EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Arome za živila

Arome za živila

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1334/2008 o aromah za uporabo v in na živilih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba določa splošne zahteve za varno uporabo arom* v živilih.
 • Zajema tudi določene zahteve za označevanje, ki jih je treba upoštevati.
 • V prilogi vsebuje seznam odobrenih arom.

KLJUČNE TOČKE

 • Arome ne smejo ogrožati zdravja potrošnikov (na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov) in zavajati potrošnikov.
 • Uredba opredeljuje, kaj so na primer arome, aromatične snovi, aromatični pripravki, arome dima, toplotno obdelane arome, predhodniki arom in sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi.
 • Ta zakonodaja ne velja za snovi, ki imajo izključno sladek (npr. sladkor), slan (npr. sol) ali kisel okus, ali za neobdelana živila ali mešanice, kot so mešanice svežih, posušenih ali zamrznjenih začimb in/ali zelišč, mešanice čaja in mešanice za poparke. Snovi, ki dajejo sladek okus, so sladila, ki so posebna kategorija aditivov za živila.
 • Določa tudi, katere vrste arom je treba ovrednotiti in odobriti ter katere ne.
 • EU je 1. oktobra 2012 sprejela seznam z aromatičnimi snovmi, odobrenimi za uporabo. V EU je mogoče uporabljati v in na živilih ter prodajati samo te aromatične snovi. Seznam se redno posodablja.
 • Uredba vsebuje tudi seznam petnajstih naravno prisotnih snovi, ki povzročajo zaskrbljenost zaradi toksikoloških lastnosti. Te vključujejo estragol, mentofuran, metilevgenol, cianovodikovo kislino in kumarin ter se jih kot takih ne sme dodajati živilom. Za vsebnost določenih naravno prisotnih snovi v živilih so določene najvišje dovoljene ravni. Prisotne so lahko na primer v določenih tradicionalnih živilih ali alkoholnih in brezalkoholnih pijačah.
 • Arome, ki jih podjetje prodaja podjetjem ali javnosti, morajo glede označevanja poleg zahtev iz Uredbe (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom izpolnjevati posebne predpise. Posebni predpisi za označevanje arom v in na živilih se nanašajo na obe uredbi, če se prodajajo javnosti in od podjetja drugemu podjetju.
 • Izraz „naravna“ za opis arome je mogoče uporabiti le, če je snov pridobljena izključno iz živalske ali rastlinske snovi.
 • Nosilci živilske dejavnosti (proizvajalci arom ali uvozniki ali uporabniki arom, kot na primer živilska industrija) morajo Evropsko komisijo na njeno zahtevo obvestiti o količini, dodani živilom v obdobju 12 mesecev.
 • Proizvajalec ali uporabnik arom mora Komisijo obvestiti o kakršnih koli novih znanstvenih ali tehničnih informacijah, ki jih pozna in so mu dostopne in ki bi lahko vplivale na oceno varnosti arome.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 20. januarja 2011.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Arome: snovi, uporabljene za dajanje ali spreminjanje vonja in okusa živil. Enotni predpisi in standardi EU zagotavljajo, da ne ogrožajo zdravja ljudi in jih je dovoljeno uporabljati v vseh državah EU.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L 354, 31.12.2008, str. 34–50).

Nadaljnje dopolnitve in spremembe prilog k Uredbi (ES) št. 1334/2008 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1321/2013 z dne 10. decembra 2013 o vzpostavitvi seznama Unije z odobrenimi primarnimi aromami dima, ki se smejo kot take uporabljati v živilih ali na njih in/ali za proizvodnjo iz njih pridobljenih arom dima (UL L 333, 12.12.2013, str. 54–67).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 872/2012 z dne 1. oktobra 2012 o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES (UL L 267, 2.10.2012, str. 1–161).

Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18–63).

Glejte prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih. (UL L 309, 26.11.2003, str. 1–8).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 01.02.2018

Top