EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:221:TOC

Uradni list Evropske unije, C 221, 08. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 221

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
8. september 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Evropski Ekonomsko-socialni odbor

 

414. plenarne zasedanje 9. in 10. februarja 2005

2005/C 221/1

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o XXXIII. poročilu o politiki konkurence — 2003 SEC(2004) 658 final

1

2005/C 221/2

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v mednarodnem železniškem prometu (COM(2004) 143 final — 2004/0049 (COD))

8

2005/C 221/3

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o odškodnini v primerih neizpolnjevanja pogodbenih zahtev glede kakovosti železniškega prevoza blaga COM(2004) 144 final — 2004/0050 (COD)

13

2005/C 221/4

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Bela knjiga o storitvah splošnega pomena COM(2004) 374 final

17

2005/C 221/5

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o izkoriščanju geotermalne energije — toplota iz zemlje

22

2005/C 221/6

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uvajalnih in obratovalnih faz evropskega programa satelitske radionavigacije COM(2004) 477 final — 2004/0156 (COD)

28

2005/C 221/7

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Skupnosti (INSPIRE) COM(2004) 516 final — 2004/0175 (COD)

33

2005/C 221/8

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o Obvladovanju tveganja v primeru poplav: ukrepi za preprečevanje, varstvo in zmanjšanje tveganja COM(2004) 472 final

35

2005/C 221/9

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za uredbo Sveta o financiranju Skupne kmetijske politike (SKP) COM(2004) 489 final — 2004/0164 (CNS)

40

2005/C 221/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za uredbo Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2759/75, Uredbe (ES) št. 2771/75, Uredbe (ES) št. 2777/75, Uredbe (ES) št. 1254/1999, Uredbe 1255/1999 in Uredbe (ES) št. 2529/2001 o posebnih ukrepih za podporo trga COM(2004) 712 final 2004/0254 (CNS)

44

2005/C 221/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Peking, 10 let kasneje: ocena napredka na področju enakosti spolov v Evropi in v državah v razvoju

46

2005/C 221/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi — Javna naročila za obrambo COM(2004) 608 final

52

2005/C 221/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic v Skupnosti COM(2004) 139 final - 2004/0047(COD)

56

2005/C 221/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju spričeval vlakovnemu osebju, ki upravlja lokomotive in vlake v železniškem omrežju Skupnosti COM(2004) 142 final — 2004/0048 (COD)

64

2005/C 221/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Predlogu uredbe Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov COM(2004) 699 final ref. 2004/0242 (CNS)

71

2005/C 221/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi evropskega postopka o odredbi za plačilo COM(2004) 173 final/3 — 2004/0055 COD

77

2005/C 221/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu mladoletnikov in človeškega dostojanstva ter pravici do ugovora v zvezi s konkurenčnostjo evropskih avdiovizualnih in informacijskih storitvenih dejavnosti COM(2004) 341 final — 2004/0117 (COD)

87

2005/C 221/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o politiki zaposlovanja: vloga EESO po širitvi in z vidika lizbonskega procesa

94

2005/C 221/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Financiranje mreže Natura 2000 COM(2004) 431 final

108

2005/C 221/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (COM(2004) 2 final — 2004/0001 (COD)).

113

2005/C 221/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Obračun in poravnava v Evropski uniji — Načrt za naprej COM(2004) 312 final

126

2005/C 221/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o celostnem programu dejavnosti na področju vseživljenjskega učenja COM(2004) 474 final -2004/0153 (COD)

134

2005/C 221/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Kako zagotoviti boljše vključevanje regij, prizadetih zaradi stalnih naravnih ovir in strukturnih problemov

141

2005/C 221/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o potrošniški politiki po širitvi EU

153


SL

 

Top