EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proizvodi z napako: odgovornost

Proizvodi z napako: odgovornost

POVZETEK:

Direktiva 85/374/EGS – odgovornost za proizvode

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Vzpostavlja načelo odgovornosti za brezhibnost proizvodov, ki velja za evropske proizvajalce. Če proizvod z napako* povzroči škodo potrošniku, je lahko proizvajalec odgovoren tudi brez svoje malomarnosti ali krivde.

KLJUČNE TOČKE

Zajeta škoda

Ta direktiva se uporablja za škodo:

ki jo povzročijo smrt ali telesne poškodbe,

ki nastane na zasebni lastnini.

Države EU lahko določijo mejo popolne odgovornosti proizvajalca v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki jo povzročijo enaki artikli z isto napako.

Odgovornost

Proizvajalec lahko pomeni:

proizvajalca surovine, proizvajalca dokončanih proizvodov ali sestavnega dela,

uvoznika proizvoda,

vsako osebo, ki da na proizvod svoje ime, blagovno znamko ali drug razlikovalni znak,

vsako osebo, ki dobavi proizvod, če ni mogoče identificirati njegovega proizvajalca ali uvoznika.

Če je za isto škodo odgovornih več oseb, so odgovorne solidarno.

Dokaz škode

Proizvod ima napako, kadar varnost proizvoda ni takšna, kakor jo lahko oseba ob upoštevanju vseh okoliščin upravičeno pričakuje, vključno z:

predstavitvijo proizvoda,

razumno uporabo proizvoda,

časom, ko je bil proizvod dan na trg.

Oškodovanec nosidokazno breme . Dokazati mora:

dejansko škodo,

napako proizvoda,

vzročno zvezo med škodo in napako.

Vendar mu ni treba dokazati malomarnosti ali krivde proizvajalca ali uvoznika.

Oprostitev odgovornosti

Proizvajalca lahko odgovornosti oproščajo številni dejavniki, vključno z naslednjimi:

proizvoda ni dal v promet,

napaka se je pojavila po tem, ko je bil proizvod dan v promet,

proizvoda ni proizvedel, da bi ga prodajal ali distribuiral za dobiček,

proizvoda ni izdelal ali distribuiral za kateri koli namen v okviru običajnih transakcij in praks svoje poklicne dejavnosti,

napaka je posledica skladnosti proizvoda z obveznimi predpisi, ki so jih izdali javni organi,

napaka sestavnega dela je nastala med izdelavo končnega proizvoda.

Kadar je oškodovanec kriv, se lahko odgovornost proizvajalca zmanjša.

Iztek odgovornosti

Oškodovanec ima tri leta, da zahteva odškodnino. To obdobje se začne na dan, ko je oškodovanec izvedel za škodo, napako in identiteto proizvajalca.

Proizvajalec po 10 letih od dneva, ko je bil proizvod dan na trg, ni več odgovoren.

Nobena pogodbena klavzula ne more omogočiti proizvajalcu, da bi omejil svojo odgovornost v zvezi z oškodovancem.

Še vedno se uporablja nacionalna zakonodaja o civilni odgovornosti.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 30. julija 1985. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. julija 1988.

OZADJE

Odgovornost za proizvode z napako

KLJUČNI POJMI

* Proizvod: vsaka premična stvar, tudi kadar je del druge premične ali nepremične stvari. Vključuje električno energijo, primarne kmetijske proizvode (pridelki, živinorejski in ribiški proizvodi, razen proizvodov, ki so prvič predelani, npr. razrezano, olupljeno in zamrznjeno sadje in zelenjava) in lovske proizvode.

AKT

Direktiva Sveta 85/374/EGS z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (UL L 210, 7.8.1985, str. 29–33)

Zadnja posodobitev 19.01.2016

Top