EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:355:TOC

Uradni list Evropske unije, L 355, 15. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 355

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
15. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1839/2006 z dne 28. novembra 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino v skladu s členom XXIV.6 GATT 1994 o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1840/2006 z dne 11. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 74/2004 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije

4

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1841/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1842/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1843/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1844/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1845/2006 z dne 13. decembra 2006 o prepovedi ribolova na atlantski sled v coni ICES Vb, VIaN (vode ES), VIb s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1846/2006 z dne 13. decembra 2006 o prepovedi ribolova na skušo v coni ICES II a (vode zunaj ES), V b (vode ES), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1847/2006 z dne 13. decembra 2006 o prilagoditvi nekaterih horizontalnih uredb v skupni kmetijski politiki zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1848/2006 z dne 14. decembra 2006 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja skupne kmetijske politike ter organizaciji informacijskega sistema na tem področju in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 595/91

56

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1849/2006 z dne 14. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2032/2003 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem biocidnih proizvodov v promet ( 1 )

63

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov

72

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1851/2006 z dne 14. decembra 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 glede paše konvencionalne krme med obdobji sezonske selitve živali

88

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1852/2006 z dne 14. decembra 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/2006

89

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1853/2006 z dne 14. decembra 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006

90

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 28. novembra 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti se odobri v imenu Skupnosti

91

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti

92

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o spremembi Odločbe 2006/698/ES glede podaljšanja njenega obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5783)  ( 1 )

95

 

*

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o izključitvi nekaterih izdatkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5993)

96

 

*

Sklep Komisije z dne 14. decembra 2006 o nadaljevanju primerjalnih poskusov in testiranj Skupnosti pri razmnoževalnem in sadilnem materialu vrst Prunus domestica L. in Malus Mill. v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS, ki so se začeli leta 2003 in 2004, v letu 2007

103

 

*

Sklep Komisije z dne 14. decembra 2006 o nadaljevanju primerjalnih poskusov in testiranj Skupnosti pri semenu in razmnoževalnem materialu vrste Asparagus officinalis L. v skladu z Direktivo Sveta 2002/55/ES, ki so se začeli v letu 2007 ( 1 )

104

 

*

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorjih mesa, rib in mleka na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6498)  ( 1 )

105

 

*

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o potrditvi obračunov nekaterih plačilnih agencij v Nemčiji in Združenem kraljestvu v zvezi z izdatki, financiranimi iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) za proračunsko leto 2003 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6506)

107

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top