EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:365:TOC

Uradni list Evropske unije, L 365, 19. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 365

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
19. december 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/928/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 8. oktobra 2014 o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic ter o njegovi začasni uporabi

1

 

 

Protokol o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

3

 

 

2014/929/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 15. decembra 2014 o podpisu Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo

6

 

 

Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo

8

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1350/2014 z dne 15. decembra 2014 o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo

44

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1351/2014 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 692/2014 o omejevalnih ukrepih kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

46

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1352/2014 z dne 18. decembra 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

60

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1353/2014 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1156/2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja

70

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1354/2014 z dne 16. decembra 2014 o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 1964/2006, od Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 ter od uredb (ES) št. 828/2009 in (ES) št. 1918/2006 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2015 v okviru tarifnih kvot za žita, riž, sladkor in oljčno olje, o odstopanju od Uredbe (ES) št. 951/2006 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2015 v sektorjih izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze ter o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1272/2009 glede roka za proučitev ponudb za odkup navadne pšenice, masla in posnetega mleka v prahu po fiksni ceni v okviru javne intervencije leta 2014 in leta 2015

75

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1355/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z določenimi kodeksi in povezanimi spremembami določenih konvencij in protokolov, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) ( 1 )

82

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1356/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

87

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv ( 1 )

89

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1358/2014 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 glede izvora ekološko vzrejenih živali iz ribogojstva, gojitvenih praks v ribogojstvu, krme za ekološko vzrejene živali iz ribogojstva ter proizvodov in snovi, ki so odobreni za uporabo v ekološkem ribogojstvu ( 1 )

97

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1359/2014 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 v zvezi s snovjo tulatromicin ( 1 )

103

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1360/2014 z dne 18. decembra 2014 o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so na voljo za nekatere staleže rib v letu 2014, zaradi prelova drugih staležev rib v preteklih letih in spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 871/2014 glede količin, ki se odbijejo v prihodnjih letih

106

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1361/2014 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih standardov računovodskega poročanja 3 in 13 ter mednarodnega računovodskega standarda 40 ( 1 )

120

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1362/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi pravil za poenostavljeni postopek za odobritev določenih sprememb operativnih programov, financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ter pravil o obliki in strukturi letnih poročil o izvajanju teh programov

124

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1363/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

137

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1364/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2014, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso

139

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1365/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2014, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso

141

 

 

SKLEPI

 

 

2014/930/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 16. decembra 2014 o določitvi sestave Odbora regij

143

 

 

2014/931/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 16. decembra 2014 o podaljšanju uporabe Izvedbenega sklepa 2012/181/EU o dovolitvi Romuniji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

145

 

*

Sklep Sveta 2014/932/SZVP z dne 18. decembra 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

147

 

*

Sklep Sveta 2014/933/SZVP z dne 18. decembra 2014 o spremembi Sklepa 2014/386/SZVP o omejevalnih ukrepih kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

152

 

 

2014/934/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2014 o umiku sklica na standard EN 13525:2005+A2:2009 o sekalnikih v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta iz Uradnega lista Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9507)  ( 1 )

156

 

 

2014/935/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2014 o priznanju Japonske v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9590)  ( 1 )

158

 

 

2014/936/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2014 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Italiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 10143)  ( 1 )

160

 

 

2014/937/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 11. decembra 2014 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015 (ECB/2014/53)

163

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) ( UL L 108, 25.4.2007 )

165

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top