaračunavanju pristojbin za težka tovorna vozila za uporabo določene infrastrukture (KOM(2003) 448 končna verzija - 2003/0175 (COD))

58

2004/C 241/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi minimalnih pogojev, ki jih je treba izpolnjevati za izvajanje Direktive Sveta 2002/15/ES in uredb Sveta št. 3820/85 (EGS) in št. 3821/85 (EGS) o socialni zakonodaji v zvezi s cestnimi prevozi“ (KOM(2003) 628 končna verzija – 2003/0255 (COD))

65


SL

 

Top