EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maastrichtska pogodba o Evropski uniji

 

POVZETEK:

Pogodba o Evropski uniji

KAJ JE NAMEN TE POGODBE?

KLJUČNE TOČKE

Evropske skupnosti (prvi steber)

To združuje tradicionalne dejavnosti, postopke dela in odločanja treh prvotnih organizacij EU:

Skupna zunanja in varnostna politika (drugi steber)

Namen tega je:

 • zaščititi skupne vrednote, temeljne interese in neodvisnost EU,
 • krepiti varnost EU in njenih držav članic,
 • ohranjati mir in mednarodno varnost v skladu z načeli Združenih narodov,
 • spodbujati mednarodno sodelovanje,
 • razvijati in utrjevati demokracijo ter načelo pravne države in spoštovanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.

Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev (tretji steber)

Namenjeno je zagotavljanju visoke ravni varnosti javnosti z:

Ekonomska in monetarna unija

Države EU morajo:

Skupna valuta (evro)

To:

 • se uvaja v treh fazah:
 • določa merila za inflacijo, raven javnega dolga, obrestne mere in menjalne tečaje, ki jih morajo države izpolniti pred uvedbo evra,
 • zagotavlja možnost izvzetja Združenega kraljestva (1) iz tretje faze, sodelovanje Danske pa je odvisno od nacionalnega referenduma.

Nove politike

EU je pristojna za:

Socialni protokol

 • Ta pristojnost EU razširja na:
  • spodbujanje zaposlovanja,
  • izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev,
  • zagotavljanje ustrezne socialne zaščite,
  • vodenje socialnega dialoga,
  • razvoj človeških virov za zagotavljanje visoke in trajnostne ravni zaposlenosti,
  • vključevanje oseb, ki so izključene iz trga dela.
 • Združeno kraljestvo (1) ima možnost izvzetja iz socialnega protokola.

Evropsko državljanstvo

To daje vsakemu državljanu EU pravico do:

Institucionalne spremembe

Te vključujejo:

 • krepitev zakonodajne pristojnosti Evropskega parlamenta,
 • več večinskega glasovanja, ko vlade EU sprejemajo zakonodajo,
 • oblikovanje Evropskega odbora regij,
 • uporabo načela subsidiarnosti, v skladu s katerim EU ukrepa samo, če je ta ukrep učinkovitejši na ravni EU kot na nacionalni ravni.

OD KDAJ SE TA POGODBA UPORABLJA?

Podpisana je bila 7. februarja 1992, veljati pa je začela 1. novembra 1993.

OZADJE

Maastrichtska pogodba, uradno znana kot Pogodba o Evropski uniji, pomeni začetek „nove faze v procesu ustvarjanja tesnejše povezanosti narodov Evrope“, saj je prejšnjim skupnostim dodala politično razsežnost.

GLAVNI DOKUMENT

Pogodba o Evropski uniji (UL C 191, 29.7.1992, str. 1–112).

Zadnja posodobitev 21.03.2018(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top