EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pomorska varnost: pomorska inšpekcija države pristanišča

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Njen namen je zmanjšati število podstandardnih ladij v vodah EU z
  • zagotavljanjem, da ladje spoštujejo predpise EU in mednarodne predpise o pomorski varnosti ter okoljske predpise;
  • vzpostavitvijo skupnih meril za inšpekcijski pregled ladij.
 • Ta direktiva prenavlja Direktivo 95/21/EC o pomorski inšpekciji ladij, ki je bila večkrat bistveno spremenjena.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodaja se uporablja za vse primerne ladje in njihovo posadko, ki pristanejo v pristanišču ali sidrišču EU.
 • Vlade EU morajo zagotoviti zadostno število kvalificiranih inšpektorjev s potrebnimi sredstvi za izvajanje inšpekcij.
 • Vsem primernim ladjam, ki uporabljajo pristanišče EU, se določi rizični profil v inšpekcijski bazi podatkov THETIS. Ta temelji na merilih, kot so vrsta in starost ladje, in določa temeljitost in pogostost inšpekcij.
 • Da bi se olajšali inšpekcijski pregledi, je THETIS povezan s sistemom SafeSeaNet, ki zagotavlja informacije o ladjah, ki so ali se pričakujejo v vseh pristaniščih EU.
 • Letni inšpekcijski pregledi so obvezni za zelo rizične ladje, za druge pa so poljubni.
 • Prednost imajo inšpekcijski pregledi ladij, ki redko pristajajo v pristaniščih EU.
 • Pri začetnih inšpekcijskih pregledih se preveri, ali so vsa spričevala in dokumenti ustrezni, oceni pa se tudi splošno stanje ladje.
 • Če se ugotovijo pomanjkljivosti, se na ladji opravi podrobnejši inšpekcijski pregled.
 • Podrobnejši inšpekcijski pregled je namenjen za zelo rizične ladje, potniške ladje in tankerje za prevoz nafte, plina, kemikalij in razsutega tovora, starejše od 12 let.
 • Vse ugotovljene pomanjkljivosti je treba odpraviti. Če te pomanjkljivosti očitno ogrožajo varnost, zdravje ali okolje, se odredi zadržanje ladje, dokler se grožnja ne odpravi.
 • Nacionalni organi lahko zavrnejo dostop v pristanišče tistim ladjam, ki so bile v predhodnih dveh do treh letih zadržane več kot dvakrat.
 • Lastniki ali upravljavci ladij se lahko pritožijo zoper zadržanje ali zavrnitev dostopa.
 • Evropska komisija vzdržuje in dopolnjuje inšpekcijsko bazo podatkov. Na spletni strani THETIS redno objavlja tudi podrobnosti o podjetjih z nizko ali zelo nizko stopnjo skladnosti.
 • Zakonodaja ne pokriva:
  • ribiških ali pomožnih plovil,
  • vojnih ladij,
  • nekaterih vrst lesenih ladij ali
  • zasebnih jaht.
 • Direktiva je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2017/2110, ki razširja področje uporabe Direktive 2009/16/ES, tako da vključuje inšpekcijske preglede ro-ro potniških ladij in visokohitrostnih potniških ladij med linijskim prevozom. Preden začnejo te ladje opravljati linijske prevoze, jih morajo ustrezni organi inšpekcijsko pregledati, da bi zagotovili izpolnjevanje zahtev za varno opravljanje linijskih prevozov. Če je bila ladja v zadnjih osmih mesecih inšpekcijsko pregledana v drugi državi EU in je bilo ocenjeno, da lahko varno opravlja linijske prevoze, je ni treba ponovno pregledati.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 17. junija 2009. Direktiva 2009/16/ES je revidirala in nadomestila Direktivo 95/21/ES (in njene nadaljnje spremembe). Države EU so morale nove predpise iz Direktive 2009/16/EU prenesti v nacionalno zakonodajo do leta 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (prenovitev) (UL L 131, 28.5.2009, str. 57–100).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/16/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2017/2110 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (UL L 315, 30.11.2017, str. 61–77).

Zadnja posodobitev 16.01.2019

Top