EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Svoboda gibanja in prebivanja v EU

 

POVZETEK:

Direktiva 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družin do prostega gibanja in prebivanja v EU

KAJ JE NAMEN DIREKTIVE?

Direktiva:

 • z enim pravnim aktom povzema številne obstoječe predpise,
 • določa pogoje za pravico do prostega gibanja in prebivanja (tako začasnega kot stalnega) za državljane Evropske unije (EU)* in njihove družinske člane*
 • določa omejitve teh pravic na podlagi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja;
 • pojasnjuje status zaposlenih, samozaposlenih, študentov ali tistih, ki ne delajo za plačilo.

KLJUČNE TOČKE

Državljani EU z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom lahko:

 • vstopijo v drugo državo članico EU, ne da bi potrebovali izstopni ali vstopni vizum. Družinski člani, ki niso državljani države članice, ne potrebujejo niti izstopnega niti vstopnega vizuma, če imajo veljavno dovoljenje za prebivanje;
 • v drugi državi članici lahko prebivajo do treh mesecev brez kakšnih koli pogojev ali formalnosti;
 • v drugi državi članici lahko prebivajo več kot tri mesece pod določenimi pogoji, ki so odvisni od njihovega statusa v državi gostiteljici:
  • za zaposlene ali samozaposlene ne veljajo nobeni drugi pogoji,
  • študenti in osebe, ki ne delajo za plačilo, na primer upokojenci, morajo imeti dovolj sredstev zase in za svojo družino, da ne obremenjujejo sistema socialne pomoči države gostiteljice, ter celovito zavarovalno kritje za primer bolezni;
 • se morajo prijaviti pri ustreznih organih, če v državi prebivajo več kot tri mesece. Če njihovi družinski člani niso državljani EU, potrebujejo dovoljenje za prebivanje, ki velja pet let;
 • do dovoljenja za stalno prebivanje so upravičeni, če pet let neprekinjeno zakonito prebivajo v drugi državi članici. To velja tudi za njihove spremljajoče družinske člane;
 • imajo pravico do enake obravnave kot državljani države gostiteljice. Kljub temu pa organi države gostiteljice niso dolžni odobriti dajatev državljanom EU, ki prve tri mesece njihovega prebivanja ne delajo za plačilo.

Poleg tega:

 • družinski člani državljana EU imajo lahko pod določenimi pogoji pravico, da še naprej živijo v zadevni državi, tudi če sam državljan EU umre ali zapusti državo;
 • državljani EU ali njihovi družinski člani so lahko izgnani, če se vedejo na način, ki resno ogroža katerega od temeljnih interesov družbe;
 • edine bolezni, ki upravičujejo omejevanje človekove svobode gibanja, so tiste, za katere Svetovna zdravstvena organizacija meni, da lahko povzročijo epidemijo.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 30. aprila 2004 in so jo države članice morale vključiti v zakonodajo do 30. aprila 2006.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Državljan EU. Vsakdo, ki ima državljanstvo države članice EU.
Družinski član. To vključuje na primer zakonca, partnerja v registrirani partnerski skupnosti z državljanom EU in neposredne potomce, mlajše od 21 let.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 77–123).

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/38/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8–14).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o smernicah za boljši prenos Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ter njeno učinkovitejšo uporabo (COM(2009) 313 final, 2.7.2009).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Prosto gibanje državljanov EU in njihovih družinskih članov: pet konkretnih ukrepov (COM (2013) 837 final, 25.11.2013).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Pomagati nacionalnim organom v boju proti zlorabam pravice do prostega gibanja: Priročnik o reševanju problematike domnevnih navideznih sklenitev zakonske zveze med državljani EU in državljani tretjih držav v okviru prava EU o prostem gibanju državljanov EU (COM(2014) 604 final, 26.9.2014).

Zadnja posodobitev 03.02.2022

Top