EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kakovost voda, primernih za lupinarje

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Kakovost voda, primernih za lupinarje

POVZETEK:

Direktiva 2006/113/ES o okoljski kakovosti voda, primernih za lupinarje

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Evropska unija (EU) vzpostavlja merila glede obvezne kakovosti voda z življem lupinarjev v državah EU.
 • Na ta način si prizadeva varovati nekatere lupinarje pred škodljivimi vplivi odvajanja onesnaževal v morje.

KLJUČNE TOČKE

Vode

Direktiva ureja kakovost voda, primernih za lupinarje, tj. voda, primernih za razvoj lupinarjev (školjke in polži).

Uporablja se za tiste obalne vode in somornice, ki jih je treba varovati ali izboljšati, da omogočijo razvoj lupinarjev in prispevajo k visoki kakovosti proizvodov iz lupinarjev, namenjenih za prehrano ljudi.

Določitev

Države EU so odgovorne za določitev voda, primernih za lupinarje. Seznam določenih voda se lahko spremeni, da se upoštevajo dejavniki, ki niso bili predvideni v času določitve.

Če so vode neposredno ob meji s sosednjimi državami EU določene kot primerne za lupinarje, se je treba posvetovati s temi državami.

Merilo kakovosti

Direktiva vzpostavlja parametre, ki se uporabljajo za vode, določene kot primerne za lupinarje, okvirne vrednosti, obvezne vrednosti, referenčne analizne metode in minimalno pogostost jemanja vzorcev in meritev.

Parametri, ki se uporabljajo za vode z življem lupinarjev, so določeni za:

 • vrednost pH,
 • temperaturo,
 • barvo,
 • suspendirane snovi,
 • slanost,
 • nasičenost z raztopljenim kisikom in
 • navzočnost ali koncentracijo nekaterih snovi (ogljikovodiki, kovine, organohalogene snovi).

Na podlagi teh meril države EU uvedejo vrednosti, ki jih morajo izpolnjevati vode, določene za lupinarje. Te mejne vrednosti so lahko strožje od vrednosti, ki jih določa ta direktiva. Za kovine ali organohalogene snovi se morajo pri teh vrednostih upoštevati emisijska pravila, prvotno vzpostavljena v skladu z Direktivo 2006/11/ES o odvajanju nekaterih snovi v vodno okolje (in od leta 2013 vključena v Direktivo 2000/60/ES, okvirno direktivo o vodah).

Države EU morajo vzpostaviti programe, ki jim omogočajo, da se uskladijo z mejnimi vrednostmi, ki so jih določile, v 6 letih po določitvi.

Vzorci

Pristojni organi za vsako državo EU morajo vzeti vzorce iz vod, da preverijo njihovo skladnost z merili, ki jih določa direktiva. Z vzpostavljenimi vrednostmi morajo biti skladni naslednji deleži vzorcev:

 • 100 % vzorcev za parametra „organohalogene snovi“ in „kovine“;
 • 95 % vzorcev za parametra „slanost“ in „raztopljeni kisik“;
 • 75 % vzorcev za druge parametre.

Oprostitve

V primeru nesreče se lahko dodeli posebna oprostitev mejnih vrednosti in vzpostavljenih meril.

Vzorci se lahko jemljejo manj pogosto, če je kakovost vode opazno višja, kot bi bila, če bi se uporabljala merila, vzpostavljena v skladu z zakonodajo EU.

V primeru neskladja z mejnimi vrednostmi ali vzpostavljenimi merili mora pristojni organ ugotoviti, ali je to posledica naključja, naravnega pojava ali onesnaženja, ter sprejeti ustrezne ukrepe. Ti ukrepi nikakor ne smejo voditi do povečanja onesnaženosti obalnih voda in somornic.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktivo 2006/113/ES, ki je nadomestila Direktivo 79/923/EGS, so morale države EU prenesti v svojo zakonodajo do 6. novembra 1981.

OZADJE

Direktiva 2006/113/ES je bila razveljavljena z Direktivo 2000/60/ES (okvirna direktiva o vodah) leta 2013. Pravila, določena v Direktivi 2006/113/ES, zlasti glede mikrobioloških in fizično-kemijskih parametrov, pomembnih za načrte upravljanja povodij, so bila vključena v okvirno direktivo o vodah.

AKT

Direktiva 2006/113/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje (kodificirano besedilo) (UL L 376, 27. 12. 2006, str. 14–20)

Nadaljnje spremembe Direktive 2006/113/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22. 12. 2000, str. 1–73). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 08.05.2016

Top