EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Uradni list Evropske unije, L 294, 13. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 294

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
13. november 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1320/2007 z dne 12. novembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1321/2007 z dne 12. novembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za vključitev informacij o dogodkih v civilnem letalstvu, izmenjanih v skladu z Direktivo 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta, v centralno podatkovno bazo (1)

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1322/2007 z dne 12. novembra 2007 o izvajanju Uredbe (ES) št. 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS) v zvezi z ustreznimi formati za pošiljanje, rezultati, ki jih je treba poslati, in merili za merjenje kakovosti za osnovni sistem ESSPROS in modul o pokojninskih upravičencih

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1323/2007 z dne 12. novembra 2007 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi s firokoksibom (1)

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1324/2007 z dne 12. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1325/2007 z dne 12. novembra 2007 o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v conah ICES V b in VI b ter vodah ES cone VI a N s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1326/2007 z dne 12. novembra 2007 o prepovedi ribolova na trsko v conah ICES I in II b s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

19

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Evropski parlament in Svet

 

 

2007/726/ES

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji z uporabo točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

21

 

 

Svet

 

 

2007/727/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 8. novembra 2007 o odobritvi Republiki Sloveniji, da v interesu Evropske skupnosti ratificira Protokol z dne 12. februarja 2004 o spremembah Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije

23

 

 

2007/728/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 8. novembra 2007 o imenovanju španskega nadomestnega člana Odbora regij

25

 

 

Komisija

 

 

2007/729/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 7. novembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 64/432/EGS, 90/539/EGS, 92/35/EGS, 92/119/EGS, 93/53/EGS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES in odločb 2001/618/ES ter 2004/233/ES glede seznamov nacionalnih referenčnih laboratorijev in državnih inštitutov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5311)  (1)

26

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1303/2007 z dne 5. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju (UL L 290, 8.11.2007)

36

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top