EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah

Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah

Zanesljiv pravni okvir lahko omogoči državljanom Evropske unije (EU), da v celoti izkoristijo prednosti mediacije* kot procesa za reševanje sporov, zlasti glede stroškovne učinkovitosti in hitrosti.

AKT

Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah

POVZETEK

Zanesljiv pravni okvir lahko omogoči državljanom Evropske unije (EU), da v celoti izkoristijo prednosti mediacije* kot procesa za reševanje sporov, zlasti glede stroškovne učinkovitosti in hitrosti.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Cilj direktive je spodbujanje uporabe alternativnega reševanja sporov, zlasti mediacije. Želi zagotoviti uravnotežen odnos med mediacijo in sodnimi postopki.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se uporablja za čezmejne spore v civilnih in gospodarskih zadevah. Direktiva se ne uporablja:

  • v davčnih, carinskih ali upravnih zadevah;
  • glede odgovornosti države EU za dejanja in opustitve pri izvajanju državne oblasti;
  • v sporih, kjer ima ena ali več strank stalno ali običajno prebivališče na Danskem.

Države EU morajo ustanoviti postopek, ki omogoča strankam, da zahtevajo potrditev dogovora. Ta potrditev je lahko sodba, odločba ali javna listina sodišča ali javnega organa. S tem bo omogočeno medsebojno priznavanje in izvrševanje dogovora po vsej EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah ter zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo.

Mediatorji* ali osebe, ki sodelujejo v postopku mediacije, niso zavezani k zagotavljanju dokazov v sodnih postopkih glede informacij, pridobljenih med postopkom, razen:

  • kadar je to potrebno zaradi pomembnih razlogov javnega reda, zlasti za zaščito telesne integritete osebe,
  • če je razkritje vsebine dogovora potrebno za izvajanje ali izvršitev tega dogovora.

Države EU morajo spodbujati usposabljanje mediatorjev ter razvoj in uporabo prostovoljnih kodeksov ravnanja za ta poklic.

OZADJE

Leta 2013 je EU objavila dva nova zakonodajna akta o alternativnem reševanju sporov:

  • Direktivo 2013/11/EU o alternativnem reševanju potrošniških sporov, ki potrošnikom zagotavlja dostop do kakovostnih organov za alternativno reševanje sporov (ARS) za vse vrste sporov na podlagi pogodbenega razmerja s trgovci. Za zagotavljanje takšnega dostopa morajo države EU ustanoviti infrastrukture ARS do januarja 2016. Mediacija je ena od številnih oblik ARS, na katere se države EU lahko oprejo za ustanovitev te infrastrukture;
  • Uredbo (EU) št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov (SRS), po kateri bo vzpostavljena spletna platforma na ravni EU za spore, ki izhajajo iz spletnih transakcij. Ta platforma bo omogočala potrošnikom, da oddajajo svoje spore v spletu, in bo delovala v vseh uradnih jezikih EU. Predvideno je, da bo na voljo z januarjem 2016.

Za več informacij si oglejte spletno mesto Evropske komisije o alternativnih in spletnih reševanjih sporov (ARS/SRS).

KLJUČNI POJMI

* Mediacija: strukturiran postopek, v katerem dve stranki (ali več) v sporu prostovoljno poskušata doseči dogovor o rešitvi spora s pomočjo mediatorja. Ta postopek lahko začnejo stranke ali pa ga predlaga oziroma odredi sodišče ali predpiše zakonodaja države EU.

* Mediator: tretja oseba, ki je zaprošena, da vodi mediacijo učinkovito, nepristransko in strokovno. Naziv ali poklic te osebe v zadevni državi EU ni relevanten. Relevanten ni niti način, na katerega je bila tretja oseba imenovana ali zaprošena za izvajanje mediacije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/52/ES

13.6.2008

21.5.2011 (člen 10: 21.11.2010)

UL L 136, 24.5.2008, str. 3-8

POVEZANI AKTI

Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) (UL L 165, 18.6.2013, str. 63-79)

Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov) (UL L 165, 18.6.2013, str. 1-12)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - „Evropskemu horizontalnemu okviru za kolektivna pravna sredstva naproti“ (COM(2013) 401 final z dne 11. junija 2013)

Zadnja posodobitev 17.08.2015

Top