EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:110:TOC

Uradni list Evropske unije, C 110, 09. maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 110

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
9. maj 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Evropski Ekonomsko-socialni odbor

 

425. plenarno zasedanje 15. in 16. marca 2006

2006/C 110/1

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o turizmu in kulturi: dejavnika rasti

1

2006/C 110/2

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o poročilu o politiki konkurence 2004 SEC (2005) 805 končno

8

2006/C 110/3

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju evropske standardizacije KOM(2005) 377 končno — 2005/0157 (COD)

14

2006/C 110/4

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Zeleni knjigi o izboljšavi zakonodajnega okvira EU za investicijske sklade KOM(2005) 314 končno

19

2006/C 110/5

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o e-dostopnosti KOM(2005) 425 končno

26

2006/C 110/6

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede izhodiščnega leta za dodelitev kvot delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za države članice, ki so pristopile 1. maja 2004KOM(2004) 550 končno — 13632/05 ADD 1 + COR 1

33

2006/C 110/7

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o socialni razsežnosti kulture

34

2006/C 110/8

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises — Skupni viri za mikro do srednje velika podjetja)

39

2006/C 110/9

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o osnutku uredbe Komisije (ES, Euratom) o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti SEK(2005) 1240 končno

46

2006/C 110/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o obnovljivih surovinah — razvojne možnosti za materialno in energetsko izkoriščanje

49

2006/C 110/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o lesu kot energetskem viru v razširjeni Evropi

60

2006/C 110/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odnosih med EU in Kitajsko: vloga civilne družbe

68

2006/C 110/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o preprečevanju mladoletniškega prestopništva, načinih obravnavanja mladoletniškega prestopništva in vlogi pravnega varstva mladoletnih oseb v Evropski uniji

75

2006/C 110/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o i2010 — Evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje KOM(2005) 229 končno

83

2006/C 110/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o nasilju nad ženskami v družini

89


SL

 

Top