EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:347:TOC

Uradni list Evropske unije, L 347, 30. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 347

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
30. december 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2174/2005 z dne 21. decembra 2005 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Japonsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

7

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2175/2005 z dne 21. decembra 2005 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času pristopa k Evropski uniji, o dodatku k Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2176/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi cen za umik s trga in prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2006

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2177/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2006

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2178/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2006

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2179/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2006

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2180/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje določenih ribiških proizvodov za ribolovno leto 2006

27

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2181/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi standardnih vrednosti, ki jih je treba uporabiti pri izračunavanju finančnih nadomestil in pripadajočih predplačil, v zvezi z ribiškimi proizvodi, umaknjenimi s trga v ribolovnem letu 2006

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2182/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1973/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslovov IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2183/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete in o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003

56

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2184/2005 z dne 23. decembra 2005 o spremembi uredb (ES) št. 796/2004 in (ES) št. 1973/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

61

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2185/2005 z dne 27. decembra 2005 o odprtju tarifnih kvot Skupnosti za leto 2006 za ovce, koze, ovčje meso in kozje meso

70

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2186/2005 z dne 27. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 936/97 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso

74

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 21. decembra 2005 o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Japonsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

75

 

*

Sklep Sveta z dne 21. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času pristopa k Evropski uniji

78

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede ukinitve posebnih ugodnosti v zvezi z ukinitvijo seznama ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času pristopa k Evropski uniji

80

 

 

Komisija

 

*

Sklep Komisije z dne 15. novembra 2005 o spremembi svojega poslovnika

83

 

*

Sklep Odbora Skupnosti in Švice za zračni prevoz št. 2/2005 z dne 25. novembra 2005 o spremembi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu

91

 

*

Sklep št. 1/2005 Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, z dne 21. decembra 2005 o spremembah Dodatka 6 k Prilogi 11 k Sporazumu

93

 

 

Dokumenti, priloženi splošnemu proračunu Evropskih skupnosti

 

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005

97

 

 

Popravki

 

 

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2163/2005 z dne 22. decembra 2005 o zavrnitvi zahtevkov za izvozna dovoljenja za proizvode iz govejega in telečjega mesa ( UL L 342, 24.12.2005 )

99

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top