EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Krepitev partnerstva med EU in Kitajsko

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Krepitev partnerstva med EU in Kitajsko

POVZETEK:

EU-Kitajska: Tesnejši partnerici, naraščajoče odgovornosti – COM(2006) 631 final

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Določa smernice za politiko EU, katere cilj je krepitev sodelovanja med EU in Kitajsko.

Te se osredotočajo na:

prehod Kitajske na demokracijo,

trajnostni razvoj,

tržne vidike in

mednarodno sodelovanje za poglobljeno partnerstvo.

KLJUČNE TOČKE

Podpiranje političnega prehoda: EU in Kitajska vzdržujeta reden politični dialog o človekovih pravicah, zaščiti manjšin in krepitvi pravne države.

Spodbujanje energetske učinkovitosti in varovanja okolja: kot dve glavni akterki na svetovnem energetskem trgu EU in Kitajska sodelujeta z namenom:

izboljšanja preglednosti in zakonodajnega okolja energetskega sektorja,

izmenjave tehnik in informacij o učinkoviti rabi virov in energije iz obnovljivih virov,

podpiranja naložb in odpiranja javnih naročil ter

spodbujanja uporabe mednarodnih standardov.

Primer sodelovanja na tem področju je Sporazum o energetski varnosti med EU in Kitajsko iz leta 2012.

Uravnoteženje gospodarskega in socialnega razvoja: EU in Kitajska sodelujeta pri opredeljevanju in vzpostavljanju uravnotežene monetarne in fiskalne politike, ki sta usmerjeni v reševanje težav, kot so slabi delovni pogoji, zdravje in staranje prebivalstva.

Izboljševanje trgovinskih in gospodarskih odnosov: EU je največja trgovinska partnerica Kitajske, Kitajska pa druga največja trgovinska partnerica EU, zato bosta obe:

spodbujali odpiranje kitajskih trgov za naložbe in izvoz,

določili pravila pravičnega trgovanja (zlasti v zvezi s pravicami intelektualne lastnine in primernimi delovnimi standardi) ter

reševali trgovinske spore z dialogom ali s sistemom reševanja sporov Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

Krepitev sektorskega sodelovanja: EU in Kitajska si bosta prizadevali za krepitev dvostranskega sodelovanja na področju:

znanosti in tehnologije,

priseljevanja,

kulturnih izmenjav in

izobraževanja.

Spodbujanje varnosti in mednarodnega sodelovanja: dialog med EU in Kitajsko o miru in varnosti v svetovnih regijah (zlasti v vzhodni Aziji). EU podpira tudi dialog med Kitajsko in drugimi državami v regiji z namenom podpiranja njene stabilnosti. Sodelovanje med partnericama vključuje tudi preglednost vojaških izdatkov, neširjenje jedrskega orožja in postopen umik embarga na evropsko orožje.

Delegacije EU in Kitajske se letno srečujejo na vrhu med EU in Kitajsko, ki je izmenično organiziran v Bruslju in Pekingu. Na vrhu leta 2013 je bil sprejet strateški načrt za sodelovanje med EU in Kitajsko 2020. Ta je zdaj temeljni dokument partnerstva.

OZADJE

Diplomatske vezi med EU in Kitajsko so se prvič spletle leta 1975, prvi pravni okvir pa je bil vzpostavljen s sporazumom o trgovini in sodelovanju leta 1985. Vse od takrat odnos zajema zunanje zadeve, varnostna vprašanja in druge izzive, kot so podnebne spremembe in globalno gospodarsko upravljanje.

Odnosi EU s Kitajsko

AKT

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – EU-Kitajska: Tesnejši partnerici, naraščajoče odgovornosti (COM(2006) 631 final z dne 24. oktobra 2006)

Zadnja posodobitev 20.10.2015

Top