EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Skupno podjetje EU fuzija za energijo (F4E)

Skupno podjetje EU fuzija za energijo (F4E)

Obsežen mednarodni poskus, znan kot ITER, je bil uveden, da bi dokazali izvedljivost jedrske fuzije kot vira energije. Evropska unija (EU) je ustvarila skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije, da bi upravljala prispevek EU k projektu ITER.

AKT

Direktiva Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu

POVZETEK

Obsežen mednarodni poskus, znan kot ITER, je bil uveden, da bi dokazali izvedljivost jedrske fuzije kot vira energije. Evropska unija (EU) je ustvarila skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije, da bi upravljala prispevek EU k projektu ITER.

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

Ustanovila je skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za obdobje 35 let, z 19. aprilom 2007. Sedež F4E je v Barceloni v Španiji.

Člani F4E so Evropska skupnost za atomsko energijo (Euratom), ki jo zastopa Evropska komisija, 28 držav EU (1) in Švica, ki so sklenile sporazume o sodelovanju z Euratomom na področju nadzorovane jedrske fuzije.

Cilji

Ti so:

Poleg drugih dejavnosti, ki jih ima skupno podjetje, so njegove glavne naloge, da:

  • nadzoruje priprave lokacije projekta ITER,
  • zagotavlja Organizaciji ITER materialne, finančne in kadrovske vire,
  • usklajuje znanstvene in tehnološke raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju fuzije in
  • deluje kot povezava z Organizacijo ITER.

Proračun

Prispevek Euratoma podjetju F4E za obdobje 2014-20 je določen na 2915 milijonov EUR.

Okvirni finančni viri F4E za obdobje 2007-41 so ocenjeni na 9653 milijonov EUR, s prispevkom Euratoma v višini 7649 milijonov EUR (z upoštevanjem največ 15 % za upravne stroške).

Struktura

F4E ima pravno osebnost.

F4E ima:

Odbor je odgovoren za nadzor F4E pri izvajanju njegovih dejavnosti.

  • direktorja, ki je odgovoren za zastopanje F4E in dnevno vodenje Organizacije, vključno s podpisovanjem pogodb.

Odgovornost in pristojnost

Pogodbeno odgovornost F4E ureja zadevna pogodba in zakon, ki se uporablja zanjo.

Sodišče EU je pristojno za odločanje v tožbah in pritožbah zoper F4E.

OZADJE

Fuzijska energija, skupaj z energijo iz obnovljivih virov in energijo, pridobljeno s fisijo, je ena od 3 nadomestnih možnosti za fosilna goriva. Je daleč najbolj razširjena v vesolju - je vir energije, ki jo oddajajo sonce in druge zvezde - vendar najmanj razvita na svetu od teh 3 nefosilnih virov energije.

Projekt JET (Joint European Torus), ustanovljen leta 1978, je več let prispeval k naprednim raziskavam na področju fuzijske energije. Od leta 1988 je razvoj projekta ITER predstavljal novo fazo na področju fuzije. Ta je leta 2001 doživel vrhunec v podrobnem načrtu raziskovalne ustanove, katerega namen je prikazati izvedljivost fuzije kot vira energije, ki bi lahko za EU predstavljal pomembne prednosti, zlasti v zvezi z zagotavljanjem varnosti in raznolikosti njenih dolgoročnih zalog energije.

Novembra 2003 je EU predlagala Francijo za gostiteljico ITER in Cadarache za lokacijo ITER.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu fuzije za energijo (F4E).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

UL L 90, 30.3.2007, str. 58-72

Akti o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 2013/791/Euratom

24.12.2013

-

UL L 349, 21.12.2013, str. 100-102

Sklep (Euratom) 2015/224

5.3.2015

-

UL L 37, 13.2.2015, str. 8-14

Zadnja posodobitev 25.07.2015(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top