EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vloga živalskih vrtov pri ohranjanju biotske raznovrstnosti

Vloga živalskih vrtov pri ohranjanju biotske raznovrstnosti

POVZETEK:

Direktiva 1999/22/ES o zadrževanju prosto živečih živali v živalskih vrtovih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Spodbuja varstvo in ohranjanje prosto živečih živalskih vrst s krepitvijo vloge živalskih vrtov pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.
 • Vključuje pravila za izdajanje dovoljenj za živalske vrtove in njihovo inšpekcijsko nadzorovanje z namenom, da se zagotovi spoštovanje ukrepov za ohranjanje in varstvo.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

 • „Živalski vrt“ je opredeljen kot stalna ustanova, v kateri se žive prosto živeče živali zadržujejo za javno razkazovanje 7 dni v letu ali več.
 • Trgovine s hišnimi živalmi in cirkusi so izključeni iz direktive.
 • Države EU lahko izvzamejo iz direktive tudi nekatere ustanove, če javnosti ne predstavljajo velikega števila živali ali vrst in izjema ne bo ogrozila ciljev te direktive.

Pogoji

Direktiva zahteva, da države EU sprejmejo ukrepe za izdajanje dovoljenj in izvajanje rednega inšpekcijskega nadzora v živalskih vrtovih z namenom, da preverijo izpolnjevanje pogojev za njihovo izdajanje.

Za pridobitev operativnega dovoljenja morajo živalski vrtovi:

 • sodelovati pri raziskavah, katerih rezultati so v korist ohranitve vrst, pri izmenjavi informacij o ohranjanju vrst in/ali razmnoževanju v ujetništvu (doseljevanju ali ponovnem naseljevanju vrst v naravo ipd.);
 • spodbujati izobraževanje in ozaveščanje javnosti v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, zlasti tako, da zagotavljajo informacije o razstavljenih vrstah in njihovih naravnih habitatih;
 • nastaniti svoje živali v razmerah, katerih namen je zadovoljiti biološke in ohranitvene potrebe posamezne vrste tako, da:
  • zagotovijo vrsti specifično obogatitev ograd in
  • vzdržujejo visok standard gojitve živali z dodelanim programom prehrane ter preventivne in kurativne veterinarske oskrbe;
 • preprečevati pobeg živali, da se izognejo možnemu ekološkemu ogrožanju (npr. invazivnih tujerodnih vrst) domorodnih vrst, in preprečevati vdor škodljivcev od zunaj;
 • voditi tekočo evidenco živali v ustanovi, ki se razlikuje glede na vrste.

Izdaja dovoljenj in inšpekcijski nadzor

 • Države EU morajo sprejeti pravila za izdajanje dovoljenj in inšpekcijski nadzor živalskih vrtov, da zagotovijo izpolnjevanje zahtevanih ohranitvenih ukrepov.
 • Vsi živalski vrtovi morajo imeti dovoljenje.
 • Vsako dovoljenje vsebuje pogoje za izpolnjevanje potrebnih ukrepov za ohranjanje in varstvo.
 • Pristojni organi držav EU morajo opraviti inšpekcijski nadzor, preden izdajo, zavrnejo, podaljšajo ali znatno spremenijo dovoljenje.
 • Če živalski vrt ne izpolnjuje zakonskih zahtev v celoti ali delno, mora pristojni organ zapreti dostop javnosti do živalskega vrta v celoti ali v zadevnem delu.
 • V primeru delnega ali popolnega zaprtja živalskega vrta je treba z njegovimi živalmi ravnati ali jih odstraniti pod pogoji, za katere zadevna država EU presodi, da so primerni in v skladu s pravili direktive.

Dobre prakse

Leta 2015 je Evropska komisija objavila Dokument o dobrih praksah direktive EU o živalskih vrtovih. Ta je namenjen pomoči državam EU pri izboljšanju skladnosti z zahtevami direktive z izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 9. aprila 1999. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 9. aprila 2002.

AKT

Direktiva Sveta 1999/22/ES z dne 29. marca 1999 o zadrževanju prosto živečih živali v živalskih vrtovih (UL L 94, 9.4.1999, str. 24–26)

Zadnja posodobitev 06.06.2016

Top