EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rimska pogodba (EGS)

Rimska pogodba (EGS)

 

POVZETEK:

Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (Pogodba EGS)

KAJ JE BIL NAMEN POGODBE?

 • S Pogodbo je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost (EGS), ki je združila šest držav (Belgijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, Luksemburg in Nizozemsko) v prizadevanjih za povezovanje in gospodarsko rast prek trgovine.
 • Ustvarila je enotni trg, ki temelji na prostem pretoku:
  • blaga,
  • oseb,
  • storitev,
  • kapitala.
 • Podpisana je bila vzporedno z drugo pogodbo, s katero je bila ustanovljena Evropska skupnost za atomsko energijo (Euratom).
 • Rimska pogodba je bila večkrat spremenjena in danes se imenuje Pogodba o delovanju Evropske unije.

KLJUČNE TOČKE

Cilji

 • Cilj EGS in skupnega trga je bil:
  • preoblikovati pogoje za trgovino in proizvodnjo na ozemlju njenih šestih držav in
  • zagotoviti korak naprej proti tesnejši politični enotnosti Evrope.

Posebni cilji

Pogodbenice so se dogovorile, da:

 • položijo temelje „vse tesnejši zvezi“ med narodi Evrope,
 • s skupnim delovanjem odstranijo trgovinske in druge ovire med njimi in tako zagotovijo svojim državam gospodarski in socialni napredek,
 • izboljšajo življenjske razmere in delovne pogoje svojim državljanom,
 • zagotovijo uravnoteženo trgovino in pošteno konkurenco,
 • zmanjšajo gospodarske in socialne razlike med različnimi regijami EGS,
 • s skupno trgovinsko politiko postopoma odpravijo omejitve v mednarodni trgovini,
 • spoštujejo načela Ustanovne listine ZN,
 • združijo svoje vire za ohranitev in utrditev miru in svobode ter pozovejo druge narode Evrope z enakimi ideali, da se jim v teh prizadevanjih pridružijo.

Skupni trg

Pogodba:

 • vzpostavlja skupni trg, pogodbenice pa se strinjajo, da bodo v njem postopoma uskladile svojo ekonomsko politiko;
 • ustvarja enoten gospodarski prostor s svobodno konkurenco med podjetji. Določa podlago za približevanje pogojev, ki urejajo trgovino s proizvodi in storitvami, poleg tistih, ki so že zajeti v drugih pogodbah (Evropska skupnost za premog in jeklo (ECSC) ter Euratom);
 • na splošno prepoveduje omejevalne sporazume in vladne subvencije, ki lahko vplivajo na trgovino med šestimi državami;
 • v te dogovore in carinsko unijo vključuje čezmejne države in ozemlja, da bi spodbudila njihov gospodarski in socialni razvoj.

Carinska unija

 • Pogodba je odpravila kvote (tj. zgornje omejitve uvoza) in carinske dajatve med šestimi pogodbenicami.
 • Vzpostavila je skupno zunanjo tarifo za uvoz iz držav zunaj EGS, ki nadomešča prejšnje tarife različnih držav.
 • Carinsko unijo je spremljala skupna trgovinska politika. Ta politika, ki se upravlja na ravni EGS in ne več na nacionalni ravni, ločuje carinsko unijo od običajnega združenja za prosto trgovino.

Skupne politike

Institucije

OD KDAJ SE JE POGODBA UPORABLJALA?

Pogodba je bila podpisana 25. marca 1957 in se je uporabljala od 1. januarja 1958.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (ni objavljena v Uradnem listu)

Nadaljnje spremembe Pogodbe so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 14.03.2017

Top