Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Pravice potnikov v avtobusnem prevozu

Go to the summaries’ table of contents

Pravice potnikov v avtobusnem prevozu

Potniki, tudi invalidne osebe in osebe z zmanjšano mobilnostjo, ki potujejo z avtobusom, imajo enake pravice povsod, kjer potujejo v Evropski uniji (EU). Te pravice, vključno s pravico do informacij ali do odškodnine v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice za potnike med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh in potnike v zračnem in železniškem prometu.

AKT

Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

POVZETEK

Potniki, tudi invalidne osebe in osebe z zmanjšano mobilnostjo, ki potujejo z avtobusom, imajo enake pravice povsod, kjer potujejo v Evropski uniji (EU). Te pravice, vključno s pravico do informacij ali do odškodnine v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice za potnike med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh in potnike v zračnem in železniškem prometu.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila za avtobusni prevoz glede linijskih prevozov* za potnike, ki potujejo znotraj EU na razdaljah 250 km in več. Nekatere od teh določb veljajo za vse storitve, tudi za tiste na krajših razdaljah.

KLJUČNE TOČKE

V zvezi s storitvami na dolgih razdaljah, tj. več kot 250 km, uredba predvideva:

za primere odpovedi ali več kot 90-minutne zamude pri potovanju, ki traja več kot tri ure, ustrezno pomoč, npr. prigrizek, obrok, hotelsko namestitev za največ dve noči;

zajamčeno povračilo ali preusmeritev potovanja v primerih prevelikega števila rezervacij ali odpovedi ali nadaljnje zamude za več kot 120 minut od pričakovanega časa odhoda;

odškodnino 50 % cene vozovnice po več kot 120-minutni zamudi od pričakovanega časa odhoda, odpovedi potovanja in če prevoznik potniku ne zagotovi bodisi preusmeritve potovanja bodisi povračila;

informacije, kadar je prevoz odpovedan ali bo imel odhod zamudo;

varstvo potnikov v primeru poškodbe, izgube ali škode, ki jo povzroči nesreča na cesti in/ali odškodnina v primeru smrti;

posebno brezplačno pomoč za invalidne osebe in osebe z zmanjšano mobilnostjo na postajah in na prevoznih sredstvih in po potrebi brezplačen prevoz za spremljevalce.

Poleg tega uredba za razdalje, krajše od 250 km, predvideva:

nediskriminacijo na podlagi narodnosti glede cen in pogodbenih pogojev za potnike;

nediskriminatorno obravnavo invalidnih oseb in oseb z zmanjšano mobilnostjo ter finančno odškodnino za izgubo ali poškodbo njihove opreme za gibanje v primeru nesreče;

minimalna pravila o informacijah o potovanju za vse potnike pred njihovim potovanjem in med njim ter o splošnih informacijah o njihovih pravicah na postajah in na spletu;

mehanizem za obravnavo pritožb, ki ga uvedejo prevozniki in je na voljo vsem potnikom;

neodvisne nacionalne organe v vsaki državi EU s pooblastilom za uveljavitev uredbe in, kjer je primerno, naložitev kazni.

Uredba predvideva možnost izjem za notranje linijske prevoze in linijske prevoze, kjer se precejšen del izvaja zunaj EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 1. marca 2013.

OZADJE

Spletno mesto Evropske komisije o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu.

KLJUČNI POJMI

* Linijski prevozi: redne storitve avtobusnega prevoza potnikov na določenih progah z vnaprej določenimi vstopnimi/izstopnimi postajami.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 181/2011

20.3.2011

-

UL L 55, 28.2.2011, str. 1-12

Zadnja posodobitev: 27.08.2015

Top