EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistika odpadkov

Statistika odpadkov

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta zakonodaja Evropske unije (EU) dovoljuje zbiranje rednih in primerljivih podatkov o odpadkih v državah EU in njihov prenos na Eurostat, tj. statistični urad EU.
 • Zbrana statistika omogoča nadzor in ocenjevanje izvajanja politike EU o ravnanju z odpadki.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Zakonodaja zajema izdelavo statistike, ki jo države EU in Evropska komisija opravijo vsaka na svojem področju pristojnosti:

 • nastajanje odpadkov (Priloga I k Uredbi),
 • predelava in odstranjevanje odpadkov (Priloga II k Uredbi).

Nomenklatura

Države EU in Komisija morajo za izdelavo svojih statistik uporabiti nomenklature (kategorije), določene v prilogah I do III. Te nomenklature se nanašajo na

 • kategorije odpadkov (npr. izrabljena topila, mineralni odpadki in kovinski odpadki),
 • gospodarske dejavnosti (od rudarstva do živilske ali tekstilne proizvodnje) in
 • postopke ravnanja z odpadki (npr. kanalizacija, ravnanje z industrijskimi odpadki ali reciklaža).

Zbiranje podatkov

Podatki, ki se uporabljajo za izdelavo statistike, se zbirajo s pomočjo raziskav, statističnih ocen ali upravnih ali drugih virov. Iz raziskav so izključena podjetja z manj kot 10 zaposlenimi, ki ne ustvarjajo velikih količin odpadkov.

Prenos statistike na Eurostat

Države EU morajo prenesti statistične rezultate (vključno z zaupnimi podatki) na Eurostat v 18 mesecih po zaključku referenčnih obdobij, določenih v prilogah I in II. To je treba storiti vsaki dve leti.

Komisija lahko sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo ali spremembo Uredbe. Ti ukrepi se nanašajo na:

 • ustrezno obliko posredovanja rezultatov držav EU,
 • prilagajanje gospodarskemu in tehničnemu razvoju pri zbiranju, obdelavi in sporočanju statistike,
 • prilagoditev specifikacij, navedenih v prilogah I, II in III,
 • oblikovanje ustreznih meril za oceno kakovosti,
 • izvajanje rezultatov pilotnih študij.

Poročila

Komisija vsaka tri leta poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o statistiki, izdelani na podlagi te uredbe, njeni kakovosti in obremenitvi podjetij.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 29. decembra 2002.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (UL L 332, 9.12.2002, str. 1-36).

Naknadne spremembe Uredbe (ES) št. 2150/2002 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima zgolj dokumentarno vrednost .

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (ES) št. 1445/2005 z dne 5. septembra 2005 o opredelitvi ustreznih meril za oceno kakovosti in vsebini poročil o kakovosti statistike odpadkov za izvajanje Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 229, 6.9.2005, str. 6-12).)

Uredba Komisije št. 782/2005 z dne 24. maja 2005 o določitvi oblike za posredovanje rezultatov o statistiki odpadkov (UL L 131, 25.5.2005, str. 26-37).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 07.11.2016

Top