EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Geografske označbe žganih pijač

Geografske označbe žganih pijač

Da bi se zagotovilo varstvo potrošnikov in razvil sektor žganih pijač, je Evropska unija (EU) oblikovala pravni okvir, ki zagotavlja enotna vseevropska pravila za trženje žganih pijač.

AKT

Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1576/89

POVZETEK

Da bi se zagotovilo varstvo potrošnikov in razvil sektor žganih pijač, je Evropska unija (EU) oblikovala pravni okvir, ki zagotavlja enotna vseevropska pravila za trženje žganih pijač.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila glede opredelitve, opisa, predstavitve in označevanja žganih pijač ter zaščite geografskih označb. Velja za vse žgane pijače, če so proizvedene v EU ali v državah zunaj EU.

KLJUČNE TOČKE

  • Priloga II k tej uredbi navaja 46 različnih kategorij žganih pijač različnih lastnosti, ki jih žgana pijača mora imeti, da bi se lahko uvrstila v eno od določenih kategorij. Če ima žgana pijača lastnosti različnih kategorij, se lahko prodaja pod eno ali več poimenovanji kategorij.
  • Za žgane pijače velja splošno pravilo o predstavitvi in označevanju živil. Vendar pa ta uredba določa posebna pravila o označevanju in predstavitvi, kot so označevanje uporabljenih surovin, določanje parametrov pojma „tipizirano“, navedba časa zorenja, prepoved uporabe zapork na osnovi svinca kot zapiralnih mehanizmov in zagotavljanje, da se označevanje opravi v enem ali več uradnih jezikih EU.
  • Geografska označba določa žgano pijačo kot pijačo s poreklom iz ozemlja države, če se določena kakovost, sloves ali druga značilnost te žgane pijače pripisuje predvsem njenemu geografskemu poreklu.
  • Da bi se geografska označba registrirala, morajo države EU in države zunaj EU predložiti zahtevo Evropski komisiji. Zahteva mora vključevati tehnično dokumentacijo z nekaj informacijami, kot so opis žgane pijače, opredelitev geografskega območja, opis metode pridobivanja žgane pijače, morebitne zahteve, določene z evropskimi, nacionalnimi ali regionalnimi določbami, ter ime in kontaktni naslov vlagatelja.
  • Če žgana pijača nima več lastnosti, ki so določene v tehnični dokumentaciji, lahko Evropska komisija prekliče registracijo geografske označbe.

KLJUČNI POJMI

* Žgane pijače: alkoholne pijače, namenjene za uživanje ljudi. V skladu z opredelitvijo imajo posebne senzorične lastnosti in najnižjo vsebnost alkohola 15 vol. %. Proizvedene so z destilacijo, maceracijo ali dodajanjem arom ali mešanjem žgane pijače z drugo pijačo, etanolom kmetijskega porekla ali nekaterimi destilati.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 110/2008

20.2.2008

-

UL L 39, 13.2.2008, str. 16-54

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1334/2008

20.1.2009

-

UL L 354, 31.12.2008, str. 34-50

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 110/2008 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 936/2009 z dne 7. oktobra 2009 o uporabi sporazumov med Evropsko unijo in tretjimi državami o vzajemnem priznavanju nekaterih žganih pijač (UL L 264, 8.10.2009, str. 5-6)

Zadnja posodobitev 02.10.2015

Top