EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:115:TOC

Uradni list Evropske unije, C 115, 16. maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 115

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
16. maj 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Odbor regij

 

62. plenarno zasednjae 16. in 17. novembra 2005

2006/C 115/1

Mnenje Odbora regij o sporočilu Komisije o kohezijski politiki za podporo rasti in novih delovnih mest: Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013

1

2006/C 115/2

Mnenje Odbora regij o akcijskem načrtu državnih pomoči – manjša in bolje usmerjena državna pomoč: časovni načrt za reformo državnih pomoči 2005–2009

6

2006/C 115/3

Mnenje na lastno pobudo Odbora regij z dne 16. novembra 2005 o konkurenčnosti in decentralizaciji

10

2006/C 115/4

Mnenje Odbora regij o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007-2013)

17

2006/C 115/5

Mnenje Odbora regij o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013)

20

2006/C 115/6

Mnenje Odbora regij o sporočilu Komisije – Prestrukturiranje in zaposlovanje – Predvidevanje in spremljanje prestrukturiranja za razvoj delovnih mest: vloga Evropske unije

27

2006/C 115/7

Mnenje Odbora regij o vlogi regionalnih parlamentov z zakonodajnimi pooblastili v demokratičnem življenju Unije

32

2006/C 115/8

Mnenje Odbora regij o smernicah za uporabo in nadzor načel subsidiarnosti in sorazmernosti

35

2006/C 115/9

Mnenje Odbora regij o decentraliziranem sodelovanju v reformi razvojne politike EU

42

2006/C 115/10

Mnenje Odbora regij o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o uvedbi okvirnega programa o solidarnosti in upravljanju migracijskih tokov v obdobju 2007–2013

47

2006/C 115/11

Mnenje Odbora regij o sporočilu Komisije Svetu — Evropska prihodnost za Kosovo

53

2006/C 115/12

Mnenje Odbora regij o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropska prestolnica kulture za leta 2005 do 2019

56

2006/C 115/13

Mnenje Odbora regij o zeleni knjigi o odzivu na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami

61

2006/C 115/14

Mnenje Odbora regij o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o nediskriminaciji in enakih možnostih za vse — okvirna strategija, predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu enakih možnosti za vse (2007) — Pravični družbi naproti

65

2006/C 115/15

Resolucija Odbora regij o delovnem načrtu Evropske komisije in prednostnih nalogah Odbora regij v letu 2006

69

2006/C 115/16

Osnutek resolucije o prihodnosti finančnih perspektiv 2007–2013

73

2006/C 115/17

Predhodno mnenje Odbora regij z dne 17. novembra 2005 o varnosti vseh načinov prevoza, vključno z vprašanjem financiranja

75

2006/C 115/18

Mnenje Odbora regij o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Državljani za Evropo“ za spodbujanje dejavnega evropskega državljanstva za obdobje 2007-2013

81

2006/C 115/19

Mnenje Odbora regij o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o poročilu o izvajanju gozdarske strategije EU

84

2006/C 115/20

Mnenje Odbora regij z dne 17. novembra 2005 o prispevku lokalnih in regionalnih vlad k boju proti podnebnim spremembam

88

2006/C 115/21

Predhodno poročilo Odbora regij o izvajanju Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih (1999/31/ES) na regionalni in lokalni ravni

95


SL

 

Top