EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Uradni list Evropske unije, C 204, 09. avgust 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 204

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
9. avgust 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

443. plenarno zasedanje 12. in 13. marca 2008

2008/C 204/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prihodnosti enotnega trga – Svetovna razsežnost

1

2008/C 204/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropa rezultatov – Uporaba prava Skupnosti COM(2007) 502 konč.

9

2008/C 204/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov 2-(2-metoksietoksi) etanola, 2-(2-butoksietoksi) etanola, metilenedifenil diizocianata, cikloheksana in amonijevega nitrata COM(2007) 559 konč. – 2007/0200 (COD)

13

2008/C 204/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik COM(2007) 571 konč. – 2007/0211 (CNS)

19

2008/C 204/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive …/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu računalniških programov (kodificirana različica) COM(2008) 23 konč. – 2008/0019 (COD)

24

2008/C 204/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o združitvi delniških družb (kodificirana različica) COM(2008) 26 konč. – 2008/0009 (COD)

24

2008/C 204/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (kodificirana različica) COM(2008) 39 konč. – 2008/0022 (COD)

25

2008/C 204/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije o vseevropskih omrežjih: Za celostni pristop COM(2007) 135 konč.

25

2008/C 204/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) COM(2007) 265 konč./3 – 2007/0099 (COD)

31

2008/C 204/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o novem načinu upravljanja letališč za zmanjšanje emisij CO2 (raziskovalno mnenje)

39

2008/C 204/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o smernicah o uporabi člena 81 Pogodbe ES za storitve pomorskega prometa (dodatno mnenje)

43

2008/C 204/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju dovoljenj za plovbo za plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh (kodificirana različica) COM(2008) 37 konč. – 2008/0021 (COD)

47

2008/C 204/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 COM(2007) 355 konč. – 2007/0121 COD

47

2008/C 204/14

Mnenje Evropskega ekonomskega-socialnega odbora o geografskih označbah in označbah porekla

57

2008/C 204/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o izboljšanju mehanizma civilne zaščite Skupnosti – Odziv na naravne nesreče

66

2008/C 204/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sankcijah zoper delodajalce državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU (mnenje na lastno pobudo)

70

2008/C 204/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o prihodnjem skupnem evropskem azilnem sistemu COM(2007) 301 konč.

77

2008/C 204/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega Parlamenta in Sveta o akcijskem programu za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami (Erasmus Mundus) (2009–2013) COM(2007) 395 konč.

85

2008/C 204/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Akcijski načrt za izobraževanje odraslih – Za učenje je vedno pravi čas COM(2007) 558 konč.

89

2008/C 204/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi socialnih partnerjev pri izboljšanju položaja mladih na trgu dela (raziskovalno mnenje)

95

2008/C 204/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zagotavljanju splošnega dostopa do dolgotrajne oskrbe in finančni vzdržnosti sistemov dolgotrajne oskrbe starejših

103

2008/C 204/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/40/ES o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (18. posamična direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) COM(2007) 669 konč. – 2007/0230 (COD)

110

2008/C 204/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o reformi proračuna EU in njegovem financiranju v prihodnosti

113

2008/C 204/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi nekaterih določb Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost COM(2007) 677 konč.

119

2008/C 204/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odnosih med Evropsko unijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo: Vloga civilne družbe

120


SL

 

Top