EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:429:TOC

Uradni list Evropske unije, C 429, 11. december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 429

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 63
11. december 2020


Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

554. plenarno zasedanje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, 16. 9. 2020–18. 9. 2020

2020/C 429/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Enotni trg digitalnih vsebin – trendi in priložnosti za MSP (mnenje na lastno pobudo)

1

2020/C 429/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Učinkoviti in usklajeni ukrepi EU za boj proti davčnim goljufijam, izogibanju davkom, pranju denarja in davčnim oazam (mnenje na lastno pobudo)

6

2020/C 429/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Pravna država in njen vpliv na gospodarsko rast (mnenje na lastno pobudo)

16

2020/C 429/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Zaščita mladoletnih migrantov brez spremstva v Evropi (mnenje na lastno pobudo)

24

2020/C 429/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Javna naročila kot sredstvo za ustvarjanje vrednosti in zagotavljanje dostojnega dela v panogi čiščenja in vzdrževanja (mnenje na lastno pobudo)

30

2020/C 429/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Digitalno rudarjenje v Evropi: nove rešitve za trajnostno pridobivanje surovin (mnenje na lastno pobudo)

37

2020/C 429/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Strukturirano sodelovanje mladih na področju podnebja in trajnosti v postopku odločanja EU (mnenje na lastno pobudo)

44

2020/C 429/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Strategija EU za trajnostno potrošnjo (mnenje na lastno pobudo)

51

2020/C 429/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Celostni pristop za podeželska območja EU s posebnim poudarkom na ranljivih regijah (mnenje na lastno pobudo)

60

2020/C 429/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Skladnost trgovinske politike EU z evropskim zelenim dogovorom (mnenje na lastno pobudo)

66

2020/C 429/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Energija: ženske kot enakopravni akterji v 21. stoletju (mnenje na lastno pobudo)

77

2020/C 429/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Med vseevropskim nadomrežjem in lokalnimi energetskimi otoki – prava kombinacija decentraliziranih rešitev in centraliziranih struktur za gospodarsko, družbeno in ekološko trajnosten energetski prehod (mnenje na lastno pobudo)

85

2020/C 429/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Univerzalni dostop do dolgoročno dostojnih, trajnostnih in cenovno dostopnih stanovanj (mnenje na lastno pobudo)

93

2020/C 429/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Prihodnost zračnega prometa v EU med koronavirusno krizo in po njej (mnenje na lastno pobudo)

99

2020/C 429/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – EU in Afrika: Uresničevanje enakopravnega razvojnega partnerstva, ki temelji na trajnosti in skupnih vrednotah (mnenje na lastno pobudo)

105

2020/C 429/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Prispevek civilne družbe k zeleni agendi in trajnostnemu razvoju Zahodnega Balkana v okviru procesa pristopa k EU (mnenje na lastno pobudo)

114

2020/C 429/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Trgi ogljika: njihov nastanek in struktura ter izzivi za evropsko industrijo (mnenje na lastno pobudo)

122

2020/C 429/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Krepitev nepridobitnih socialnih podjetij kot temeljnega stebra socialno pravične Evrope (raziskovalno mnenje)

131

2020/C 429/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Obveznosti glede primerne skrbnosti (raziskovalno mnenje)

136

2020/C 429/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Revizija teritorialne agende EU, Leipziške listine in agende EU za mesta (raziskovalno mnenje na zaprosilo nemškega predsedstva)

145

2020/C 429/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Vloga strukturne in kohezijske politike EU pri inovativnem in pametnem preoblikovanju gospodarstva (raziskovalno mnenje)

153

2020/C 429/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Dostojne minimalne plače v vsej Evropi (raziskovalno mnenje na zaprosilo Evropskega parlamenta/Sveta)

159

2020/C 429/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Pošteni delovni pogoji v platformnem gospodarstvu (raziskovalno mnenje na zaprosilo nemškega predsedstva)

173

2020/C 429/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Digitalizacija in trajnostnost – sedanje stanje in potreba po ukrepanju z vidika civilne družbe (raziskovalno mnenje)

187

2020/C 429/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Trajnostne dobavne verige in dostojno delo v mednarodni trgovini (raziskovalno mnenje)

197


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

554. plenarno zasedanje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, 16. 9. 2020–18. 9. 2020

2020/C 429/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija za MSP za trajnostno in digitalno Evropo (COM(2020) 103 final)

210

2020/C 429/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Turizem in promet v letu 2020 in pozneje (COM(2020) 550 final)

219

2020/C 429/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Pregled ekonomskega upravljanja – Poročilo o uporabi uredb (EU) št. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 in 473/2013 ter o primernosti Direktive Sveta 2011/85/EU (COM(2020) 55 final)

227

2020/C 429/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2020) 450 final – 2018/0196 (COD)) Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (COM(2020) 452 final – 2018/0197 (COD))

236

2020/C 429/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod (COM(2020) 453 final – 2020/0100(COD)) Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod (COM(2020) 460 final – 2020/0006(COD))

240

2020/C 429/31

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) (COM(2020) 447 – 2018/0206 (COD))

245

2020/C 429/32

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“) (COM(2020) 405 final – 2020/0102 (COD))

251

2020/C 429/33

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vračanje narave v naša življenja (COM(2020) 380 final)

259

2020/C 429/34

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (COM(2020) 381)

268

2020/C 429/35

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini (COM(2020) 137 final – 2020/0053 (COD))

276

2020/C 429/36

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (COM(2020) 215 final – 2020/95 (COD))

279

2020/C 429/37

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Varna uvedba tehnologije 5G v EU – izvajanje nabora orodij EU (COM(2020) 50 final)

281

2020/C 429/38

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropska strategija za podatke (COM(2020) 66 final)

290

2020/C 429/39

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Franciji, da izpogaja sporazum o dopolnitvi obstoječe dvostranske pogodbe z Združenim kraljestvom o gradnji in upravljanju stalne povezave pod Rokavskim prelivom s strani zasebnih koncesionarjev (COM(2020) 622 final – 2020/0160 (COD))

296

2020/C 429/40

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/798 glede uporabe pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema na stalni povezavi pod Rokavskim prelivom (COM(2020) 623 final – 2020/0161 (COD))

297


SL

 

Top