EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:162:TOC

Uradni list Evropske unije, L 162, 21. junij 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 162

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
21. junij 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 583/2008 z dne 20. junija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 584/2008 z dne 20. junija 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti Salmonelle Enteritidis in Salmonelle Typhimurium pri puranih (1)

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 585/2008 z dne 19. junija 2008 o prepovedi ribolova na trsko v Kattegatu s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

9

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o spremembi Direktive Sveta 95/50/ES o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

11

 

*

Direktiva Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (1)

13

 

*

Direktiva Komisije 2008/63/ES z dne 20. junija 2008 o konkurenci na trgih za telekomunikacijsko terminalsko opremo (Kodificirana različica)  (1)

20

 

 

ODLOČBE/SKLEPI, KI JIH SKUPAJ SPREJMETA EVROPSKI PARLAMENT IN SVET

 

*

Odločba št. 586/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o spremembi Odločbe št. 896/2006/ES o vzpostavitvi poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanjih mejah na podlagi enostranskega priznanja določenih dovoljenj za prebivanje, ki jih izdata Švica in Lihtenštajn, s strani držav članic za namen tranzita preko njihovih ozemelj

27

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Evropski parlament in Svet

 

 

2008/469/ES

 

*

Odločba Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2008 o uporabi Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

30

 

 

Komisija

 

 

2008/470/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 7. maja 2008 o začasni prepovedi uporabe in prodaje gensko spremenjene koruze (Zea mays L. linija T25) v Avstriji v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1715)  (1)

31

 

 

PRIPOROČILA

 

 

Komisija

 

 

2008/471/ES

 

*

Priporočilo Komisije z dne 30. maja 2008 o ukrepih za zmanjšanje tveganja za snovi: trikloroetilen, benzen in 2-metoksi-2-metilbutan (TAME) (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2271)  (1)

34

 

 

2008/472/ES

 

*

Priporočilo Komisije z dne 30. maja 2008 o ukrepih za zmanjšanje tveganja za snovi: 2,3-epoksipropiltrimetilamonijev klorid (EPTAC), (3-kloro-2-hidroksipropil) trimetilamonijev klorid (CHPTAC) in heksaklorociklopentadien (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2316)  (1)

37

 

 

2008/473/ES

 

*

Priporočilo Komisije z dne 5. junija 2008 o omejevanju civilne odgovornosti zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2274)  (1)

39

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top