EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varnejši detergenti za evropske potrošnike

Varnejši detergenti za evropske potrošnike

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Detergenti* lahko vsebujejo sestavine – površinsko aktivne snovi* –, zaradi katerih čistijo učinkoviteje, vendar škodijo kakovosti vode, ko se sprostijo v naravno okolje. Zato je treba njihovo uporabo skrbno nadzorovati.

Uredba vsebuje skupne predpise, ki omogočajo prodajo in uporabo detergentov ter površinsko aktivnih snovi v vseh EU, pri čemer istočasno zagotavlja visoko stopnjo varstva okolja in zdravja ljudi.

KLJUČNE TOČKE

  • Zakonodaja usklajuje preskusne metode za določitev biorazgradljivosti vseh površinsko aktivnih snovi, ki se uporabljajo v detergentih. Te zajemajo primarno* in končno* biorazgradljivost.
  • Preskusi morajo biti opravljeni v laboratorijih, ki izpolnjujejo mednarodno priznane standarde.
  • Proizvajalci morajo zagotoviti, da njihovi proizvodi izpolnjujejo zahteve zakonodaje.
  • Ustreznim organom morajo brez odlašanja in na zahtevo dati na voljo dokumente o preskusnih rezultatih, medicinskemu osebju pa seznam sestavin.
  • Informacije na embalaži detergentov morajo biti čitljive, vidne in neizbrisne. Te vključujejo kontaktne podatke proizvajalca in seznam sestavin.
  • Oznake na detergentih, ki se prodajajo za splošno uporabo, morajo vsebovati podrobnosti o priporočenih odmerkih za različne načine pranja v standardnem pralnem stroju.
  • Nacionalni organi lahko prepovejo uporabo določenega detergenta, če menijo, da predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali živali ali za okolje. O svoji odločitvi obvestijo Evropsko komisijo in druge države EU.

Leta 2012 je bila zakonodaja spremenjena, da bi se uskladili predpisi o omejevanju vsebnosti fosfatov in drugih fosforjevih spojin v detergentih, namenjenih za gospodinjske pralne in pomivalne stroje.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 8. oktobra 2005.

OZADJE

Prejšnja zakonodaja je zajemala samo primarno biorazgradljivost površinsko aktivnih snovi v detergentih. Ta uredba jo nadomešča in osrednji poudarek namenja končni biorazgradljivosti.

Sprememba iz leta 2012 uvaja nove omejitve za zmanjšanje škode, ki jo fosfati iz detergentov lahko povzročijo ekosistemom in kakovosti vode; ta pojav se imenuje „evtrofikacija“.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o zakonodaji o kemikalijah.

KLJUČNI POJMI

* Detergent: vsaka snov ali pripravek bodisi v tekoči obliki, v obliki praška ali drugi obliki, ki vsebuje mila in/ali druge površinsko aktivne snovi za pranje ali čiščenje.

* Površinsko aktivna snov: ena od različnih spojin, iz katerih je izdelan detergent. Dodajajo se za odstranjevanje umazanije s kože, oblek in gospodinjskih predmetov, zlasti v kuhinjah in kopalnicah. Zmanjšujejo površinsko napetost med dvema tekočinama ali eno tekočino in eno trdno snovjo. Lahko se uporabljajo tudi kot omakalna sredstva, emulgatorji in sredstva za penjenje. Izraz pomeni „sredstvo, ki deluje na površini“.

* Primarna biorazgradnja: kadar površinsko aktivna snov izgubi svoje površinsko aktivne zmogljivosti. Pomembno je, da se ta zmogljivost izgubi, da bi se čim bolj zmanjšali morebitni negativni učinki na čistilne naprave za vodo.

* Končna biorazgradnja: kadar površinsko aktivna snov razpade na ogljikov dioksid, vodo in mineralne soli ter se absorbira v okolje.

AKT

Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (UL L 104, 8.4.2004, str. 1–35)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 648/2004 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 15.02.2016

Top