EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:157:TOC

Uradni list Evropske unije, C 157, 28. junij 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 157

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
28. junij 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Evropski Ekonomsko-socialni odbor

 

413. plenarno zasedanje, dne 15. in 16. decembra 2004

2005/C 157/1

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropski zavarovalni pogodbi

1

2005/C 157/2

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi „Turizem in šport: prihodnji izzivi za Evropo“

15

2005/C 157/3

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije K evropski strategiji za nanotehnologijo COM(2004) 338 final

22

2005/C 157/4

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Cestnoprometnem zakoniku in evropskem avtomobilskem registru“ (mnenje na lastno pobudo)

34

2005/C 157/5

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spodbujanju pomorskega prometa ter zaposlovanju in usposabljanju pomorščakov (mnenje na lastno pobudo)

42

2005/C 157/6

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Osnutku sklepa Komisije o izvajanju določb člena 86 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti v primeru državnih pomoči v obliki nadomestil za javne storitve, dodeljenih nekaterim podjetjem za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena“ ter o „Osnutku direktive Komisije, ki spreminja direktivo 80/723/EGS o preglednosti finančnih razmerij med državami članicami ter javnimi podjetji“

48

2005/C 157/7

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajajo države članice, in o spremembi Direktive 2001/25/ES COM(2004) 311 final — 2004/0098 (COD)

53

2005/C 157/8

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o usklajenih rečnoprometnih informacijskih storitvah na celinskih plovnih poteh v Skupnosti COM(2004) 392 final — 2004/0123 (COD)

56

2005/C 157/9

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike COM(2004) 289 final — 2003/0108 (CNS)

61

2005/C 157/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Sveta, Evropskega parlamenta in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Evropskem akcijskem načrtu za okolje in zdravje 2004–2010 COM(2004) 416 final

65

2005/C 157/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi standardov humanega lova s pastmi za nekatere živalske vrste COM(2004) 532 final — 2004/0183(COD)

70

2005/C 157/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Predlogu direktive Sveta, ki spreminja Direktivo 87/328/EEC, o shranjevanju semena samcev goveda, namenjenega za trgovino v Skupnosti COM(2004) 563 final — 2004/0188 CNS

74

2005/C 157/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pospeševanju strukturnih sprememb: industrijska politika za razširjeno Evropo COM(2004) 274 final

75

2005/C 157/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju načela enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk glede zaposlovanja in poklica (COM(2004) 279 final — 2004/0084 (COD))

83

2005/C 157/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij — Študija o povezavah med zakonitim in nezakonitim priseljevanjem (COM (2004) 412 final)

86

2005/C 157/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o upravljanju vodenih vstopov oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito“, v Evropsko unijo ter o krepitvi sposobnosti zaščite regij porekla — „Izboljšati dostop do trajnih rešitev“(COM(2004) 410 final)

92

2005/C 157/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o učinkovitejšem skupnem evropskem azilu: enotni postopek kot naslednji korak COM(2004) 503 final — SEC (2004) 937)

96

2005/C 157/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (COM(2004) 313 final — 2004/0099 (COD))

99

2005/C 157/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „sporočilu komisije svetu in evropskemu parlamentu: pripraviti trajnostni model kmetijstva za evropo na podlagi nove skupne kmetijske politike (skp) — reforma sladkornega sektorja“COM(2004) 499 final

102

2005/C 157/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu komisije: znanost in tehnologija, ključna pojma za prihodnost evrope — usmeritve politike za podpiranje raziskovanja v uniji COM(2004) 353 final

107

2005/C 157/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o reviziji letnega poročila in konsolidiranega računovodskega izkaza ter o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS IN 83/349/EGS COM(2004) 177 fin — 2004/0065(COD)

115

2005/C 157/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Povečati zaposlenost starejših delavcev in odložiti odhod s trga dela (COM(2004) 146 final)

120

2005/C 157/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Beli knjigi o reviziji Uredbe št. 4056/86 o uporabi pravil konkurence ES v pomorskem prometu COM(2004) 675 final

130

2005/C 157/24

Mnenje evropskega ekonomsko-socialnega odbora o„Predlogu Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi večletnega programa Skupnosti za spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij“COM(2004) 91 final — 2004/0023 (COD)

136

2005/C 157/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o dostopnosti Evrope po morju v prihodnje: razvoj dogodkov in kako jih predvideti

141

2005/C 157/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za uredbo Sveta, ki dopolnjuje Uredbo Sveta št. 1260/1999 in opredeljuje splošne ukrepe v okviru strukturnih skladov glede podaljšanja trajanja programa PEACE in dodeljevanja novih posojil COM (2004) 631 — final

147

2005/C 157/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta za spremembo Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) na podlagi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji COM(2004) 592 final — 2004/0202 (COD)

149

2005/C 157/28

Mnenje Evropskega ek onomsko-socialnega odbora o „Odnosih med generacijami“

150

2005/C 157/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Koeksistenci gensko spremenjenih kulturnih rastlin ter konvencionalnih in ekoloških kulturnih rastlin

155

2005/C 157/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Evropski akcijski načrt za ekološko kmetijstvo in ekološko pridelana živila (COM(2004) 415 final)

167


SL

 

Top