EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:061:TOC

Uradni list Evropske unije, L 61, 08. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 61

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
8. marec 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 380/2005 z dne 7. marca 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 381/2005 z dne 7. marca 2005 ki spreminja Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 382/2005 z dne 7. marca 2005 o načinih izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 1786/2003 o skupni ureditvi trga za posušeno krmo

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 383/2005 z dne 7. marca 2005 o določitvi datumov uveljavitve za menjalne tečaje, ki se uporabljajo za proizvode vinskega sektorja

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 384/2005 z dne 7. marca 2005 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta 2007 do 2009, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 ( 1 )

23

 

*

Direktiva Komisije 2005/21/ES z dne 7. marca 2005 o prilagoditvi Direktive Sveta 72/306/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti emisiji okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev v vozilih ( 1 )

25

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

2005/177/ES:
Odločba Komisije z dne 7. marca 2005 o tranzitu živega goveda preko Združenega kraljestva (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 509)
 ( 1 )

28

 

*

2005/178/ES:
Priporočilo Komisije z dne 1. marca 2005 o usklajenem programu spremljanja Skupnosti za leto 2005 za zagotovitev skladnosti z najvišjimi mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v in na žitih ter v in na nekaterih drugih proizvodih rastlinskega izvora ter o nacionalnih programih spremljanja za leto 2006
 ( 1 )

31

 

*

2005/179/ES:
Odločba Komisije z dne 4. marca 2005 o spremembi Odločbe 93/52/EGS in Odločbe 2003/467/ES v zvezi z razglasitvijo Slovenije kot države, proste bruceloze (B. melitensis) in enzootske goveje levkoze ter Slovaške kot države, proste tuberkuloze pri govedu in bruceloze pri govedu (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 483)
 ( 1 )

37

 

*

2005/180/ES:
Odločba Komisije z dne 4. marca 2005 o dovoljenju državam članicam, da sprejmejo določena odstopanja na podlagi Direktive 96/49/ES glede prevoza nevarnega blaga po železnici (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 443)
 ( 1 )

41

 

*

2005/181/ES:
Sklep št. 2/2005 Odbora za carinsko sodelovanje AKP-ES z dne 1. marca 2005 o odstopanju od pojma „izdelki s poreklom“ zaradi upoštevanja posebnega položaja držav AKP glede proizvodnje konzerviranih tunov in filetov tuna (številka HS ex 16.04)

48

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin ( UL L 345, 20.11.2004 )

51

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top