EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uporaba encimov v živilih (razen v aditivih)

Uporaba encimov v živilih (razen v aditivih)

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1332/2008 o encimih za živila

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa usklajene predpise za uporabo encimov* v živilih. Ti predpisi so potrebni zaradi varovanja zdravja ljudi in omogočajo dodajanje encimov kjer koli v EU.

Zakonodaja vsebuje seznam EU odobrenih encimov, pogoje njihove uporabe v živilih in zahteve glede označevanja.

KLJUČNE TOČKE

Samo encimi, ki so vključeni v seznam EU, se lahko prodajajo in uporabljajo v živilih.

Odobreni encimi ne smejo biti nevarni za zdravje ljudi in ne smejo zavajati potrošnikov. Upoštevati morajo razumne tehnološke potrebe v postopkih proizvodnje, predelave, priprave, obdelave, pakiranja, prevoza ali hrambe.

Na odobrenem seznamu so podrobno navedeni ime encima in druge ustrezne informacije, živila, v katera se encim lahko doda, pogoji uporabe in vse morebitne omejitve ali posebne zahteve.

Za encime veljajo posebna pravila označevanja odvisno od tega, ali so namenjeni za prodajo javnosti ali ne.

Informacije morajo biti dobro vidne, jasno berljive, neizbrisne in razumljive.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba, ki spreminja prejšnjo zakonodajo, je začela veljati 20. januarja 2009.

KLJUČNI POJEM

* Encim za živila: izdelek, ki je pridobljen iz rastlin, živali ali mikroorganizmov in lahko sproži biokemično reakcijo ter se uporablja pri proizvodnji, predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, prevozu ali hrambi živil.

AKT

Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 (UL L 354, 31.12.2008, str. 7–15)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1332/2008 so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 11.01.2016

Top