EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zagovorniki človekovih pravic – podpora EU

Zagovorniki človekovih pravic – podpora EU

 

POVZETEK:

Člen 2 Pogodbe o Evropski uniji

Smernice EU glede zagovornikov človekovih pravic

KAJ JE NAMEN ČLENA 2 POGODBE O EVROPSKI UNIJI IN SMERNIC GLEDE ZAGOVORNIKOV ČLOVEKOVIH PRAVIC?

 • Člen 2 Pogodbe o Evropski uniji navaja, da EU temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic.
 • Smernice opredeljujejo pristop EU k podpori in zaščiti zagovornikov človekovih pravic* v državah nečlanicah EU z namenom, da se jim omogoči nemoteno delovanje.
 • Te smernice se z operativnega vidika uporabljajo v okviru skupne zunanje in varnostne politike (SZVP).

KLJUČNE TOČKE

Najpomembnejši vidiki smernic so naslednji:

 • Diplomati v predstavništvih EU* se redno sestajajo z zagovorniki človekovih pravic, obiskujejo pridržane aktiviste, spremljajo sodne postopke zoper njih in se zavzemajo za njihovo zaščito.
 • Naloga Delovne skupine za človekove pravice Sveta (COHOM) je prepoznati situacije, ki terjajo ukrepanje EU na podlagi poročil vodij predstavništev EU, Združenih narodov, Sveta Evrope in nevladnih organizacij.
 • Visoki uradniki EU (npr. visoki predstavnik za zunanjo in varnostno politiko) vključijo v svoje obiske držav zunaj EU tudi srečanja z zagovorniki človekovih pravic.
 • Politični dialog z državami zunaj EU in regionalnimi organizacijami vključuje položaj zagovornikov človekovih pravic.
 • Vodje predstavništev opozorijo organe držav zunaj EU na njihovo obveznost, da zaščitijo zagovornike človekovih pravic, ki so v nevarnosti.
 • EU tesno sodeluje z državami zunaj EU, ki tudi imajo politike za zaščito zagovornikov človekovih pravic, in uporablja mehanizme človekovih pravic drugih regionalnih organizacij, kot so Afriška unija, Organizacija ameriških držav in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi.
 • EU podpira krepitev obstoječih in oblikovanje novih regionalnih mehanizmov za zaščito zagovornikov človekovih pravic.
 • Zavezo EU podpori zagovornikov človekovih pravic dopolnjuje Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), ki zagotavlja finančno pomoč organizacijam, ki podpirajo aktiviste za človekove pravice.

OZADJE

Zagovorniki človekovih pravic imajo ključno vlogo pri:

 • dokumentiranju nasilja,
 • zagotavljanju pravne, psihološke, zdravstvene ali druge podpore žrtvam kršitev človekovih pravic,
 • boju proti nekaznovanju oseb, odgovornih za kršitve človekovih pravic, in
 • ozaveščanju o človekovih pravicah in zagovornikih človekovih pravic na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni.

Vendar so tudi zagovorniki človekovih pravic pogoste tarče napadov in groženj, zato je pomembno, da se jim zagotovita varnost in zaščita.

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Zagovorniki človekovih pravic: posamezniki, skupine ali organizacije, ki na miren način podpirajo in varujejo splošno priznane človekove pravice, tj. državljanske, politične, gospodarske, socialne in kulturne pravice, vključno s pravicami pripadnikov avtohtonih skupnosti.
Predstavništva EU: veleposlaništva in konzulati držav EU ter delegacije EU.

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov I – Skupne določbe – Člen 2 (UL C 202, 7.6.2016, str. 17)

Zagotavljanje varstva – smernice Evropske unije glede zagovornikov človekovih pravic, Svet EU (zunanje zadeve), 2008

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 235/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu (UL L 77, 15.3.2014, str. 85–94)

Zadnja posodobitev 28.07.2017

Top