EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bernska konvencija

Bernska konvencija

 

POVZETEK:

Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov

Sklep 82/72/EGS – sklenitev Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov

KAJ JE NAMEN TE KONVENCIJE IN TEGA SKLEPA?

 • Namen konvencije, sprejete v Bernu 19. septembra 1979, je spodbujati sodelovanje med državami podpisnicami, da bi zavarovali prosto živeče evropsko rastlinstvo in živalstvo ter njune naravne življenjske prostore in da bi ohranili ogrožene selivske vrste.
 • S sklepom se sklene sporazum v imenu Evropske gospodarske skupnosti (današnje EU).

KLJUČNE TOČKE

 • EU je pogodbenica konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov.
 • Prosto živeče rastlinstvo in živalstvo sta dragocena naravna dediščina, ki jo je treba varovati in predati prihodnjim generacijam. Pogodbenice konvencije menijo, da bi bilo treba poleg državnih programov zaščite vzpostaviti tudi sodelovanje na evropski ravni.
 • Pogodbenice se zavezujejo, da bodo:
  • spodbujale državne politike za varstvo prosto živečega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov;
  • varstvo prosto živečega rastlinstva in živalstva vključile v državne politike načrtovanja ter razvojne in okoljske politike;
  • spodbujale izobraževanje in razširjale informacije o potrebi po ohranjanju vrst prosto živečega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov.
 • Pogodbenice se strinjajo, da bodo sprejele ustrezne zakonodajne in upravne ukrepe za ohranitev prosto živečih rastlinskih vrst iz Dodatka I (Strogo zavarovane rastlinske vrste). Konvencija prepoveduje namerno nabiranje, zbiranje, sekanje ali ruvanje teh rastlin.
 • Sprejeti je treba tudi ustrezne zakonodajne in upravne ukrepe za varstvo prosto živečih živalskih vrst iz Dodatka II (Strogo zavarovane živalske vrste). Prepovedane so:
  • vse oblike namernega lovljenja in zadrževanja ter namernega ubijanja;
  • namerno poškodovanje ali uničenje krajev za razmnoževanje ali počivanje;
  • namerno vznemirjanje vrst prosto živečega živalstva, zlasti med razmnoževanjem, vzrejo mladičev in prezimovanjem;
  • namerno uničevanje ali prisvajanje jajc iz narave ali zadrževanje teh jajc;
  • prisvajanje teh živali, živih ali mrtvih, vključno z nagačenimi živalmi in katerim koli z lahkoto prepoznavnim delom ali izdelkom iz teh, ali domače trgovanje z njimi.
 • Vsako izkoriščanje prosto živečega živalstva, navedenega v Dodatku III (Zavarovane živalske vrste), mora biti urejeno tako, da so populacije zunaj nevarnosti (časovna ali krajevna prepoved izkoriščanja, ureditev transporta ali prodaje itd.). Pogodbenicam je prepovedano uporabljati vsa sredstva brez izjeme za lovljenje in ubijanje, ki lahko povzročijo izginjanje ali resno vznemirjanje neke vrste.
 • V konvenciji je glede zgoraj navedenega naštetih nekaj izjem:
  • za zavarovanje rastlinstva in živalstva;
  • za preprečitev resne škode na posevkih, živini, gozdovih, gojiščih rib, vodi in drugih oblikah lastnine;
  • v interesu splošnega zdravja in varnosti, varnosti zračnega prometa ali drugih prevladujočih splošnih interesov;
  • za raziskovalne in izobraževalne namene, za obnovitev populacije, ponovno naseljevanje in potrebno razmnoževanje;
  • za dovolitev prisvajanja, zadrževanja ali drugega sprejemljivega izkoriščanja določenih prosto živečih živali in rastlin v majhnem številu pod strogo nadzorovanimi pogoji in v omejenem obsegu.
 • Pogodbenice se zavezujejo, da bodo usklajevale svoja prizadevanja za varstvo selivskih vrst, navedenih v dodatkih II in III, katerih območje sega na njihova ozemlja.
 • Za preverjanje izvajanja konvencije se ustanovi stalni odbor.

ZAČETEK VELJAVNOSTI

Bernska konvencija je začela veljati 6. junija 1982.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNA DOKUMENTA

Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (UL L 38, 10.2.1982, str. 3–32).

Sklep Sveta 82/72/EGS z dne 3. decembra 1981 o sklenitvi Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija) (UL L 38, 10.2.1982, str. 1–2).

POVEZAN DOKUMENT

Sklep Sveta 98/746/EC z dne 21. decembra 1998 o odobritvi v imenu Skupnosti sprememb dodatkov II in III k Bernski konvenciji o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, ki so bile sprejete na 17. sestanku Stalnega odbora Konvencije (UL L 358, 31.12.1998, str. 114).

Zadnja posodobitev 15.05.2020

Top