EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:024:TOC

Uradni list Evropske unije, C 24, 28. januar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.024.slv

Uradni list

Evropske unije

C 24

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
28. januar 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

475. plenarno zasedanje 26. in 27. oktobra 2011

2012/C 024/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o socialnem podjetništvu in socialnih podjetjih (raziskovalno mnenje)

1

2012/C 024/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vplivu krize na zmožnost evropskih podjetij za izvajanje podnebju prijaznih naložb (raziskovalno mnenje)

7

2012/C 024/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predelavi in uporabi industrijskih in rudarskih odpadkov iz Evropske unije v gospodarske in okoljske namene (mnenje na lastno pobudo)

11

2012/C 024/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o možnostih in izzivih za bolj konkurenčen evropski lesnopredelovalni in pohištveni sektor (mnenje na lastno pobudo)

18

2012/C 024/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o možnostih za trajnostno zaposlovanje v železniškem sektorju ter v proizvodnji voznih sredstev in infrastrukture: posledice sprememb v industriji za zaposlovanje in sposobnosti v Evropi (mnenje na lastno pobudo)

24

2012/C 024/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o krepitvi kohezije EU in bolj usklajeni socialni politiki EU na podlagi nove horizontalne socialne klavzule v členu 9 PDEU (mnenje na lastno pobudo)

29

2012/C 024/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o problematiki brezdomstva (mnenje na lastno pobudo)

35

2012/C 024/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o računalništvu v oblaku (cloud computing) v Evropi (mnenje na lastno pobudo)

40

2012/C 024/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o razvoju regionalnih območij za upravljanje s staleži rib in nadzor ribolova (mnenje na lastno pobudo)

48

2012/C 024/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi civilne družbe v sporazumu o prosti trgovini med EU in Indijo (mnenje na lastno pobudo)

51

2012/C 024/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o novi zunanji in varnostni politiki EU in vlogi civilne družbe (mnenje na lastno pobudo)

56


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

475. plenarno zasedanje 26. in 27. oktobra 2011

2012/C 024/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) (COM(2011) 121 konč. – 2011/0058 (CNS))

63

2012/C 024/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (COM(2011) 169 konč. – 2011/0092 (CNS)) in sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Pametnejša obdavčitev energije v EU: predlog revizije Direktive o obdavčitvi energije (COM(2011) 168 konč.)

70

2012/C 024/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa (COM(2011) 483 konč. – 2011/0210 (COD))

78

2012/C 024/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) (COM(2011) 319 konč. – 2009/0165 (COD))

79

2012/C 024/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za azil (prenovitev) (COM(2011) 320 konč. – 2008/0244 (COD))

80

2012/C 024/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo (COM(2011) 482 konč. – 2011/0211 (COD))

81

2012/C 024/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb v zvezi s finančnim upravljanjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (COM(2011) 481 konč. – 2011/0209 (COD))

83

2012/C 024/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo v zvezi z nekaterimi določbami, povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo (COM(2011) 484 konč. – 2011/0212 (COD))

84

2012/C 024/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o spletnih igrah na srečo na notranjem trgu (COM(2011) 128 konč.)

85

2012/C 024/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi – Okvir EU za upravljanje podjetij (COM(2011) 164 konč.)

91

2012/C 024/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – „Skupaj za novo rast“(COM(2011) 206 konč.)

99

2012/C 024/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Razvijanje evropske razsežnosti v športu (COM(2011) 12 konč.)

106

2012/C 024/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije: Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 (COM(2011) 244 konč.)

111

2012/C 024/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (COM(2011) 330 konč. – 2011/0144 (COD))

116

2012/C 024/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, in živilih za posebne zdravstvene namene (COM(2011) 353 konč. – 2011/0156 (COD))

119

2012/C 024/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi (COM(2011) 385 konč. – 2011/0170 (NLE))

122

2012/C 024/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o delovanju in uporabi pridobljenih pravic letalskih potnikov

125

2012/C 024/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev) (COM(2011) 402 konč. – 2011/0187 (COD))

131

2012/C 024/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (COM(2011) 370 konč. – 2011/0172 (COD))

134

2012/C 024/31

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Odprti internet in nevtralnost omrežja (COM(2011) 222 konč.)

139

2012/C 024/32

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o beli knjigi – Načrt za enotni evropski prometni prostor – Na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu (COM(2011) 144 konč.)

146

2012/C 024/33

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o preventivnih ukrepih za zaščito otrok pred spolno zlorabo (dodatno mnenje)

154


SL

 

Top