EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evro-mediteranski pridružitveni sporazumi

Evro-mediteranski pridružitveni sporazumi

 

POVZETEK:

Sklep 2006/356/ES o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani

Evro-mediteranski sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani

Sklep 2005/690/ES o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani

Sklep 2004/635/ES o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani

Sklep 2002/357/ES, ESPJ o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi

Sklep 2000/384/ES, ESPJ o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani

Sklep 2000/204/ES, ESPJ o sklenitvi Evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma med državami članicami Evropske skupnosti na eni strani in kraljevino Maroko na drugi

Evro-mediteranski pridružitveni sporazum med državami članicami Evropske skupnosti na eni strani in kraljevino Maroko na drugi

Sklep 98/238/ES, ESPJ o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani

Sklep 97/430/ES o sklenitvi Začasnega Evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze

Začasni Evro-mediteranski pridružitveni sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze, na drugi strani

KAJ JE NAMEN TEH SPORAZUMOV IN SKLEPOV?

Cilj sporazumov je spodbujati:

 • reden politični in varnostni dialog za pospeševanje medsebojnega razumevanja, sodelovanja in skupnih pobud;
 • gospodarsko, trgovinsko in finančno sodelovanje, tudi:
  • postopno liberalizacijo blagovne menjave,
  • olajšanje trgovine s storitvami in pretoka kapitala za dosego liberalizacije, ko so izpolnjeni pogoji,
  • trajnostni razvoj sredozemske regije in
  • regionalno vključevanje;
 • družbeno in kulturno sodelovanje ter sodelovanje na področju izobraževanja, zlasti z medkulturnim dialogom, nadzorom priseljevanja, razvojem spretnosti, spodbujanjem delovnega prava ali enakosti spolov.

S sklepi se sklenejo sporazumi v imenu EU.

KLJUČNE TOČKE

Evro-sredozemsko partnerstvo

 • Sporazumi med EU in južnimi sredozemskimi državami temeljijo na evro-sredozemskem partnerstvu.
 • To politično, gospodarsko in družbeno partnerstvo temelji na načelih vzajemnosti, solidarnosti in skupnega razvoja.

Partnerstvo je leta 2008 nadomestila Unija za Sredozemlje (UzS).

 • Poslanstvo UzS je krepitev regionalnega sodelovanja in dialoga ter izvajanje projektov in pobud z opaznim učinkom na državljane, s poudarkom na mladih in ženskah, za obravnavanje treh strateških ciljev regije:
  • stabilnost,
  • človekov razvoj in
  • vključevanje.
 • UzS na področju trgovine spodbuja:
  • okrepljene trgovinske odnose med svojimi članicami;
  • zmanjševanje trgovinskih ovir;
  • pobude za regionalno vključevanje in
  • obsežnejše poslovno sodelovanje.
 • EU je sklenila pridružitvene sporazume z vsemi partnericami, razen z Libijo.
 • Pripravljen je bil osnutek sporazuma s Sirijo, vendar še ni podpisan.

Področje uporabe

Vsak sporazum je prilagojen posebnostim zadevne države zunaj EU. Vendar je načeloma vsem skupna enaka osnovna struktura, ki zajema:

 • politični dialog,
 • prosti pretok blaga,
 • vzpostavitev storitev,
 • plačila, kapital, konkurenco in druge gospodarske ukrepe,
 • gospodarsko sodelovanje,
 • sodelovanje na področju družbenih in kulturnih zadev,
 • sodelovanje na področju varstva okolja,
 • finančno sodelovanje,
 • institucionalna in splošna pravila.

Cilji

Dvostranski sporazumi imajo številne skupne cilje, zlasti:

 • spodbujanje sodelovanja znotraj regij sredozemskih držav kot dejavnika miru, stabilnosti, gospodarskega in družbenega razvoja;
 • vzpostavitev območja proste trgovine.

Vzpostavitev območja proste trgovine

 • Sporazumi določajo temelj za vzpostavitev območja proste trgovine v Sredozemlju v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije.
 • Območje proste trgovine je treba vzpostaviti po prehodnem obdobju dvanajstih let od začetka veljavnosti sporazumov.
 • Prosti pretok blaga med EU in sredozemskimi državami mora biti posledica:
  • postopne odprave carin;
  • prepovedi količinskih omejitev izvoza in uvoza (z izjemami v nekaterih primerih) ter vseh ukrepov med pogodbenicami z enakim ali diskriminatornim učinkom.
 • Pogodbenice ponovno potrjujejo svoje zaveze v okviru Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS).
 • Države partnerice zunaj EU morajo doseči popolno liberalizacijo sektorja kapitala takoj, ko so vzpostavljeni zadostni pogoji.
 • Postopno je treba vzpostaviti mehanizem za reševanje sporov.

Institucionalne ureditve

Sporazumi vzpostavljajo institucionalno strukturo, tudi:

 • Pridružitveni svet, ki je organiziran na ministrski ravni in sprejema odločitve ter daje priporočila, da se lahko izpolnijo zastavljeni cilji,
 • Pridružitveni odbor, ki upravlja sporazum ter rešuje razlike v zvezi z izvajanjem in razlago sporazuma.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Pridružitveni sporazumi so začeli veljati na naslednje datume:

 • 1. julij 1997 – Začasni sporazum s Palestino(*),
 • 1. marec 2000 – Maroko,
 • 1. junij 2000 – Izrael,
 • 1. maj 2002 – Jordanija,
 • 1. junij 2004 – Egipt,
 • 1. september 2005 – Alžirija,
 • 1. april 2006 – Libanon,
 • 1. marec 1998 – Tunizija.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta 2006/356/ES z dne 14. februarja 2006 o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani (UL L 143, 30.5.2006, str. 1).

Evro-mediteranski pridružitveni sporazum o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani – Protokol 1 o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Libanona v Skupnost iz člena 14(1) – Protokol 2 o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Libanon iz člena 14(2) – Protokol 3 o trgovini med Libanonom in Skupnostjo s predelanimi kmetijskimi izdelki iz člena 14(3) – Protokol 4 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja – Protokol 5 o medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah (UL L 143, 30.5.2006, str. 2–188).

Nadaljnje spremembe sporazuma so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Sklep Sveta 2005/690/ES z dne 18. julija 2005 o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani (UL L 265, 10.10.2005, str. 1).

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani – Priloge – Protokoli – Sklepna listina – Izjave (UL L 265, 10.10.2005, str. 2–228).

Sklep Sveta 2004/635/ES z dne 21. aprila 2004 o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani (UL L 304, 30.9.2004, str. 38).

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani – Protokoli – Sklepna listina – Izjave – Sporazum v obliki izmenjave pisem med Skupnostjo in Egiptom o uvozu v Skupnost svežega rezanega cvetja in cvetja ter cvetnih brstov iz tarifne podštevilke 0603 10 skupne carinske tarife (UL L 304, 30.9.2004, str. 39–208).

Sklep Sveta in Komisije 2002/357/ES, ESPJ z dne 26. marca 2002 o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi (UL L 129, 15.5.2002, str. 1–2).

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi – Protokol 1 o režimu, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Jordanije v Skupnost – Protokol 2 o režimu, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Jordanijo – Protokol 3 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja – Protokol 4 o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah – Skupne izjave – Sklepna listina (UL L 129, 15.5.2002, str. 3–176).

Glej prečiščeno različico.

Sklep Sveta in Komisije 2000/384/ES, ESPJ z dne 19. aprila 2000 o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani (UL L 147, 21.6.2000, str. 1–2).

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani – Protokol 1 o ureditvah, ki se uporabljajo za uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Države Izrael v Skupnost – Protokol 2 o ureditvah, ki se uporabljajo za uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Državo Izrael – Protokol 3 o varstvu rastlin – Protokol 4 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja – Protokol 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi pri carinskih zadevah – Skupne izjave – Sporazum v obliki izmenjave pisem o nerazjasnjenih dvostranskih vprašanjih – Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi s Protokolom 1 in uvozom svežega rezanega cvetja in cvetnih brstov iz tarifne podštevilke 0603 10 skupne carinske tarife v Skupnost – Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi z izvajanjem sporazumov v okviru Urugvajskega kroga – Izjave Evropske skupnosti – Izjava Izraela (UL L 147, 21.6.2000, str. 3–172).

Glej prečiščeno različico.

Sklep Sveta in Komisije 2000/204/ES, ESPJ z dne 26. januarja 2000 o sklenitvi Evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma med državami članicami Evropske skupnosti na eni strani in kraljevino Maroko na drugi (UL L 70, 18.3.2000, str. 1).

Evro-mediteranski pridružitveni sporazum med državami članicami Evropske skupnosti na eni strani in kraljevino Maroko na drugi – Protokol 1 o režimu za uvoz v Skupnost, ki se uporablja za kmetijske proizvode s poreklom iz Maroka – Protokol 2 o režimu za uvoz v Skupnost, ki se uporablja za ribiške proizvode s poreklom iz Maroka – Protokol 3 o režimu za uvoz v Maroko, ki se uporablja za kmetijske proizvode s poreklom iz Skupnosti – Protokol 4 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja – Protokol 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi pri carinskih zadevah – Sklepna listina – Skupne izjave – Sporazumi v obliki izmenjave pisem – Izjava Skupnosti – Izjave Maroka (UL L 70, 18.3.2000, str. 2–204).

Sklep Sveta in Komisije 98/238/ES, ESPJ z dne 26. januarja 1998 o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi (UL L 97, 30.3.1998, str. 1).

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani – Protokol 1 o ureditvi uvoza kmetijskih proizvodov s poreklom iz Tunizije v Skupnost – Protokol 2 o ureditvi uvoza ribiških proizvodov s poreklom iz Tunizije v Skupnost – Protokol 3 o ureditvi uvoza kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Tunizijo – Protokol 4 o opredelitvi izdelkov s poreklom in načinih upravnega sodelovanja – Protokol 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah – Skupne izjave – Izjave (UL L 97, 30.3.1998, str. 2–183).

Glej prečiščeno različico.

Sklep Sveta 97/430/ES z dne 2. junija 1997 o sklenitvi Začasnega Evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze (UL L 187, 16.7.1997, str. 1–2).

Začasni Evro-mediteranski pridružitveni sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze, na drugi strani – Protokol 1 o ureditvah, ki veljajo za uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze v Skupnost – Protokol 2 o ureditvah, ki veljajo za uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti na Zahodni breg in v Gazo – Protokol 3 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja – Sklepna listina – Skupne izjave – Izjava Evropske skupnosti (UL L 187, 16.7.1997, str. 3–135).

Glej prečiščeno različico.


* To poimenovanje se ne sme razlagati kot priznanje države Palestine in ne posega v posamezna stališča držav članic o tem vprašanju.

Zadnja posodobitev 27.03.2020

Top