EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

Uradni list Evropske unije, C 162, 25. junij 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 162

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
25. junij 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

442. plenarno zasedanje 13. in 14. februarja 2008

2008/C 162/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o opredelitvi vloge in sistema skupinskih tožb na področju potrošniškega prava Skupnosti

1

2008/C 162/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: Strategija potrošniške politike EU 2007–2013: Usposabljanje potrošnikov, izboljševanje blaginje potrošnikov, učinkovito varstvo potrošnikov COM(2007) 99 konč.

20

2008/C 162/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Evropska vesoljska politika COM(2007) 212 konč.

24

2008/C 162/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij, vključno z analizo vprašanja uvedbe neposredne odgovornosti proizvajalca COM(2007) 210 konč.

31

2008/C 162/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o poročilu Komisije – Poročilo o politiki konkurence za leto 2006 COM(2007) 358 konč.

35

2008/C 162/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji sestavnega dela za svetlobne in svetlobno-signalne naprave na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih (kodificirana različica) COM(2007) 840 konč. – 2007/0284 (COD)

40

2008/C 162/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih (prenovitev) COM(2007) 870 konč. – 2008/0005 (COD)

40

2008/C 162/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni iz ozemlja države članice (kodificirana različica) COM(2007) 873 konč. – 2007/0299 (COD)

41

2008/C 162/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o barvilih, ki se lahko dodajajo zdravilom (prenovitev) COM(2008) 1 konč. – 2008/0001(COD)

41

2008/C 162/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o neodvisnem ocenjevanju storitev splošnega pomena

42

2008/C 162/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spodbujanju širokega dostopa javnosti do evropske digitalne knjižnice

46

2008/C 162/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o mešanici energetskih virov v prometu

52

2008/C 162/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o energetski učinkovitosti stavb – prispevku končnih uporabnikov (raziskovalno mnenje)

62

2008/C 162/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o morebitnih pozitivnih in negativnih učinkih okrepljenih političnih zahtev na področju okolja in energije na konkurenčnost evropske industrije

72

2008/C 162/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 460/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede njenega trajanja COM(2007) 861 konč. – 2007/0291 (COD)

79

2008/C 162/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o orodjih za upravljanje ribištva na podlagi pravic

79

2008/C 162/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, glede sheme podpore za bombaž COM(2007) 701 konč. – 2007/0242 (CNS)

83

2008/C 162/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (prenovitev) COM(2007) 736 konč. – 2007/0259 (COD)

85

2008/C 162/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (kodificirana različica) COM(2007) 667 konč. – 2007/0235 (COD)

86

2008/C 162/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe (ES) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih pravilih za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov (prenovitev) COM(2007) 848 konč. – 2007/0287 (COD)

86

2008/C 162/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (prenovitev) COM(2007) 858 konč. – 2007/0292 (COD)

87

2008/C 162/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vidikih evropskih raziskav na področju premoga in jekla

88

2008/C 162/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Odločbe Sveta 85/368/EGS o primerljivosti poklicnih kvalifikacij med državami članicami Evropske skupnosti COM(2007) 680 konč. – 2007/0234 (COD)

90

2008/C 162/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (na podlagi člena 128 Pogodbe ES) COM(2007) 803 konč./2 (Del V) – 2007/0300 (CNS)

92

2008/C 162/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o finančnem povezovanju: evropski borzni trgi (mnenje na lastno pobudo)

96


SL

 

Top